• Tartalom

62/1997. (VI. 13.) OGY határozat

62/1997. (VI. 13.) OGY határozat

a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról1

1997.06.13.

1. Az Országgyűlés – a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 35. §-ának (2) bekezdése alapján – a társadalmi szervezetek támogatására, a Tv. 1. számú mellékletének I. Országgyűlési fejezet 8. címében biztosított 258,5 millió forintot a határozat mellékletének I–V. fejezetében foglaltak szerint osztja fel.

2. E költségvetési támogatás a társadalmi szervezetek szervezeti és működési költségeinek fedezésére szolgál.

3. A költségvetési támogatást a Pénzügyminisztérium a következők szerint folyósítja:

a) egy összegben, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg a 3 millió forintot,

b) félévenként, amennyiben az érintett szervezet támogatása meghaladja a 3 millió forintot.

4. Ha ezen országgyűlési határozati javaslat alapján támogatásban részesített valamely társadalmi szervezet év közben szétválik és az így létrejött új szervezetek tevékenységi köre együttesen megfelel a szétválás előtti szervezet tevékenységi körének, úgy a fel nem használt költségvetési támogatást létszámarányosan kell elosztani.

5. Amennyiben a társadalmi szervezet év közben feloszlással, illetőleg megszűnésének megállapításával szűnik meg, a fel nem használt támogatási összeget vissza kell utalnia a Pénzügyminisztérium ,,Pártok és társadalmi szervezetek támogatása'' kiadási számlára. A támogatás felhasználásáról szóló írásbeli beszámolót és elszámolást a feloszlás, illetőleg a megszűnés kimondásának napjától számított 60 napon belül a Társadalmi Szervezetek Költségvetési Támogatását Előkészítő Bizottságnak benyújtja.

6. A támogatásban részesített társadalmi szervezet az elnyert összeget csak a támogatott tevékenységre fordíthatja. Azt a pályázat benyújtásakor meglévő saját tagszervezetein kívül más szervezetnek tovább nem adhatja.

7. A támogatásban részesített társadalmi szervezet az elnyert összeg felhasználásáról köteles részletes írásbeli beszámolót és tételes elszámolást készíteni az Országgyűlés számára. A beszámolót és az elszámolást a tevékenység befejezését követően, de legkésőbb az 1998. évi költségvetési támogatás elnyerése iránti pályázattal együttesen kell benyújtani. Amennyiben a társadalmi szervezet az 1998. évi költségvetési támogatás elnyerése érdekében pályázatot nem nyújt be, a beszámolót és elszámolást legkésőbb 1998. március 1. napjáig köteles az Országgyűlésnek benyújtani.

8. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-a alapján történik.

Melléklet a 62/1997. (VI. 13.) OGY határozathoz

Társadalmi szervezetek támogatása

M703906_0

Sorszám

Szervezetek

Támogatás összege 1997.évre
(E Ft)

 

 

 

I.

Egészségügyi, rehabilitációs, prevenciós és egészségmegőrzési, szociálpolitikai, valamint a karitatív társadalmi szervezetek

 

 

 

 

1.

,,Akarat” Diáksport Egyesület

1 500

2.

,,DELTA” Országos Katasztrófa Mentő Csoport

200

3.

,,Egészséges Ifjúságért” Szövetség

300

4.

,,Józan Élet” Egészség- és Családvédő Országos Szövetség

700

5.

,,Képpel-Jellel” Beszédképtelen Mozgássérültek Szülői Egyesülete

800

6.

,,LÁNC” Egészségkárosodott Emberek Szervezeteinek Szövetsége

800

7.

,,MÁTRIX” Szenvedélybetegek Hozzátartozóinak Egyesülete

600

8.

,,Pápai Páriz” Egészségnevelési Országos Egyesület

500

9.

,,SALUS” Egészségügyi Jogvédelmi Társadalmi Szervezet

240

10.

,,Szent István” Szeretet Szolgálata

1 000

11.

,,Szolgálat” Közösségi Lélekvédő Egyesület

150

12.

,,Szülők a hallássérült gyermekekért” Egyesület

750

13.

,,Vitalis” Életvédők Egyesülete

50

14.

A Szovjetunióban volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete

500

15.

Alkohol Drogsegély Ambulancia

50

16.

Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége

800

17.

Asztmás Betegek Országos Szövetsége

650

18.

Autisták Érdekvédelmi Egyesülete

800

19.

Bárka Egyesület

1 400

20.

Belszervi (krónikus) Betegek, Rokkantak Országos Egyesülete

200

21.

Belszervi Betegek Rokkantak Kunsági Egyesülete

200

22.

Börtönben Élők Mentális és Szociális Gondozó Szolgálata

750

23.

Conditio Humana Egyesület

1 300

24.

Cukorbetegek Budapesti Egyesülete

500

25.

Családalapítók Egyesülete

200

26.

Csecsemőotthonok Országos Szövetsége

200

27.

DÉMOSZTHENÉSZ Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete

780

28.

Dinamikus Pszichológiai és Pszichiátriai Egyesület

200

29.

Drog Stop Budapest Egyesület

400

30.

Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége

400

31.

ÉGISZ Lelki Sérültek Országos Családi Egyesülete

100

32.

Első Magyar Vidéki Nőegylet

200

33.

Észak-Magyarországi és Budapesti ASB Szamaritánus Egészségügyi és Házi Szociális Gondozó Szolgálat Egyesület

1 000

34.

Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület

600

35.

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület

1 000

36.

Felnőtt CF Betegek Egyesülete

900

37.

Gyöngyház Egyesület

400

38.

Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége

500

39.

Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége

1 300

40.

Holocaust Áldozatok Magyarországi Szövetsége

50

41.

Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága

200

42.

Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság

500

43.

Kiút Szociális és Mentalhygiénés Egyesület

500

44.

Lélek-Hang Egyesület

350

45.

Létminimum Alatt Élők Társasága

550

46.

Liga az Agyi Érbetegségek Ellen

300

47.

Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete

800

48.

Magzatvédő Társaság

400

49.

Magyar Ápolási Egyesület

500

50.

Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége

1 000

51.

Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság

200

52.

Magyar Családterápiás Egyesület

80

53.

Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége

200

54.

Magyar Egészségügyi Társaság

500

55.

Magyar Fogorvosok Egyesülete

150

56.

Magyar Gyermekorvosok Társasága

200

57.

Magyar Gyógytornászok Társasága

350

58.

Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége

500

59.

Magyar Hemofilia Egyesület

900

60.

Magyar Hospice Egyesület

1 000

61.

Magyar ILCO Szövetség

1 700

62.

Magyar Johannita Segítő Szolgálat

1 500

63.

Magyar Kamilliánus Családok Társasága Egyesület

1 000

64.

Magyar Karitász – Caritas Hungarica

2 000

65.

Magyar Kékkereszt Egyesület

750

66.

Magyar Kórházszövetség

200

67.

Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége

500

68.

Magyar Mentálhigiénés Szövetség

150

69.

Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége

1 500

70.

Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége

300

71.

Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat

1 500

72.

Magyar Pszichiátriai Társaság

200

73.

Magyar Pszichodráma Egyesület

200

74.

Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság

200

75.

Magyar Rákellenes Liga

1 450

76.

Magyar Szív Egyesület

800

77.

Magyar Szociálpszichiátriai Társaság

200

78.

Magyar Táplálékallergia Munkaközösség Egyesület

200

79.

Magyar Testvéri Börtöntársaság

600

80.

Magyar Transzplantáltak Kulturális és Sportegyesülete

700

81.

Magyar Védőnők Egyesülete

500

82.

Magyar Véradók Szövetsége

100

83.

Magyarországi PKU Egyesület

1 000

84.

Márka-Dera Alkoholmentes Önsegítő Egyesület – Dolina –

450

85.

Megváltozott Munkaképességűek Országos Egyesülete

250

86.

Mezőgazdasági Nyugdíjasok Országos Egyesülete

700

87.

Miskolc és Miskolc környékén élő Autisták Érdekvédelmi Egyesülete

650

88.

Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség

50

89.

Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete

50

90.

Nagycsaládosok Országos Egyesülete

5 000

91.

Nemzetközi Betegsegélyezési Társaság

1 300

92.

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen

600

93.

Nyugdíjas Klubok és Idősek ,,Életet az Éveknek” Országos Szövetsége

1 300

94.

Nyugdíjasok Baranya Megyei Kamarája

270

95.

Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége

450

96.

Nyugdíjasok Egészségmegőrző, Környezetvédő és Természetvédő Szövetsége

270

97.

Nyugdíjasok Egyesülete

300

98.

Nyugdíjasok Győr-Moson-Sopron Megyei Érdekvédelmi Szövetsége

300

99.

Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége

250

100.

Nyugdíjasok Közössége

200

101.

Nyugdíjasok Országos Képviselete

1 100

102.

Oltalom Karitatív Egyesület

3 000

103.

Országos Dohányfüstmentes Egyesület

400

104.

Péceli Egymást Segítő Egyesület

900

105.

Pécs–Baranya Megyei Diabétesz Szövetség

200

106.

Pest Megyei AE és AM Klubok Tagjainak Egyesülete

400

107.

PLUSS, a magyarországi HIV-pozitívokat Segítő Egyesület

800

108.

Rákbetegek Országos Szövetsége

1 450

109.

Rehabilitációs Centrum Somogybükkösd

150

110.

S. O. S. Egyesület a Szenvedélybetegekért

500

111.

Szamaritánusok Magyarországi Szövetsége

1 300

112.

Szembetegek Országos Egyesülete

600

113.

Szent György Lovagrend

200

114.

Szent Lázár Lovagrend és Segélyszervezet

1 600

115.

Szociális Szakmai Szövetség

200

116.

Tessedik Sámuel Társaság

2 000

117.

TRANSCAR (TRANSYLVANIA CARITAS)

1 500

118.

Utcai Szociális Segítők Egyesülete

900

119.

Vas Megyei AE és AM Klubok Tagjainak Egyesülete

200

120.

Vasutas Biztosító Egyesület

1 000

121.

Vasutas Cukorbetegek Egyesülete

400

122.

Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Segélyező és Biztosító Egyesülete

1 000

123.

Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége

1 300

124.

VITULUS Egyesület

400

125.

Volt Állami Gondozottak Budapesti Önsegítő Egyesülete

50

126.

Volt Állami Gondozottak Országos Önsegítő Egyesülete

50

127.

Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége

600

 

Összesen:

83 990

 

 

 

II.

Ifjúsági és gyermekérdekvédő társadalmi szervezetek

 

 

 

 

1.

,,Forráshely” a Magyar Gyerekek Világtalálkozójáért Egyesület

100

2.

,,Független Magyar Ifjúság” Egyesület

650

3.

AGRYA Agrár- és Falusi Ifjúság Szövetsége

2 400

4.

Állás-pont Állásteremtő Fiatalok Öntevékeny Ligája

250

5.

Baloldali Ifjúsági Társulás

900

6.

Budapesti Önkormányzatok Középiskolai Szövetsége

300

7.

Bűnelkövetővé és bűncselekmény áldozatává válást megelőző társadalomvédelmi egyesület

100

8.

Diákújságírók Országos Egyesülete

350

9.

Doktoranduszok Országos Szövetsége

500

10.

Dyslexia Szövetség – Védőszárny Szervezet

500

11.

Egyesület a Diákönkormányzatokért

100

12.

Esztergomi Ifjúsági Természetjáró Egyesület

300

13.

Európa Jövője Egyesület

1 000

14.

Európai Hallgatók Egyesülete

200

15.

Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége

150

16.

Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület

500

17.

Fiatal Sasok Országos Egyesülete

700

18.

Földrajz Tanárok Egylete

150

19.

Független Ifjúság

150

20.

Gyermeklánc Egyesület

1 150

21.

Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület

100

22.

IDE Szabadelvű Diákhálózat

500

23.

Ifjú Szocialisták Mozgalom

400

24.

Ifjúsági Demokrata Fórum

500

25.

Ifjúsági Kereszténydemokrata Unió\cell500

26.

Ifjúsági Unió\cell500

27.

Katedra

300

28.

Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete

500

29.

Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség

250

30.

Katolikus Ifjúsági Mozgalom

600

31.

Katolikus Szülők Országos Szövetsége

100

32.

Kemény Gábor Iskolaszövetség

200

33.

Keresztény Diákegyesületek Kartellszövetsége

250

34.

Keresztény Értelmiségi Társaság

250

35.

Kompánia Egyesület

400

36.

Középiskolások Szövetsége

100

37.

Középiskolások Szövetsége 1990

450

38.

Magyar Alapítványi Egyesületi és Magánoktatási Intézmények Egyesülete

300

39.

Magyar Cserkészcsapatok Szövetsége

300

40.

Magyar Cserkészlányok, Cserkészfiúk Szövetsége

100

41.

Magyar Cserkészleány Szövetség

300

42.

Magyar Cserkészszövetség

1 300

43.

Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség

100

44.

Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség

200

45.

Magyar Hadtudományi Társaság

200

46.

Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetség

200

47.

Magyar Ifjúsági Kamara

100

48.

Magyar Informatikai és Kibernetikai Egyesület

150

49.

Magyar Iskolaszék Egyesület

100

50.

Magyar Középiskolások Köre

100

51.

Magyar Óvodapedagógiai Egyesület

150

52.

Magyar Pedagógiai Társaság

1 200

53.

Magyar Pszichológiai Társaság

1 000

54.

Magyar Tehetséggondozó Társaság

500

55.

Magyar Úttörők Szövetsége

2 500

56.

Magyar Zeneiskolák Szövetsége

200

57.

Magyarországi 4H Klubok Szövetsége

600

58.

Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége

400

59.

Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség

500

60.

Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma

1 000

61.

Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége

300

62.

Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége

200

63.

Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület

700

64.

Nagyváthy János Gazdaképző Egyesület

300

65.

Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság

300

66.

Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete

200

67.

Nyitott Képzések Egyesület

400

68.

Országos Diák Unió\cell400

69.

Országos Gyermek és Ifjúsági Parlament

150

70.

Országos Gyermekvédő Liga

2 950

71.

P.Ó.K.-HÁLÓ (Patronáló-Óvó-Közösségi Háló)

1 000

72.

PAX HUNGARICA Diákszervezetek Szövetsége

100

73.

Polgári Tanácsadó Szolgálat

100

74.

Pozitív Országos Szakmai Egyesület a nehezen kezelhető gyermekek megsegítésére

700

75.

Pro Patria Szövetség – Magyarország felfedezői

1 300

76.

Református Fiatalok Szövetsége

700

77.

Regnum Marianum Katolikus Közösség

500

78.

Szegedi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Kulturális és Mentálhigiénés Egyesület

500

79.

Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom

500

80.

Táj- és Kertépítész Diákszövetség

250

81.

Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség

200

82.

Történelemtanárok Egylete

150

83.

Új Család Egyesület

100

84.

ÚTILAPU Nemzetközi Építőtábor Hálózat

100

85.

Vasárnapi Iskola Szövetség

100

86.

VE-GA Gyermek- és Ifjúsági Szövetség

900

87.

Zabhegyező Gyermekanimátorok Egyesülete

700

88.

Zenetanárok Társasága

100

89.

Zsidó Fiatalok Magyarországi Egyesülete

200

 

Összesen:

41 950

 

 

 

III.

Természet- és környezetvédelmi társadalmi szervezetek

 

 

 

 

1.

,,Dunántúl” Környezetvédő Szövetség

100

2.

,,Fehér Kereszt” Állat- és Természetvédő Egyesület

150

3.

,,Jászkun” Természetvédelmi Szervezet

250

4.

,,NIMFEA” Természetvédelmi Egyesület

200

5.

AMURT (Ananda Marga Universal Relief Team) Egyesület

400

6.

Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége

100

7.

Biokultúra Egyesület

500

8.

Budapesti Városvédő Egyesület

900

9.

Castanea Környezetvédelmi Egyesület

100

10.

Duna Kör

1 000

11.

E-misszió Természetvédelmi Egyesület

400

12.

Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület Klubja

400

13.

Életfa Környezetvédő Szövetség

1 000

14.

Falusi Turizmus Országos Szövetsége

450

15.

Fauna Egyesület

150

16.

Fekete István Országos Állatvédő Egyesület

600

17.

Göncöl Szövetség

1 600

18.

Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület

600

19.

Hortobágy Természetvédelmi Egyesület

200

20.

Hulladék Munkaszövetség (HUMUSZ)

400

21.

Ipoly Unió\cell300

22.

Kelet-Magyarországi Környezetvédelmi Egyesület

250

23.

Kerékpárral Közlekedők Országos Szövetsége

250

24.

Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület

800

25.

Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület

300

26.

Körös–Maros Nemzeti Parkért Egyesület

100

27.

Körös-völgyi Természetvédelmi Egyesület

200

28.

Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Növeléséért

400

29.

Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség

1 000

30.

Magyar Állatkertek Szövetsége

300

31.

Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség

150

32.

Magyar Arborétumok és Botanikuskertek Szövetsége

100

33.

Magyar Bioetikai Társaság

100

34.

Magyar Denevérkutatók Baráti Köre

400

35.

Magyar Faluszövetség

100

36.

Magyar Környezeti Nevelési Egyesület

500

37.

Magyar Környezetvédelmi Egyesület

700

38.

Magyar Madártani Egyesület ,,Somogy” Természetvédelmi Szervezet

500

39.

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

3 100

40.

Magyar Rovartani Társaság

150

41.

Magyar Természetbarát Szövetség

1 000

42.

Magyar Természetvédők Szövetsége

1 600

43.

Magyarországi Kárpát Egyesület

100

44.

Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület

300

45.

Misina Természet- és Állatvédő Egyesület

100

46.

Mosonmagyaróvári Környezetvédő Egyesület

600

47.

Nyugdíjasok Egészségmegőrző, Környezetvédő és Természetvédő Szövetség (Környezetvédő Ágazata)

150

48.

PANGEA Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület

150

49.

Pécsi Zöld Kör, Egészség-, Természet-, Környezetvédő Baráti Kör

350

50.

Reális Zöldek Klub

300

51.

Reflex Környezetvédő Egyesület

1 600

52.

Süni Magazin Barátainak Egyesülete

550

53.

Természet BUVÁR Egyesület

1 000

54.

Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete

550

55.

Természetvédők és Természetbarátok Békés Megyei Egyesülete

200

56.

Tisza-Klub

1 150

57.

Tiszadobi Természetvédők Egyesülete

200

58.

Tiszántúli Természetvédők Társulata

400

59.

Város- és Faluvédők Szövetsége HUNGARIA NOSTRA

1 450

60.

Városi Biciklizés Barátai

150

61.

Vásárhelyi István Természetvédelmi Kör

250

62.

Velencei-tó Barátainak Szövetsége

100

63.

Zempléni Környezetvédelmi Egyesület

200

64.

Zöld Akció Egyesület

650

65.

Zöld Zala Természetvédelmi Egyesület

150

66.

Zöldszív Ifjúsági Természetvédelmi Tömegmozgalom

900

Összesen:

33 350

 

 

 

IV.

Kulturális és művelődési társadalmi szervezetek

 

 

 

 

1.

,,Kisgrafika Barátok Köre” Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület

100

2.

,,Örökség” Gyermek Népművészeti Egyesület

500

3.

A Néppel a Nemzetért

100

4.

Általános Művelődési Központok Országos Egyesülete

100

5.

Alternatív Színházak Szövetsége

200

6.

Amatőr Költők és Írók Szövetsége

100

7.

Anyanyelvápolók Szövetsége

700

8.

Bárdos Lajos Társaság

200

9.

Bernáth Aurél Társaság

100

10.

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság

600

11.

Bleyer Jakab Közösség

100

12.

Bohémia Baráti Kör

100

13.

Bonyhádi Székely Szövetség

200

14.

Budai Fotó- és Filmklub

100

15.

Budakörnyéki Székely Kör

200

16.

Budapesti Művészetbarátok Egyesülete

400

17.

Budapesti Népművelők Egyesülete

400

18.

Budapesti Székely Kör

300

19.

Cimbalom Világszövetség

100

20.

Erdélyi Körök Országos Szövetsége

400

21.

Erdélyi Magyarok Egyesülete

800

22.

Erkel Ferenc Táncegyüttes

200

23.

Fáklya Club Egyesület

500

24.

Fekete István Irodalmi Társaság

200

25.

Fészek Művészklub

900

26.

Fiatal Iparművészek Stúdiója

400

27.

Fiatal Képzőművészek Stúdiója

400

28.

Filantróp Társaság

200

29.

Hármashatár Irodalmi Társaság

200

30.

Honismereti Szövetség

1 000

31.

Honvéd Hagyományőrző Egyesület

100

32.

Honvéd Kulturális Egyesület

100

33.

Honvéd Kulturális Szövetség

300

34.

Ifjú Zenebarátok Magyarországi Szervezete

660

35.

Igen Katolikus Kulturális Egyesület

400

36.

Irodalmi Társaságok Szövetsége

400

37.

Isonzó Baráti Kör

100

38.

Jászok Egyesülete

100

39.

József Attila Kör

400

40.

Kalevala Baráti Kör

100

41.

Kapos ART Képző- és Iparművészeti Egyesület

200

42.

Kazinczy Ferenc Társaság

300

43.

Kékfa Kulturális Szervező, Szolgáltató és Tehetséggondozó Egyesület

250

44.

Kevi Kör Művészcsoport Egyesület

100

45.

Kortárs Táncművészeti Egyesület

300

46.

Kossuth Szövetség

300

47.

Kölcsey Társaság

200

48.

Kultúraközvetítők Társasága

400

49.

Külváros Baráti Kör Kulturális és Szociális Egyesület

350

50.

Lakatos Demeter Egyesület

100

51.

Magyar Akrobatikus Rock'n Roll Szövetség

100

52.

Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete

500

53.

Magyar Csillagászati Egyesület

100

54.

Magyar Csipkekészítők Egyesülete

100

55.

Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség

100

56.

Magyar Drámapedagógiai Társaság

700

57.

Magyar Egyházzenei Társaság

400

58.

Magyar Egyiptomi Baráti Társaság

100

59.

Magyar Festők Társasága

300

60.

Magyar Film- és Tv-művészek Szövetsége

400

61.

Magyar Fotóművészek Szövetsége

400

62.

Magyar Fúvószenei Szövetség

300

63.

Magyar Fúvószenészek és Fúvósegyüttesek Társasága

200

64.

Magyar Független Film és Video Szövetség

400

65.

Magyar Garabonciás Szövetség

2 000

66.

Magyar Grafikusművészek Szövetsége

300

67.

Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség

200

68.

Magyar Huszár- és Lovashagyományőrző Társaság

100

69.

Magyar Illusztrátorok Társasága

200

70.

Magyar Írószövetség

1 300

71.

Magyar Jazz Szövetség

300

72.

Magyar Kárpitművészek Egyesülete

300

73.

Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége

700

74.

Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társasága

600

75.

Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Társaságok Szövetsége

600

76.

Magyar Kodály Társaság

200

77.

Magyar Kórosuk és Zenekarok Szövetsége – KÓTA

600

78.

Magyar Könyvtárosok Egyesülete

900

79.

Magyar Kulturális Szövetség

300

80.

Magyar Mezőgazdasági Múzeum Barátainak Köre

200

81.

Magyar Népfőiskolai Kamara

300

82.

Magyar Népfőiskolai Társaság

1 700

83.

Magyar Néprajzi Társaság

400

84.

Magyar Szemiotikai Társaság

100

85.

Magyar Színházművészeti Szövetség

300

86.

Magyar Szobrász Társaság

150

87.

Magyar Táncművészek Szövetsége

300

88.

Magyar Üvegművészeti Társaság

200

89.

Magyar Vízfestők Társasága

100

90.

Magyar Zenei Kamara

300

91.

Magyar Zenei Tanács

400

92.

Magyar Zeneművészek és Táncművészek Világszövetsége

300

93.

Magyar Zeneszerzők Egyesülete

500

94.

Magyar Zsidó Kulturális Egyesület

500

95.

Magyar–Ír Baráti Szövetség

100

96.

Magyar–Kubai Baráti Társaság

100

97.

Magyar–Laoszi Baráti Társaság

100

98.

Magyar–Vietnami Baráti Társaság

100

99.

Magyarországi Alkotótelepek és Symposionok Társasága (Symposion Társaság)

100

100.

Magyarországi Eszperantó Szövetség

400

101.

Magyarországi Humboldt-Egyesület

100

102.

MAMÜ Társaság

250

103.

Martin György Néptánc Szövetség

300

104.

MASZK – Magyarországi Alternatív Színházi Központ, Színházi Szaktevékenységeket Támogató Egyesület

500

105.

MASZK Színészkamarai Egyesület

300

106.

Médium-Art Stúdió\cell100

107.

Mérték – Kulturális Értékvédő Egyesület

100

108.

Mezőgazdasági Emlékeket Védők Fejér Megyei Egyesülete

100

109.

Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Diákjainak Országos Szövetsége

700

110.

Mikszáth Kálmán Társaság

300

111.

MNC Magyar Népfőiskolai Collegium

1 050

112.

Móra Ferenc Közművelődési Egyesület

100

113.

Móricz Zsigmond Társaság

300

114.

Muharay Elemér Népművészeti Szövetség

300

115.

Munkásfórumok Országos Szövetsége

100

116.

Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság

250

117.

Nemhivatásos Színházak Szövetsége

400

118.

Nemzetek Háza Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetsége

700

119.

Nemzetközi Kodály Társaság

300

120.

Népművészeti Egyesületek Szövetsége

1 500

121.

Néprajzi Múzeum Barátainak Köre

100

122.

Nimród Fotóklub

250

123.

Nullpont Kulturális Egyesület

200

124.

Nyugat Magyarországi Néptáncszövetség

100

125.

Olvasókörök Szövetsége

100

126.

Országos Diákszínjátszó Egyesület

700

127.

Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság

400

128.

Országos Széchenyi Kör

400

129.

Országos Versmondó Egyesület

400

130.

Ökumenikus Tanulmányi Központ

400

131.

Pécsi Magyar–Román Baráti Társaság

300

132.

Pest-Budai Petőfi Egyesület

100

133.

Petőfi Sándor Társaság

500

134.

Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület

200

135.

Rákóczi Szövetség

1 300

136.

Rákóczi Tárogató Egyesület

100

137.

Rátkai Márton Klub

200

138.

Református Egyházzenészek Munkaközössége

200

139.

Richard Wagner Társaság

100

140.

Szabad Képző- és Iparművészek Országos Szövetsége

300

141.

Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete

200

142.

Szabad Színjátszásért Egyesület

300

143.

Szárszó Baráti Kör

100

144.

Széchenyi Társaság

300

145.

Szent Korona Szövetség

100

146.

Szőnyi István Emlékmúzeum Baráti Kör

100

147.

Tájak–Korok–Múzeumok Egyesülete

700

148.

Táncház Egyesület

400

149.

Táncpedagógusok Országos Szövetsége

200

150.

Tokaji Írótábor Egyesület

300

151.

UNIMA Nemzetközi Bábművész-Szövetség Magyar Központja

 

250

 

 

152.

Vajda Lajos Stúdió Kulturális Egyesület

200

153.

Velemi Kézműves Népfőiskola Egyesület

200

154.

Veres Péter Társaság

300

Összesen:

52 060

 

 

 

V.

Más közérdekű társadalmi szervezetek

 

 

 

 

1.

,,Alba Kör” Erőszakmentes Mozgalom a Békéért

200

2.

,,Humanitás” – Bűnmegelőzést és Társadalmi Beilleszkedést Segítő Társaság

200

3.

1945–56 közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége

900

4.

56-os Szövetség

1 100

5.

A LÉT (A Lakosság Érdekvédelmi Tömörülése)

750

6.

Állampolgári Jogvédő Liga

200

7.

Bajcsy-Zsilinszky Társaság

200

8.

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége

100

9.

Baloldali Alternatíva Egyesülés

300

10.

Bányai Panoráma Egyesület

250

11.

Barlangi Mentők Észak-magyarországi Egyesülete

250

12.

Bérlakásukat Megvásárlók Országos Szövetsége

300

13.

Bethánia C. E. Szövetség

100

14.

Bocskai Szövetség

700

15.

Budapesti Polgárőr Szervezetek Szövetsége

400

16.

Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör

250

17.

Diplomás Nők Magyarországi Szövetsége

50

18.

English-Speaking Union of Hungary

50

19.

Erdélyi Szövetség

700

20.

Európa Centrum Egyesület

140

21.

Európa Ház

350

22.

Európa Mozgalom Magyar Tanácsa

200

23.

Független Népképviseleti Szövetség

150

24.

Független Női Szövetség

350

25.

Hajszolt-Hajléktalan Szolgálatok Tagjainak Országos Egyesülete

1 000

26.

HÁLÓ Közösségfejlesztő Keresztény Egyesület

200

27.

Határőr Sorkatonák Érdekképviseleti Egyesülete

50

28.

Ház- és Lakástulajdonosok Egyesülete

100

29.

Hunyadi Szövetség

700

30.

Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség

50

31.

II. Hadsereg Veteránbajtársak Országos Szövetsége

200

32.

Jászi Oszkár Társaság

100

33.

Jogsértettek Egyesülete

200

34.

Kárpátaljai Szövetség

700

35.

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

750

36.

Keresztény–Zsidó Társaság

200

37.

Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége

100

38.

Kéthly Anna Szociáldemokrata Platform Egyesület

100

39.

Kistérségi Fejlesztő Szervezetek Országos Klubja

120

40.

Közéleti Mozgalom a helyi Demokráciáért

350

41.

Közösségfejlesztők Egyesülete

250

42.

Lakásbérlők Egyesülete

750

43.

Magyar Adófizetők Országos Szövetsége (MAOSZ)

50

44.

Magyar Atlanti Tanács

100

45.

Magyar Auschwitz Alapítványt Támogató Egyesület

150

46.

Magyar Barlangi Mentőszolgálat

500

47.

Magyar Baskir Baráti Társaság

100

48.

Magyar Békeszövetség

350

49.

Magyar Börtönügyi Társaság

200

50.

Magyar Életmentő Egyesület

600

51.

Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége

1 700

52.

Magyar ENSZ Társaság

500

53.

Magyar Frontharcos Szövetség

100

54.

Magyar Gépkörök Szövetsége

150

55.

Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége

500

56.

Magyar Kisállatbarátok és Tenyésztők Országos Szövetsége

100

57.

Magyar Kriminológiai Társaság

100

58.

Magyar Méhészek Egyesülete

100

59.

Magyar Mérnökakadémia

150

60.

Magyar Nemzeti Ellenállási Szövetség

300

61.

Magyar Nők Szövetsége

1 200

62.

Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja

400

63.

Magyar Páneurópai-Unió Egyesület

200

64.

Magyar Pártfogók Országos Szövetsége

300

65.

Magyar Pax Romana Fórum

250

66.

Magyar Polgári Védelmi Szövetség

200

67.

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége

2 350

68.

Magyar Politikai Üldözöttek Szövetsége

100

69.

Magyar Rádióamatőr Szövetség

500

70.

Magyar Református Presbiteri Szövetség

200

71.

Magyar Turisztikai Egyesület

140

72.

Magyar Újságírók Közössége

850

73.

Magyar Újságírók Országos Szövetsége

1 600

74.

Magyar Urbanisztikai Társaság

300

75.

Magyar Veterán Repülők Egyesülete

100

76.

Magyarországi Gazdakörök Országos Szövetsége

2 000

77.

Magyarság Jövője Társaság

150

78.

Május 1. Társaság

250

79.

Martin Luther King Egyesület

250

80.

Mensa HungarIQa Egyesület

50

81.

MRP Résztulajdonos Munkavállalók, Vezetők és Társaságaik Országos Szövetsége

300

82.

Munkanélküliek Egyesületeinek Érdekvédelmi Szövetsége

700

83.

Munkanélküliek és Álláskeresők Budapesti Egyesülete

500

84.

Munkanélküliek és Álláskeresők Dunaújvárosi és Városkörnyéki Egyesülete

300

85.

Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek Észak-Kelet-Magyarországi Regionális Szövetsége

1 000

86.

Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek Országos Szövetsége

1 100

87.

Nemzetőrök Szövetsége

250

88.

Non-profit Humán Szolgáltatók Kamarája

400

89.

Nyugati Hadifoglyok Egyesülete

200

90.

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

400

91.

Országos Polgárőr Szövetség

1 300

92.

Otthonteremtők Országos Egyesülete

100

93.

Rádiósok Országos Egyesülete

200

94.

Raoul Wallenberg Egyesület

350

95.

Recski Szövetség

800

96.

Székesfehérvári (Regionális) Álláskeresők Egyesülete

500

97.

Szigethy Attila Társaság

50

98.

Szövetség a Hazáért Egyesület

100

99.

Társadalmi Egyesülések Szövetsége

1 700

100.

Társadalmi Érdekegyeztető Tanács (TÉT)

1 700

101.

Társadalmi Unió, Civil Szervezetek Országos Tömörülése

1 700

102.

Tartalékos Katonák Országos Egyesülete

200

103.

Történelmi Igazságtétel Bizottság

1 700

104.

Vitézi Rend

350

Összesen:

47 150

 

 

 

:

Mindösszesen

258 500

 

 

 

I.

Egészségügyi, rehabilitációs, prevenciós és egészségmegőrzési, szociálpolitikai, valamint a karitatív társadalmi szervezeteket támogató albizottság

83 990

II.

Ifjúsági és gyermekérdekvédő társadalmi szervezeteket támogató albizottság

41 950

III.

Természet- és környezetvédelmi társadalmi szervezeteket támogató albizottság

33 350

IV.

Kulturális és művelődési társadalmi szervezeteket támogató albizottság

52 060

V.

Más közérdekű társadalmi szervezeteket támogató albizottság

47 150

 

 

 

Mindösszesen:

258 500

1

A határozatot az Országgyűlés az 1997. június 3-i ülésnapján fogadta el.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére