• Tartalom

37/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet

37/1998. (XII. 23.) KHVM rendelet

a szállítótartályok műszaki felügyeletéről1

2009.10.01.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a Nemzetközi Szállítótartály Biztonsági Egyezmény kihirdetéséről szóló 1977. évi 20. törvényerejű rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1)2 A szállítótartályok (konténerek) gyártási és műszaki felügyeleti előírásait e rendelettel kiadom és kötelező alkalmazásukat elrendelem.

(2)3 A szállítótartályok műszaki felügyeletét (a szállítótartályok próbájával, ellenőrzésével és jóváhagyásával kapcsolatos feladatokat) az NKH Kiemelt Ügyek Igazgatósága látja el.

(3)4 A próba, az ellenőrzés és a jóváhagyás díjköteles.

2. §5

3. § (1) Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően kezdeményezett hatósági eljárásoknál kell alkalmazni.

(2)6

Melléklet a 37/1998. (XII. 23.) KHVM rendelethez7

1

A rendeletet az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 13. §-a hatályon kívül helyezte 2017. január 3. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 46/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 27. § (1) bekezdésével megállapított, a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 21. § a) pontja, a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 8. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljrásokban kell alkamazni.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 95/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 21. § b) pontja, a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 8. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljrásokban kell alkamazni.

4

Az 1. § (3) bekezdése a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 8. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljrásokban kell alkamazni.

6

A 3. § (2) bekezdését a 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 6. §-a (3) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A mellékletet a 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 6. §-a (3) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére