• Tartalom

1997. évi LXXXIV. törvény

1997. évi LXXXIV. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–12. §2

13. § (1) E törvény hatálybaléptetéséről a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény rendelkezik.3

(2)–(3)4

(4)5

(5) 1997. december 31-ét követő időponttól nem állapítható meg új jogosultság házastársi pótlékra, valamint házastárs után járó jövedelempótlékra, továbbá a 62. életévet, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetén rendszeres szociális járadékra.

(6) Az 1998. január 1-je előtti időponttól megállapított házastársi pótlékot és házastárs után járó jövedelempótlékot 1998. január 1-jétől annak a személynek kell változatlan feltételekkel folyósítani, akire nézve azt megállapították.

1

A törvényt az Országgyűlés 1997. július 15-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1997. július 25.

2

Az 1–12. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 318. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1997: LXXXII. törvény 132. § (4) bekezdése alapján a hatálybalépés időpontja 1998. január 1.

4

A 13. § (2)–(3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 318. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 13. § (4) bekezdését a 2005: CLXX. törvény 58. § (2) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére