• Tartalom

20/1998. (XII. 21.) IM rendelet

20/1998. (XII. 21.) IM rendelet

a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosításáról

2008.05.16.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 307. §-ának h) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–11. §1

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)2

(3)3

1

Az 1–11. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 136. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 12. § (2) bekezdését az 5/2004. (III. 23.) IM rendelet 8. §-ának (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 12. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 136. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére