• Tartalom

1997. évi LII. törvény

az Egyetemes Postaegyesület 1964. évi július hó 10. napján, Bécsben aláírt Alapokmányának kihirdetéséről rendelkező 1967. évi 26. törvényerejű rendelet módosításáról1

1997.06.21.

Az Egyetemes Postaegyesület 1964. évi július hó 10. napján, Bécsben aláírt Alapokmánya kihirdetéséről rendelkező 1967. évi 26. törvényerejű rendeletnek (a továbbiakban: Ao.) a Washingtonban, 1989. december hó 14-én elfogadott 4. Pótjegyzőkönyvvel történő módosítására az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7


Kelt Washingtonban, 1989. december hó 14-én.


(Aláírások)

7. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1991. január 1-jétől kell alkalmazni, egyidejűleg az Ao.-ból az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányának Zárójegyzőkönyve, az Egyetemes Postaegyesület Általános Szabályzata, az Egyetemes Postaegyesület Általános Szabályzatának Zárójegyzőkönyve hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés az 1997. június 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1997. június 20.

2

Az 1. § rendelkezései beiktatva az 1967: 26. törvényerejű rendelet megfelelő szakaszainál.

3

A 2. § rendelkezései beiktatva az 1967: 26. törvényerejű rendelet megfelelő szakaszainál.

4

A 3. § rendelkezései beiktatva az 1967: 26. törvényerejű rendelet megfelelő szakaszainál.

5

A 4. § rendelkezései beiktatva az 1967: 26. törvényerejű rendelet megfelelő szakaszainál.

6

A 5. § rendelkezései beiktatva az 1967: 26. törvényerejű rendelet megfelelő szakaszainál.

7

A 6. § rendelkezései beiktatva az 1967: 26. törvényerejű rendelet megfelelő szakaszainál.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére