• Tartalom

168/1998. (X. 6.) Korm. rendelet

168/1998. (X. 6.) Korm. rendelet

a Miniszterelnöki Hivatal átalakításával összefüggő egyes jogszabályok és kormányhatározatok módosításáról1

2008.05.16.

A Kormány a Miniszterelnöki Hivatal szervezetének átalakításával, vezetési, hatásköri rendjének változásával összefüggő egyes feladat- és hatáskört meghatározó jogszabályok módosításáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Ahol e kormányrendelet hatálybalépése előtt alkotott kormányrendelet, miniszterelnöki rendelet, miniszteri rendelet, valamint kormányhatározat a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkárát, vezetőjét, vezetését ellátó államtitkárát említi, azon – ha e rendelet vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik – a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert kell érteni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem vonatkozik a közszolgálati nyilvántartásról szóló 68/1993. (V. 5.) Korm. rendeletben, a minisztériumok és az országos hatáskörű államigazgatási szervek iratkezelési mintaszabályzatáról szóló 40/1998. (III. 6.) Korm. rendelet 6. §-ában, a jogszabályszerkesztésről szóló 12/1987. (XII. 29.) IM rendelet 11. §-ában, a Kormány ügyrendjéről szóló 1088/1994. (IX. 20.) Korm. határozat 23., 25., 47., 48., 56., 59., 61., 71., 74., 75., 80., 83., 85., 87., 89. és 99. pontjaiban a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkára számára megállapított feladatokra.

2–4. §2

5. §3 Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 15. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

A 2–4. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1266. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. § a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1266. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére