• Tartalom

34/1998. (III. 18.) OGY határozat

34/1998. (III. 18.) OGY határozat

a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról1

1998.03.18.

1. Az Országgyűlés – a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 41. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján – a társadalmi szervezetek támogatására, a Tv. 1. számú mellékletének I. Országgyűlés fejezet, 8. cím, 1. alcím, 1 kiemelt előirányzatában biztosított 291,1 millió forintot a határozat mellékletének I–V. fejezetében foglaltak szerint osztja fel.

2. E költségvetési támogatás a társadalmi szervezetek szervezeti és működési költségeinek fedezésére szolgál.

3. A költségvetési támogatást a Kincstár a következők szerint folyósítja:

a) egy összegben, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg a 3 millió forintot,

b) félévenként, amennyiben az érintett szervezet támogatása meghaladja a 3 millió forintot.

4. Ha ezen országgyűlési határozat alapján támogatásban részesített valamely társadalmi szervezet év közben szétválik, és az így létrejött új szervezetek tevékenységi köre együttesen megfelel a szétválás előtti szervezet tevékenységi körének, úgy a fel nem használt költségvetési támogatást létszámarányosan kell elosztani.

5. Amennyiben a társadalmi szervezet év közben feloszlással, illetőleg megszűnésének megállapításával szűnik meg, a fel nem használt támogatási összeget vissza kell utalni a Pénzügyminisztérium ,,Pártok és társadalmi szervezetek támogatása'' kiadási számlára. A támogatás felhasználásáról szóló írásbeli beszámolót és elszámolást a feloszlás, illetőleg a megszűnés kimondásának napjától számított 60 napon belül a Társadalmi Szervezetek Költségvetési Támogatását Előkészítő Bizottságnak benyújtja.

6. A támogatásban részesített társadalmi szervezet az elnyert összeget csak a támogatott tevékenységre fordíthatja. Azt a pályázat benyújtásakor meglévő saját tagszervezetein kívül más szervezetnek tovább nem adhatja.

7. A támogatásban részesített társadalmi szervezet az elnyert összeg felhasználásáról köteles részletes írásbeli beszámolót és tételes elszámolást készíteni az Országgyűlés számára. A beszámolót és az elszámolást a tevékenység befejezését követően, de legkésőbb az 1999. évi költségvetési támogatás elnyerése iránti pályázattal együttesen kell benyújtani. Amennyiben a társadalmi szervezet az 1999. évi költségvetési támogatás elnyerése érdekében pályázatot nem nyújt be, a beszámolót és elszámolást legkésőbb 1999. március 1. napjáig köteles az Országgyűlésnek benyújtani.

8. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-a alapján történik.

Melléklet a 34/1998. (III. 18.) OGY határozathoz

-------------------

Sorszám Szervezetek Támogatás összege 1998. évre (E Ft)

-------------------

I. Egészségügyi, rehabilitációs, prevenciós és egészségmegőrzési, szociálpolitikai, valamint a karitatív társadalmi szervezetek

1. ,,ADRA'' Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány 1 200

2. ,,Akarat'' Diáksport Egyesület 900

3. ,,DELTA'' Országos Katasztrófa Mentő Csoport 300

4. ,,Egészséges Ifjúságért'' Szövetség 400

5. ,,Házat-Hazát'' Alapítvány 900

6. ,,Józan Élet'' Egészség- és Családvédő Országos Szövetség 700

7. ,,Képpel-Jellel'' Beszédképtelen Mozgássérültek Szülői Egyesülete 900

8. ,,Kézenfogva'' Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értelmi Fogyatékosok Érdekvédelmi Egyesülete 800

9. ,,LÁNC'' Egészségkárosodott Emberek Szervezeteinek Szövetsége 1 200

10. ,,MÁTRIX'' Szenvedélybetegek Hozzátartozóinak Egyesülete 600

11. ,,Motíváció'' Mozgássérülteket Segítő Alapítvány 800

12. ,,Munkanélküliség helyett Vállalkozás'' Közalapítvány 500

13. ,,Pápai Páriz'' Egészségnevelési Országos Egyesület 600

14. ,,RÉS'' Szociális és Kulturális Alapítvány 1 000

15. ,,Segítő Pártfogói Kezek'' Alapítvány 850

16. ,,Szent István'' Szeretet Szolgálata 1 000

17. ,,ZOUNUK'' Nemzetközi Hadigondozott Alapítvány 250

18. A Szovjetunióban volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete 500

19. Alapítvány az örökbefogadó és nevelő szülőkért 300

20. Alfa Magzat-, Csecsemő-, Gyermek és Családvédelmi Szövetség 200

21. Alkohol-Drogsegély Ambulancia 100

22. Alkoholizmus Ellenes Egyesületek és Klubok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szövetsége 400

23. Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége 1 000

24. Asztmás Betegek Országos Szövetsége 800

25. Autisták Érdekvédelmi Egyesülete 850

26. Bárka Egyesület 1 400

27. Belszervi (krónikus) Betegek, Rokkantak Országos Egyesülete 700

28. Belszervi Betegek Rokkantak Kunsági Egyesülete 250

29. Belszervi Betegek, Rokkantak Margaréta Egyesülete 50

30. Bohócszínház Alapítvány 900

31. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Krízisintervenciós-Mentálhigiénés Egyesület 300

32. Börtönben Élők Mentális és Szociális Gondozó Szolgálata 800

33. Budapesti Alkoholizmus Elleni Klubok Szövetsége 250

34. Conditio Humana Egyesület 1400

35. Cukorbetegek Budapesti Egyesülete 500

36. Családalapítók Egyesülete 300

37. Csecsemőotthonok Országos Szövetsége 250

38. DÉMOSZTHENÉSZ Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete 800

39. Diabétesz Gyermek és Ifjúsági Országos Szövetség 600

40. DIALIZIS Művesekezeltekért Alapítvány 250

41. Dinamikus Pszichológiai és Pszichiátriai Egyesület 200

42. Drog Stop Budapest Egyesület 700

43. Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége 500

44. Egymást Segítő Egyesület 600

45. Együtt Egymásért Alapítvány 250

46. Első Magyar Vidéki Nőegylet 250

47. Észak-Magyarországi és Budapesti ASB Szamaritánus Egészségügyi és Házi Szociális Gondozó Szolgálat Egyesület 1 100

48. Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület 800

49. Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 1 000

50. Felnőtt CF Betegek Egyesülete 950

51. Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 1 100

52. Gyógyszertári Szakdolgozók Egyesülete 1 000

53. Gyöngyház Egyesület 500

54. Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége 600

55. Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége 1 500

56. Hasadék Centrum Alapítvány 900

57. Háttér Baráti Társaság a Melegekért 200

58. Holocaust Áldozatok Magyarországi Szövetsége 50

59. Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 400

60. Johannita Segítő Szolgálat 1 600

61. Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága 200

62. Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság 500

63. Kiút Szociális és Mentalhygiénés Egyesület 750

64. Laktóz Érzékenyek Társasága 270

65. Látássérült Cseppkő Országos Egyesület 600

66. Lélek-Hang Egyesület 400

67. Létminimum Alatt Élők Társasága 700

68. Liga az Agyi Érbetegségek Ellen 350

69. Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete 800

70. Magzatvédő Társaság 450

71. Magyar Addiktológiai Társaság 300

72. Magyar Ápolási Egyesület 550

73. Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége 1 000

74. Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság 200

75. Magyar Családterápiás Egyesület 80

76. Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 200

77. Magyar Egészségügyi Társaság 550

78. Magyar Fogorvosok Egyesülete 150

79. Magyar Gyógytornászok Társasága 250

80. Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége 600

81. Magyar Hemofilia Egyesület 900

82. Magyar Homeopata Orvosi Egyesület 200

83. Magyar Kamilliánus Családok Társasága Egyesület 1 000

84. Magyar Karitász – Caritas Hungarica 2 100

85. Magyar Kékkereszt Egyesület 800

86. Magyar Kórházszövetség 250

87. Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége 500

88. Magyar Mentálhigiénés Szövetség 200

89. Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége 1 500

90. Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége 200

91. Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 1 710

92. Magyar Pszichiátriai Társaság 200

93. Magyar Pszichodráma Egyesület 200

94. Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság 200

95. Magyar Szív Egyesület 800

96. Magyar Táplálékallergia Munkaközösség Egyesület 250

97. Magyar Testvéri Börtöntársaság 650

98. Magyar Transzperszonális Egyesület 100

99. Magyar Védőnők Egyesülete 500

100. Magyar Véradók Szövetsége 300

101. Magyarországi PKU Egyesület 1 100

102. Magyarországi Szegények és Hajléktalanok Országos Szövetsége 650

103. Márka-Dera Alkoholmentes Önsegítő Egyesület – Dolina 400

104. Megváltozott Munkaképességűek Országos Egyesülete 300

105. Mezőgazdasági Nyugdíjasok Országos Egyesülete 600

106. Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete 50

107. Nemzetközi Betegsegélyezési Társaság 800

108. Nemzetközi Tudományos-Kutató és Gyógyászati Oktatási, Felvilágosító Koliszka (Kiev)–Bölcső (Budapest) Cirill és Metód Alapítvány 600

109. Nyugdíjas Klubok és Idősek ,,Életet az Éveknek'' Országos Szövetsége 1 300

110. Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége 400

111. Nyugdíjasok Egészségmegőrző, Környezetvédő és Természetvédő Szövetség 270

112. Nyugdíjasok Egyesülete 300

113. Nyugdíjasok Győr-Moson-Sopron Megyei Érdekvédelmi Szövetsége 300

114. Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége 250

115. Nyugdíjasok Közössége 200

116. Nyugdíjasok Országos Képviselete 1 100

117. Oltalom Karitatív Egyesület 3 000

118. Országos Dohányfüstmentes Egyesület 600

119. Pécs–Baranya Megyei Diabétesz Szövetség 200

120. Pest Megyei AE és AM Klubok Tagjainak Egyesülete 400

121. PLUSS, a magyarországi HIV-pozitívokat Segítő Egyesület 850

122. Rehabilitációs Centrum, Somogybükkösd 100

123. Rómaifürdő Telep Szabadidő és Diák Vízisport Egyesület 750

124. S.O.S. Egyesület a Szenvedélybetegekért 750

125. S.O.S. Krízis Alapítvány 600

126. STAFÉTA Alapítvány 150

127. Szamaritánusok Magyarországi Szövetsége 1 500

128. Szembetegek Országos Egyesülete 600

129. Szent György Lovagrend 300

130. Szent Lázár Lovagrend és Segélyszervezet 1 700

131. Szociális Szakmai Szövetség 200

132. Tessedik Sámuel Társaság 2 100

133. TRANSCAR (TRANSYLVANIA CARITAS) 1 500

134. UNITED WAY-ESE Szociális Központ Alapítvány 450

135. Utcai Szociális Segítők Egyesülete 1 000

136. Vak Hadirokkantak Országos Egyesülete 170

137. Vas Megyei AE és AM Klubok Tagjainak Egyesülete 250

138. Vasutas Biztosító Egyesület 250

139. Vasutas Cukorbetegek Egyesülete 400

140. Vasutas Önkéntes Támogatási Alap 250

141. Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Jótékonysági Egyesülete 500

142. Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 1 300

143. VITALIS Életvédők Egyesülete 50

144. VITULUS Egyesület 500

145. Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége 500

----------------------

Összesen: 91 000

II. Ifjúsági és gyermekérdekvédő társadalmi szervezetek

1. ,,Forráshely'' a Magyar Gyerekek Világtalálkozójáért Egyesület 200

2. AGRYA Országos Szövetség 2 550

3. Állás-pont Állásteremtő Fiatalok Öntevékeny Ligája 350

4. Baloldali Ifjúsági Társulás 1 100

5. Bencés Diák Szövetség 150

6. Budapesti Önkormányzatok Középiskolai Szövetsége 300

7. Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület 100

8. Csillebérci Okosodó Egyesület 200

9. Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete 150

10. Doktoranduszok Országos Szövetsége 700

11. Egyesület a Diákönkormányzatokért 150

12. Egyetemes Magyar Pedagógus Egyesület 100

13. Európa Jövője Egyesület 1 200

14. Európai Hallgatók Egyesülete 200

15. Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége 200

16. Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület 700

17. Fiatal Sasok Országos Egyesülete 850

18. Fidelitas 500

19. Földrajz Tanárok Egylete 200

20. Független Magyar Ifjúság 800

21. Gyermeklánc Egyesület 1 300

22. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 150

23. Hátrányoshelyzetű Fiatalok Életmód és Szabadidő Szövetsége 200

24. IDE Szabadelvű Diákhálózat 600

25. Ifjú Szocialisták Mozgalom 500

26. Ifjúsági Demokrata Fórum 600

27. Ifjúsági Kereszténydemokrata Unió 600

28. Katedra 450

29. Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete 600

30. Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség 300

31. Katolikus Ifjúsági Mozgalom 750

32. Katolikus Szülők Országos Szövetsége 200

33. Kemény Gábor Iskolaszövetség 250

34. Keresztény Diákegyesületek Kartellszövetsége 300

35. Kompánia Egyesület 600

36. Középiskolások Szövetsége 150

37. Magyar Alapítványi Egyesületi és Magánoktatási Intézmények Egyesülete 400

38. Magyar Cserkészcsapatok Szövetsége 400

39. Magyar Cserkészleány Szövetség 350

40. Magyar Cserkészszövetség 1 600

41. Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség 150

42. Magyar Gyermek és Ifjúsági Lelkisegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége 500

43. Magyar Gyermek és Ifjúsági Tanács 350

44. Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség 250

45. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 200

46. Magyar Hadtudományi Társaság 300

47. Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetség 200

48. Magyar Informatikai és Kibernetikai Egyesület 200

49. Magyar Iskolaszék Egyesület 150

50. Magyar Óvodapedagógiai Egyesület 200

51. Magyar Pedagógiai Társaság 1 250

52. Magyar Piarista Diákszövetség 150

53. Magyar Pszichológiai Társaság 1 200

54. Magyar Tehetséggondozó Társaság 600

55. Magyar Úttörők Szövetsége 2 450

56. Magyar Zeneiskolák Szövetsége 250

57. Magyarország Felfedezői Szövetség 1 400

58. Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége 600

59. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 600

60. Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma 1 100

61. Magyarországi Ifjúsági Szállások Szövetsége 250

62. Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület 750

63. Mentálhigiénés Ifjúsági Társulások Országos Szövetsége 550

64. Nagyváthy János Gazdaképző Egyesület 650

65. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 300

66. Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 350

67. Nonprofit Kutatócsoport Egyesület 150

68. Nyitott Képzések Egyesület 600

69. Országos Diák Unió 500

70. Országos Gyermek és Ifjúsági Parlament 250

71. Országos Gyermekvédő Liga 1 700

72. Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete 150

73. P.Ó.K.-HÁLÓ (Patronáló-Óvó-Közösségi Háló) 1 200

74. PAX HUNGARICA Diákszervezetek Szövetsége 150

75. Pozitív Országos Szakmai Egyesület a nehezen kezelhető gyermekek megsegítésére 900

76. Református Fiatalok Szövetsége 850

77. Regnum Marianum 200

78. Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület 600

79. Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület 150

80. Szegedi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Kulturális és Mentálhigiénés Egyesület 700

81. Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom 550

82. Táj- és Kertépítész Diákszövetség 300

83. Történelemtanárok Egylete 200

84. Vasárnapi Iskola Szövetség 200

85. VE-GA Gyermek- és Ifjúsági Szövetség 1 100

86. Zabhegyező Gyermekanimátorok Egyesülete 800

87. Zenetanárok Társasága 150

88. Zsidó Fiatalok Magyarországi Egyesülete 300

---------------------

Összesen: 47 650

III. Természet- és környezetvédelmi társadalmi szervezetek

1. ,,Dunántúl'' Környezetvédő Szövetség 100

2. ,,Jászkun'' Természetvédelmi Szervezet 300

3. ,,NIMFEA'' Természetvédelmi Egyesület 400

4. ,,TEKUMA'' Természet és Kisállatvédő Egyesület 100

5. AMURT (Ananda Marga Universal Relief Team) Egyesület 500

6. Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége 200

7. Biokultúra Egyesület 600

8. Budapesti Városvédő Egyesület 900

9. Castanea Környezetvédelmi Egesület 200

10. Duna Kör 1 000

11. E-misszió Természetvédelmi Egyesület 400

12. Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület Klubja 500

13. Életfa Környezetvédő Szövetség 1 200

14. Erdei Iskola 100

15. Fadrusz János Környezetvédő Egyesület 100

16. Falusi Turizmus Országos Szövetsége 500

17. Fauna Egyesület 200

18. Fekete István Országos Állatvédő Egyesület 800

19. Göncöl Szövetség 1 500

20. Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület 800

21. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület 200

22. Hulladék Munkaszövetség (HUMUSZ) 500

23. Hulladékhasznosítók Országos Egyesülete 100

24. Ipoly Unió 400

25. Kelet-Magyarországi Környezetvédelmi Egyesület 250

26. Kerékpárral Közlekedők Országos Szövetsége 300

27. Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület 900

28. Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége 100

29. Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület 300

30. Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület 100

31. Környezetvédelmi Információs Klub Nonprofit Egyesület 100

32. Körös Klub 100

33. Körös–Maros Nemzeti Parkért Egyesület 100

34. Körös-völgyi Természetvédelmi Egyesület 200

35. Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Növeléséért 500

36. Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség 1 100

37. Magyar Állatkertek Szövetsége 300

38. Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség 300

39. Magyar Arborétumok és Botanikuskertek Szövetsége 300

40. Magyar Bioetikai Társaság 100

41. Magyar Denevérkutatók Baráti Köre 400

42. Magyar Faluszövetség 150

43. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 700

44. Magyar Környezetvédelmi Egyesület 800

45. Magyar Közlekedési Klub Egyesület 100

46. Magyar Madártani Egyesület ,,Somogy'' Természetvédelmi Szervezete 500

47. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 2 700

48. Magyar Rovartani Társaság 200

49. Magyar Természetbarát Szövetség 1 200

50. Magyar Természetvédők Szövetsége 1 800

51. Magyarországi Kárpát Egyesület 200

52. Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület 400

53. Misina Természet- és Állatvédő Egyesület 100

54. Mosonmagyaróvári Környezetvédő Egyesület 600

55. Nyugdíjasok Egészségmegőrző, Környezetvédő és Természetvédő Szövetség 200

56. PANGEA Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 200

57. PANNON Természetvédő Szövetség 200

58. Pécsi Zöld Kör Egészség-, Természet-, Környezetvédő Baráti Kör 400

59. Reális Zöldek Klub 300

60. Reflex Környezetvédő Egyesület 1 600

61. Süni Magazin Barátainak Egyesülete 700

62. Természet BUVÁR Egyesület 1 100

63. Természet és Környezetvédő Tanárok Egyesülete 700

64. Tisza-Klub 1 200

65. Tiszadobi Természetvédők 200

66. Tiszántúli Természetvédők Társulata 400

67. Város- és Faluvédők Szövetsége HUNGARIA NOSTRA 1 400

68. Városi Biciklizés Barátai 150

69. Vásárhelyi István Természetvédelmi Kör 300

70. Velencei-tó Barátainak Szövetsége 200

71. Zempléni Környezetvédelmi Egyesület 200

72. Zöld Akció Egyesület 700

73. Zöldszív Ifjúsági Természetvédelmi Tömegmozgalom 1 000

------------------------

Összesen: 37 650

IV. Kulturális és művelődési társadalmi szervezetek

1. ,,Kisgrafika Barátok Köre'' Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület 300

2. ,,Örökség'' Gyermek Népművészeti Egyesület 500

3. ,,Ötágú síp'' Kulturális Egyesület 100

4. A Néppel a Nemzetért szellemi mozgalom 100

5. Academia Ludi et Artis Egyesület 200

6. Általános Művelődési Központok Országos Egyesülete 300

7. Alternatív Színházak Szövetsége 200

8. Amatőr Költők és Írók Szövetsége 100

9. Anyanyelvápolók Szövetsége 700

10. Bárdos Lajos Társaság 200

11. Bernáth Aurél Társaság 100

12. Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 800

13. Bohémia Baráti Kör 100

14. Bonyhádi Székely Kör 100

15. Bonyhádi Székely Szövetség 200

16. Budai Fotó és Filmklub 100

17. Budakörnyéki Székely Kör 200

18. Budapesti Művészetbarátok Egyesülete 400

19. Budapesti Népművelők Egyesülete 400

20. Budapesti Székely Kör 300

21. Cimbalom Világszövetség 100

22. Cserhát Művész Kör 100

23. Erdei Ferenc Társaság 100

24. Erdélyi Magyarok Egyesülete 800

25. Erkel Ferenc Táncegyüttes 200

26. Fáklya Club Egyesület 500

27. FAOSZ Magyar Írók Nemzetközi Szövetsége 100

28. Fekete István Irodalmi Társaság 300

29. Fészek Művészklub 1 000

30. Fiatal Iparművészek Stúdiója 600

31. Fiatal Képzőművészek Stúdiója 800

32. Filantróp Társaság 200

33. Hármashatár Irodalmi Társaság 100

34. Honismereti Szövetség 1 000

35. Honvéd Hagyományőrző Egyesület 200

36. Honvéd Kulturális Egyesület 100

37. Honvéd Kulturális Szövetség 300

38. ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága 300

39. Ifjú Zenebarátok Magyarországi Szervezete 1 000

40. Igen Katolikus Kulturális Egyesület 400

41. Irodalmi Társaságok Szövetsége 500

42. Isonzó Baráti Kör 100

43. Jászok Egyesülete 100

44. József Attila Kör 500

45. Kalevala Baráti Kör 200

46. Kapos ART Képző- és Iparművészeti Egyesület 300

47. Kazinczy Ferenc Társaság 300

48. Kékfa Kulturális Szervező, Szolgáltató és Tehetséggondozó Egyesület 300

49. Kortárs Táncszínházi Egyesület 300

50. Kossuth Szövetség 300

51. Kölcsey Társaság 200

52. Középeurópa Fényműhely Egyesület 100

53. Kultúraközvetítők Társasága 500

54. Lakatos Demeter Egyesület 100

55. Liszt Ferenc Társaság 500

56. Magyar Akrobatikus Rock'n Roll Szövetség 100

57. Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 800

58. Magyar Csillagászati Egyesület 100

59. Magyar Csipkekészítők Egyesülete 100

60. Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség 100

61. Magyar Drámapedagógiai Társaság 1 000

62. Magyar Egyházzenei Társaság 500

63. Magyar Egyiptomi Baráti Társaság 100

64. Magyar Festők Társasága 300

65. Magyar Film- és Tv-művészek Szövetsége 400

66. Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szövetsége 600

67. Magyar Fotográfiai Egyesület 100

68. Magyar Fotóklubok és Szakkörök Szövetsége 500

69. Magyar Fotóművészek Szövetsége 500

70. Magyar Fúvószenei Szövetség 300

71. Magyar Fuvószenészek és Fuvósegyüttesek Társasága 200

72. Magyar Független Film és Video Szövetség 400

73. Magyar Garabonciás Szövetség 2 000

74. Magyar Grafikusművészek Szövetsége 300

75. Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 200

76. Magyar Huszár- és Lovashagyományőrző Társaság 200

77. Magyar Illusztrátorok Társasága 200

78. Magyar Írók Egyesülete 500

79. Magyar Írószövetség 1 300

80. Magyar Jazz Szövetség 300

81. Magyar Kárpitművészek Egyesülete 300

82. Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége 1 000

83. Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társasága 600

84. Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Társaságok Szövetsége 600

85. Magyar Kodály Társaság 300

86. Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 200

87. Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége – KÓTA 1 000

88. Magyar Könyvtárosok Egyesülete 1 000

89. Magyar Kulturális Szövetség 300

90. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Barátainak Köre 200

91. Magyar Muzsikus Fórum 300

92. Magyar Népművelők Egyesülete 1 000

93. Magyar Néprajzi Társaság 500

94. Magyar P.E.N. Club 500

95. Magyar Papírművészeti Társaság 100

96. Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 200

97. Magyar Restaurátorok Egyesülete 200

98. Magyar Szemiotikai Társaság 100

99. Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége 200

100. Magyar Színházi Társaság 500

101. Magyar Szobrász Társaság 200

102. Magyar Táncművészek Szövetsége 300

103. Magyar Üvegművészeti Társaság Egyesülete 200

104. Magyar Vízfestők Társasága 100

105. Magyar Zenei Tanács 600

106. Magyar Zeneművészek és Táncművészek Világszövetsége 300

107. Magyar Zeneszerzők Egyesülete 500

108. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 500

109. Magyar–Japán Baráti Társaság 200

110. Magyar–Kubai Baráti Társaság 100

111. Magyar–Laoszi Baráti Társaság 100

112. Magyarországi Alkotótelepek és Symposionok Társasága (Symposion Társaság) 200

113. Magyarországi Eszperantó Szövetség 400

114. Magyarországi Humboldt Egyesület 150

115. Makadám Művelődési Egyesület 300

116. MAMÜ Társaság 300

117. Martin György Néptánc Szövetség 300

118. MASZK – Magyarországi Alternatív Színházi Központ, Színházi Szaktevékenységeket Támogató Egyesület 500

119. MASZK Színészkamarai Egyesület 400

120. Médium-Art Stúdió 100

121. Mensa HungarIQa Egyesület 100

122. Mezőgazdasági Emlékeket Védők Fejér Megyei Egyesülete 100

123. Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Diákjainak Országos Szövetsége 600

124. Mikszáth Kálmán Társaság 500

125. Móra Ferenc Közművelődési Egyesület 100

126. Móricz Zsigmond Társaság 400

127. Muharay Elemér Népművészeti Szövetség 400

128. Munkásfórumok Országos Szövetsége 100

129. Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság 150

130. Nemhivatásos Színházak Szövetsége 500

131. Nemzetek Háza Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetsége 500

132. Nemzetközi Kodály Társaság 400

133. Népművészeti Egyesületek Szövetsége 1 800

134. Néprajzi Múzeum Barátainak Köre Egyesület 200

135. Nimród Fotóklub 200

136. Nullpont Kulturális Egyesület 200

137. Olvasókörök Szövetsége 200

138. OM Program Társadalmi Szervezete 300

139. Országos Diákszínjátszó Egyesület 1 000

140. Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság 200

141. Országos Széchenyi Kör 400

142. Országos Versmondó Egyesület 500

143. Ökumenikus Tanulmányi Központ 400

144. Pécsi Magyar–Román Baráti Társaság 200

145. Pest-Budai Petőfi Egyesület 100

146. Petőfi Sándor Társaság 500

147. Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság 100

148. Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 200

149. Rákóczi Szövetség 1 300

150. Rákóczi Tárogató Egyesület 100

151. Rátkai Márton Klub 300

152. Református Egyházzenészek Munkaközössége 300

153. Richard Wagner Társaság 200

154. Szabad Képző- és Iparművészek Országos Szövetsége 300

155. Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete 200

156. Szabad Színjátszásért Egyesület 300

157. Szárszó Baráti Kör 200

158. Széchenyi Társaság 300

159. Szent Korona Szövetség 100

160. Szőnyi István Emlékmúzeum Baráti Kör 300

161. Tájak-Korok-Múzeumok Egyesülete 1 000

162. Táncház Egyesület 400

163. Táncpedagógusok Országos Szövetsége 200

164. TERRA Kerámiaszobrászati Egyesület 100

165. Thália Színjátszó Társaság 200

166. Tokaji Írótábor Egyesület 300

167. UNIMA Nemzetközi Bábművész-Szövetség Magyar Központja 200

168. Vajda Lajos Stúdió Kulturális Egyesület 200

169. Veres Péter Társaság 300

170. Veress Sándor Társaság 150

--------------------

Összesen: 61 150

V. Más közérdekű társadalmi szervezetek

1. ,,Alba Kör'' Erőszakmentes Mozgalom a Békéért 200

2. ,,Humanitás'' – Bűnmegelőzést és Társadalmi Beilleszkedést Segítő Társaság 300

3. 1945–56 közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége 1 000

4. 56-os Szövetség 1 100

5. A LÉT (A Lakosság Érdekvédelmi Tömörülése) 900

6. Állampolgári Jogvédő Liga 300

7. Álláskeresők Egyesületeinek Bács-Kiskun Megyei Szövetsége 200

8. Bajcsy-Zsilinszky Társaság 300

9. Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége 200

10. Baloldali Alternatíva Egyesülés 400

11. Bányai Panoráma Egyesület 300

12. Barlangi Mentők Észak-magyarországi Egyesülete 400

13. Bérlakásukat Megvásárlók Országos Szövetsége 400

14. Bethánia C.E. Szövetség 200

15. Biblia Szövetség 100

16. Bocskai Szövetség 800

17. Budapesti Polgárőr Szervezetek Szövetsége 500

18. Csanádi Árpád Olimpiai Baráti Kör 300

19. Diplomás Nők Magyarországi Szövetsége 100

20. English-Speaking Union of Hungary 100

21. Erdélyi Szövetség 800

22. Európa Centrum Egyesület 200

23. Európa Ház 500

24. Európa Mozgalom Magyar Tanácsa 250

25. Európai Párbeszéd Egyesület 100

26. Fővárosi Közmunka Egyesület 300

27. Független Népképviseleti Szövetség 200

28. Független Női Szövetség 500

29. Garay János Gimnázium Öregdiákjainak Szövetsége 100

30. Grafológiabarátok Országos Egyesülete 100

31. Hajszolt-Hajléktalan Szolgálatok Tagjainak Országos Egyesülete 500

32. HÁLÓ Közösségfejlesztő Keresztény Egyesület 250

33. Ház- és Lakástulajdonosok Egyesülete 100

34. Hunyadi Szövetség 800

35. Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség 100

36. INDRA Biztosított Állampolgárok Országos Érdekvédő Egyesülete 100

37. Jászi Oszkár Társaság 200

38. Kárpátaljai Szövetség 800

39. Keresztény Értelmiségi Társaság 200

40. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 800

41. Keresztény-Zsidó Társaság 250

42. Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége 100

43. Kiss Áron Magyar Játék Társaság 100

44. Kistérségi Fejlesztő Szervezetek Országos Klubja 150

45. Kovács Imre Társaság 100

46. Közakarat Egyesület 100

47. Közéleti Mozgalom a helyi Demokráciáért 400

48. Közösségfejlesztők Egyesülete 300

49. Lakásbérlők Egyesülete 800

50. Lakásszövetkezetek és Társasházak Érdekképviseleti Szakmai Szövetsége 200

51. Magyar Adófizetők Országos Szövetsége 100

52. Magyar Auschwitz Alapítványt Támogató Egyesület 200

53. Magyar Barlangi Mentőszolgálat 600

54. Magyar Baskír Baráti Társaság 100

55. Magyar Békeszövetség 400

56. Magyar Börtönpasztorációs Társaság 200

57. Magyar Börtönügyi Társaság 300

58. Magyar Élet- és Vízimentő Szövetség 100

59. Magyar Életmentő Egyesület 700

60. Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége 1 750

61. Magyar ENSZ Társaság 700

62. Magyar Foglalkoztatási Célú Nonprofit Szervezetek Társasága 100

63. Magyar Frontharcos Szövetség 200

64. Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége 500

65. Magyar Kriminológiai Társaság 150

66. Magyar Méhészek Egyesülete 150

67. Magyar Mérnökakadémia 200

68. Magyar Nemzeti Ellenállási Szövetség 400

69. Magyar Nők Szövetsége 1 300

70. Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja 500

71. Magyar Páneurópa-Unió Egyesület 200

72. Magyar Paraszt Szövetség 300

73. Magyar Pax Romana Fórum 300

74. Magyar Polgári Védelmi Szövetség 300

75. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 2 250

76. Magyar Politikai Üldözöttek Szövetsége Országos Szervezete 100

77. Magyar Rádióamatőr Szövetség 500

78. Magyar Református Presbiteri Szövetség 300

79. Magyar Reformátusok Világszövetsége 100

80. Magyar Repüléstörténeti Társaság 100

81. Magyar Tengerészek Egyesülete 100

82. Magyar Turisztikai Egyesület 200

83. Magyar Újságírók Közössége 850

84. Magyar Újságírók Országos Szövetsége 1 550

85. Magyar Urbanisztikai Társaság 350

86. Magyar Veterán Repülők Egyesülete 200

87. Magyar–Dán Kapcsolatfejlesztési Társaság 100

88. Magyarországi Gazdakörök Országos Szövetsége 1 750

89. Magyarországi Jogsértettekért Egyesület 200

90. Magyarság Jövője Társaság 150

91. Május 1. Társaság 300

92. Martin Luther King Egyesület 300

93. MRP Résztulajdonos Munkavállalók, Vezetők és Társaságaik Országos Szövetsége 400

94. Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szövetség 100

95. Munkanélküliek és Álláskeresők Budapesti Egyesülete 600

96. Munkanélküliek és Álláskeresők Dunaújvárosi és Városkörnyéki Egyesülete 400

97. Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége 200

98. Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek Észak-Kelet-Magyarországi Regionális Szövetsége 1 100

99. Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek Országos Szövetsége 600

100. Nemzetőrök Szövetsége 300

101. Non-profit Humán Szolgáltatók Kamarája 400

102. Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen 400

103. Nyugati Hadifoglyok Egyesülete 300

104. Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 500

105. Országos Polgárőr Szövetség 1 400

106. Polgári Tanácsadó Szolgálat 100

107. Rádiósok Országos Egyesülete 250

108. Raoul Wallenberg Egyesület 400

109. Recski Szövetség 500

110. Sátoraljaújhelyi Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesület 200

111. Somogyért Egyesület 100

112. Székesfehérvári (Regionális) Álláskeresők Egyesülete 500

113. Szigethy Attila Társaság 100

114. Szövetség a Hazáért Egyesület 100

115. Társadalmi Egyesülések Szövetsége 1 750

116. Társadalmi Érdekegyeztető Tanács (TÉT) 1 800

117. Társadalmi Unió, Civil Szervezetek Országos Tömörülése 1 750

118. Társaság a Történelmi Szociáldemokráciáért 100

119. Tartalékos Katonák Országos Egyesülete 300

120. Téry Ödön Turista Baráti Társaság Egyesület 100

121. Történelmi Igazságtétel Bizottság 1 650

122. Vasutas Települések Szövetsége 100

123. Vitézi Rend 400

124. Volt Politikai Üldözöttek Nyugati (Beck) László Irodalmi Társaság 100

----------------------

Összesen: 53 650

I. Egészségügyi, rehabilitációs, prevenciós és egészségmegőrzési, szociálpolitikai, valamint a karitatív társadalmi szervezetek 91 000

II. Ifjúsági és gyermekérdekvédő társadalmi szervezetek 47 650

III. Természet- és környezetvédelmi társadalmi szervezetek 37 650

IV. Kulturális és művelődési társadalmi szervezetek 61 150

V. Más közérdekű társadalmi szervezetek 53 650

----------------------
Mindösszesen: 291 100
1

A határozatot az Országgyűlés az 1998. március 10-i ülésnapján fogadta el.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére