• Tartalom

24/1998. (VII. 10.) KTM rendelet

a Kunpeszéri Szalag-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

1998.07.18.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az érdekeltekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom Kunpeszéri Szalag-erdő Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Kunpeszér 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0179 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, 155,6 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a felszíni vízrendezések és gyepfeltörések következtében visszaszoruló láprétek és homoki tölgyesek növény- és állatvilágának megmentése, géntartalékuk megőrzése.

3. § A védett terület természetvédelmi kezeléssel járó feladatait a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Budapest, 1998. július 6.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére