• Tartalom

83/1997. (V. 21.) Korm. rendelet

83/1997. (V. 21.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A Kormány a mezőgazdasági termelők adózási feltételeit meghatározó egyes törvények módosításáról szóló 1997. évi XVII. törvény 2. §-ában foglaltak alapján a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1–3. §2

4. § (1)3 Ez a rendelet a kihirdetése napját követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az R. 2. számú mellékletében meghatározott, az e rendelet hatálybalépését követően kiadott őstermelői igazolványban ,,A gazdaság adatai'' című részt nem kell kitölteni. Közös igazolvány kiállítása esetén az említett adatokat tartalmazó részbe kell a közös igazolványba bejegyzésre kerülő mezőgazdasági őstermelők nevét feljegyezni.

(3) Amennyiben az R. 3. számú mellékletében meghatározott értékesítési betétlapra az adatokat a mezőgazdasági őstermelő jegyzi be, akkor a ,,(vevő) felvásárló aláírása'' rovatot nem kell kitölteni. Szőlőmust, sűrített szőlőmust, félkész szőlőbor bortermelési célokra, hordós szőlőbor (a továbbiakban együtt: bor) vagy virág és dísznövény értékesítése esetén az értékesítési betétlap ,,Állat'' című oszlopában az értékesített termék megnevezését is szerepeltetni kell. Az értékesítési betétlap 2. oldalán az ,,Ezt a részt csak az évben felhasznált utolsó lapon töltse ki'' című rovat az értékesítésből származó éves bevétel összesítésére szolgál, ezért ide kell beírni a növény, az állat, a feldolgozott termék, a bor, valamint a virág és dísznövény értékesítéséből származó éves összes bevételt a következő módon:

a) az ,,Állat és növény eladásából együtt forintban'' rovatba kell beírni a növény, az állat és a feldolgozott termékek értékesítéséből származó évi összes bevételt, a b) és c) pontokban jelöltek kivételével;

b) közvetlenül az előző rovat alatt levő üres helyre kell írni a virág és dísznövény eladásából származó éves bevétel összegét;

c) az ,,értéke Ft'' rovatba kell beírni a bor értékesítéséből származó éves összes bevételt [ha az év során kizárólag kifizető (felvásárló) felé értékesített];

d) az ,,Összes bevétel'' rovatba be kell írni az őstermelő éves összes bevételét, amely az e rovat feletti [a)+b)+c)] számok összege;

e) a többi rovatot nem kell kitölteni.

(4)4

Melléklet a 83/1997. (V. 21.) Korm. rendelethez5

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 10. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–3. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1337. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. § (1) bekezdése a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1337. pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (4) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1337. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1337. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére