• Tartalom

92/1997. (VI. 4.) Korm. rendelet

92/1997. (VI. 4.) Korm. rendelet

a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet, továbbá a járművezető gyakorlati szakoktatók saját jármű üzemeltetésének költségtérítéséről szóló 124/1994. (IX. 5.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1–5. §2

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, azonban az e rendelet 1. számú mellékletével módosított R. 1. számú mellékletében meghatározott tüzelőanyag-minőség változást visszamenőlegesen, 1997. január hó 1-jétől lehet figyelembe venni.

(2) Az R. 1. számú mellékletében fel nem tüntetett típusú gépjárművekhez – e rendelet hatálybalépését megelőzően – típusbizonyítvány alapján megállapított alapnormaértékek továbbra is alkalmazhatóak.

1–3. számú melléklet a 92/1997. (VI. 4.) Korm. rendelethez3

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 12. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–5. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1335. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1–3. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1335. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére