• Tartalom

1997. évi LXXVII. törvény

1997. évi LXXVII. törvény

a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény módosításáról1

1997.07.24.

1. § A Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló 1996. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: tv.) 1. és 5. számú melléklete e törvény melléklete szerint módosul.

2. § E törvény a kihirdetés napján lép hatályba.

Melléklet az 1997. évi LXXVII. törvényhez


1. A tv. 1. számú mellékletének XI. és XXI. fejezete az alábbiak szerint módosul:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban, egy tizedessel

Fejezet-
szám

Cím-
szám

Alcím-
szám

Előir.
csop.
szám

Kiemelt
e. sz.

Fejezet-
név

Címnév

Alcím-
név

Előir.
csop.
név

KIADÁSOK

Eredeti
előirányzat

Javasolt
módosítás
(,, —)

Módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzat neve

XXI.

 

 

 

 

Népjóléti Minisztérium

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Népegészségügyi intézetek

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Működési költségvetés

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Személyi juttatások

5 348,0

+129,0

5 477,0

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Munkaadókat terhelő járulékok

2 293,0

+53,0

2 346,0

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Dologi kiadások

2 993,7

+311,0

3 304,7

XXI.

9

2

20

 

Előzetes letartóztatásba kerülő fiatalkorúak elhelyezése

400,0

+100,0

500,0

XXI.

9

2

38

 

Családsegítő központok fejlesztése

350,0

+200,0

550,0

XI.

 

 

 

 

Belügyminisztérium

 

 

 

 

23

 

 

 

 

Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

Központosított előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás tartaléka

4 000,0

—793,0

3 207,02. A tv. 5. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban, egy tizedessel

Kiemelt
előirányzat száma

Cél

Igénybevétel feltételei

Támogatási keret

7

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás tartaléka

A tartalék a szociális és gyermekjóléti normatíva emelésére szolgál,, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény életbelépésével összefüggésben. A törvény alapján a települési önkormányzatok részére az elosztás feltételeit a népjóléti,, a belügy- és a pénzügyminiszter együttes rendeletben határozzák meg

3 207,0

1

A törvényt az Országgyűlés az 1997. július 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1997. július 24. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 25. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére