• Tartalom

12/1998. (III. 27.) PM rendelet

12/1998. (III. 27.) PM rendelet

a gépjárműszavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról

2021.12.18.

A Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 89. §-a (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §1 A költségvetési szervek vagyonbiztosítása alapján – az 1971. január 1. napja előtt gépjárművel okozott káreseményekkel összefüggésben – a központi költségvetést terhelő keresetpótló baleseti, illetve költségpótló baleseti kártérítési járadékok folyósításával kapcsolatos feladatok ellátását a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) végzi.

2. §2 A Kincstár az 1. §-ban meghatározott feladatkörében ellátja:

a) a kárigények elbírálását;

b) a kártérítéssel kapcsolatos peres eljárásokban a magyar állam perbeli képviseletét, valamint a visszkereseti igényeknek a belföldi és külföldi károkozókkal, illetve a károkozók felelősségbiztosítójával szembeni érvényesítését;

c) a kártérítési összegek kifizetését.

3. §3

3/A. §4 Az 1. §-ban meghatározott keresetpótló baleseti kártérítési járadékok, valamint a költségpótló baleseti kártérítési járadékok 2022. január 1-jétől kezdődő jogosultsági időszakokra esedékes összegei a 2021. december hónapra esedékes járadékösszeghez képest 5,0 százalékkal emelkednek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

1

Az 1. § a 30/2006. (XII. 12.) PM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított, a 39/2007. (XII. 29.) PM rendelet 3. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. január hónapra fizetendő baleseti kártérítési járadékra már alkalmazni kell.

2

A 2. § a 39/2007. (XII. 29.) PM rendelet 3. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. január hónapra fizetendő baleseti kártérítési járadékra már alkalmazni kell.

3

A 3. §-t a 40/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 3/A. §-t a 40/2012. (XII. 20.) NGM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege a 15/2021. (XII. 17.) PM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére