• Tartalom

1087/1998. (VI. 16.) Korm. határozat

1087/1998. (VI. 16.) Korm. határozat

a Nemzeti Kataszteri Program finanszírozásához szükséges állami kezességvállalásról

1998.06.16.

1. A Kormány az 1997. évi CXLVI. törvény 33. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően készfizető kezességet vállal a Nemzeti Kataszteri Program Közhasznú Társaság által a Nemzeti Kataszteri Program finanszírozására kiírt versenytárgyaláson nyertes Magyar Külkereskedelmi Bank Rt.-től felveendő 6,6 Mrd forint hitelnek (beleértve annak kötvényesített állományát) és járulékainak megfizetésére.

A készfizetői kezességet a program ráfordításainak – az előállított termékek értékesítése során elérhető díjbevételből történő – hosszú időszak alatti megtérülése indokolja.

2. A kezesi szerződés érvénybelépésének feltétele a Magyar Fejlesztési Bank Rt. által nyújtott 2,6 Mrd Ft előfinanszírozási hitel visszafizetése, továbbá a hitelfelvevő és a kezes közötti megállapodás módosítása.

3. A Kormány az 1997. évi CXLVI. törvény 40. §-ának (2) bekezdése alapján a kezességvállalási díjat 0,1%-ban határozza meg, amelyből 2,6 Mrd Ft-ra eső részt teljesítettnek elfogad.

4. A készfizető kezességgel biztosított hitelből végrehajtott beszerzésekre a közbeszerzési törvény szabályait kell alkalmazni.

5. A Kormány felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy nevében a készfizetői kezesi szerződést a fenti feltételekkel aláírja.

Határidő: azonnal

6. A Nemzeti Kataszteri Program finanszírozásához szükséges állami kezességvállalásról szóló 1087/1997. (VII. 29.) Korm. határozat a hatályát veszti.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére