• Tartalom

226/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

226/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról rendelkező 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.) 28. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1–2. §2

3. § Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a jogerősen még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 17. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–2. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1255. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére