• Tartalom

11/1998. (V. 6.) KTM rendelet

a Kőlyuktető Természetvédelmi Terület létesítéséről

1998.05.14.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az érdekeltekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom Kőlyuktető Természetvédelmi Terület elnevezéssel az Andornaktálya 0208/2, 0210/1–2, valamint az Eger 0714/1–2, 0717/2 a–b, 0718/1–2, 0720/2, 0721/3 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 117,5 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a jelentős tájképi értékekkel rendelkező szőlőültetvény fenntartása, biztosítva ezzel a térségi borvidékekre jellemző fajták, valamint a szőlő fajtagyűjtemény génbanki funkciójának megőrzését is.

3. § A védett terület őrzése, fenntartása és bemutatása a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére