• Tartalom

15/1998. (VI. 3.) KTM rendelet

15/1998. (VI. 3.) KTM rendelet

a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter felügyelete alatt álló szervek polgári védelemmel kapcsolatos tevékenységének irányításáról

2017.01.01.

A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 42. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a mentésben való részvétel szabályairól, a polgári védelmi szakhatósági jogkörről és a miniszterek polgári védelmi feladatairól szóló 196/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 14. és 20. §-aiban foglaltakra – a belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium1 (a továbbiakban: Minisztérium), valamint a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása, illetőleg a Minisztérium felügyelete alatt álló szervekre terjed ki.

2. § Az 1. §-ban megjelölt szervek polgári védelmi feladatai végrehajtásának irányítását és a BM Polgári Védelem Országos Parancsnoksága (a továbbiakban: BM PVOP) központi és területi szerveivel való együttműködést a Minisztérium közigazgatási államtitkára látja el.

3. §2 A Minisztérium a környezetvédelmi hatóság útján – a megelőző radiológiai, biológiai és vegyi védelemre vonatkozó külön jogszabályok szerint – a környezeti elemeket folyamatosan ellenőrzi, továbbá a polgári védelmi szervek által igényelt adatokat a BM PVOP által meghatározott gyakorisággal biztosítja.

4. §3 A Minisztérium az anyagi javak, valamint a kulturális értékek védelmét szolgáló létesítményeket a Belügyminisztériummal, az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztériummal4, Földművelésügyi Minisztériummal, a Művelődési és Közoktatási Minisztériummal, valamint a Népjóléti Minisztériummal együttműködve jelöli ki.

5. § (1) A Minisztérium tervezi, szervezi és irányítja a lakosság életének megóvására alkalmas természetes képződmények és mesterséges létesítmények gyorsított ütemű felmérését, továbbá kidolgozza a megóvás feltételrendszerét biztosító műszaki követelményeket.

(2) A Minisztérium biztosítja – az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium, valamint a védelmi igazgatás helyi szervei által megadott építőipari kapacitás és építőipari készlet figyelembevételével – a szükségvédő létesítmények típusterveinek előkészítését és a kivitelezhető típustervek megválasztását.

6. §5

7. § Az 1. §-ban megjelölt szervek vezetői felelősek a polgári védelmi feladatok végrehajtásáért és a végrehajtás ellenőrzéséért. Ennek keretében

a) gondoskodnak a polgári védelmi tevékenység szervezeti kereteinek meghatározásáról;

b) intézkednek az alkalmazottak kollektív védelmi feltételeinek megteremtéséről; továbbá

c) kidolgoztatják – a területileg illetékes polgári védelmi szervekkel egyetértésben – a polgári védelmi terveket.

8. § (1) A központi polgári védelmi felkészítés és gyakorlat költségeit a Minisztérium saját költségvetésében tervezi és biztosítja.

(2) Az Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszerbe kijelölt telepített és mobil mérőállomások működtetésének költségeit a Minisztérium saját költségvetésében, fejlesztésének költségeit célelőirányzatként tervezi.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

2

A 3. § a 15/2015. (III. 31.) FM rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 4. § a 89/2016. (XII. 29.) FM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 6. §-t a 24/2001. (XI. 23.) KöM rendelet 1. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére