• Tartalom

4/1998. (II. 20.) KTM rendelet

a Bihari-sík Tájvédelmi Körzet létesítéséről

1998.02.28.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és 85. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom Bihari-sík Tájvédelmi Körzet elnevezéssel a mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú Bakonszeg, Bedő, Berekböszörmény, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Bojt, Báránd, Csökmő, Darvas, Derecske, Esztár, Furta, Földes, Hencida, Kismarja, Komádi, Konyár, Körösszegapáti, Létavértes, Magyarhomorog, Mezőtered, Mezősas, Nagykereki, Nagyrábé, Pocsaj, Sáp, Sáránd, Tetétlen, Told, Tépe Vekerd, Váncsod, Zsáka községek területén lévő 17 095 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a Körös-vidék részét képező sajátos természeti, táji és kulturális arculattal rendelkező kistáj értékeinek védelme. A terület földtani, hidrológiai értékei, az ősgyepek és az egykori természetes erdővegetáció maradványai változatos fajösszetételű növény- és állatvilág fennmaradását tették lehetővé. Különösen értékes a terület nemzetközi jelentőségű túzokállománya. A tájegység régészeti, kultúrtörténeti és néprajzi értékei ugyancsak megőrzésre és védelemre érdemesek.

3. § A tájvédelmi körzet természetvédelmi kezeléssel járó feladatainak ellátására a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot jelölöm ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 4/1998. (II. 20.) KTM rendelethez

A Bihari-sík Tájvédelmi Körzet
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Bakonszeg
0140/1b, 0141, 0143/1a—c, 0143/2b—c, 0162/a—b, 0165/1a—k, 0165/1m—n, 0175/a—b
Báránd
021/1a—g, 022, 023/a—c, 0211/a, 0211/c—g, 0213/a—g, 0217/a—d, 0219/b—c, 0220, 0221, 0224, 0262/b—h, 0263/a, 0273/b, 0277, 0278, 0279/a—b
Bedő
06, 08, 086, 091, 092, 093
Berekböszörmény
0280/a—c, 0295/a—h, 0296, 0302, 0306, 0308, 0311/a—k, 0314, 0315, 0316/2, 0317, 0318, 0319/a—f, 0320
Berettyóújfalu
0247/5—12, 0247/13c, 0248, 0249/4a, 0249/5a—c, 0251/2, 0253/1—4, 0254, 0255/1a, 0255/1c—d, 0276/4—9, 0283, 0284/2—7, 0284/8a—u, 0284/9a—1, 0284/10a—f, 0285, 0286/a—b, 0287, 0288/1a—p, 0288/1s, 0288/2a—s, 0288/3a—c, 0290/2a—t, 0293, 0316/1, 0316/2, 0317/a—c, 323/a—x, 0325, 0328, 0329/1, 0332/a—c, 0332/f—m, 0334, 0336, 0338, 0340/2a—h, 0341, 0343, 0344, 0346/2a—x, 0421/12a, 0525/4a—h, 0525/9, 0525/10, 0526, 0527/3, 0527/4, 0527/5a—b, 0528/a—c, 0544, 0545, 0546, 0547/a, 0547/c—f, 0548, 0552, 0553, 0554, 0560, 0722/a—1, 0804/b—c, 0805, 0822, 0823/a—b, 0826/a—d, 0826/j, 0855, 0856/b—k, 0857/a—f, 0860/a—d, 01032, 01039, 01040/a—b, 01053/a, 01053/f, 0161, 01064/a—c, 01065, 01077, 01078, 01079, 01080, 01081, 01082, 01084, 01085, 01087, 01088, 01089, 01092, 01093, 01094, 01095, 01096/a—b, 01097, 01098, 01099, 01100, 01101/a—c, 01103/a—c, 01104, 01105, 01106, 01107, 01109, 01110, 01111, 01112/a—b, 01114, 01115, 01116, 01117, 01118, 01119, 01123, 01128, 01129, 01260/a—d, 01262, 01265, 01276, 01277, 01285, 01287, 01306, 01311, 01315
Biharkeresztes
024, 026, 027/2a—c, 027/3a—d, 028/5a—f, 028/6a—c, 045, 046, 047, 048/a—d, 049/1a—b, 051/a—b, 052
Bojt
05/a—d, 07, 011, 013, 014, 015, 020, 021, 097, 0100/a—f, 0106/1a—f, 0108/1a, 0121/1a—f, 0183/b—c
Csökmő
087/1—2, 089, 090, 0111, 0113/3, 0126, 0131/1a, 0131/1c—d, 0131/2, 0224, 0225, 0260/1, 0284, 0289, 0290, 0291/a—b, 0298/1a—b, 0299, 0300, 0303/3a—c, 0303/4a—b, 0308, 0310/1—2, 0311/2, 0312/1—2, 0324, 0325, 0326, 0327, 0329, 0336, 0346/a—d, 0348/2, 0351/1—2, 0360/2, 0361, 0362/4, 0362/5a—c, 0362/7a—c, 0362/8, 0362/9, 0363/1a—b, 0364, 0403/a—l, 0411, 0415
Darvas
0145/d, 0151, 0154, 0165/3, 0166, 0172/a—c, 0175, 0176, 0177, 0178/3, 0186, 0187/1, 0190/a—f, 0191, 0192, 0193, 0196, 0337, 0342/b, 0342/g, 0343, 0344/1a—c, 0350, 0351, 0352/a—c, 0353, 0357/a—j, 0364, 0366/1a—b, 0370, 0371/2, 0374/a—d, 0375, 0377/a—g, 0378/1—2, 0379/1a—b, 0380/1, 0381/a—l, 0383, 0385, 0429/3b, 0429/5b, 0432/a—b, 0434, 0435/a, 0435/c, 0436, 0437/a—b, 0438, 0439/a, 0448/a—c, 0495
Derecske
027, 028/1a—j, 029, 030/a—j, 031, 032/5a—p, 032/5s—v, 072/2b—c, 074/1c—d, 074/2a—d, 074/3a—d, 081/2, 0271/1b—h, 0274/b—c, 0274/f, 0378, 0379/m—t, 0379/x, 0382/m, 0386/a—c, 0388/3a, 0388/3c—g, 0388/j—k, 0401/a—c, 0402, 0403/a—m, 0405/1a—c, 0405/2, 0406, 0407/a—h, 0408, 0409/a—g, 0410, 0426, 0428/a—h, 0429/1a—h, 0432/1a—c, 0432/2a—j, 0433/1—2, 0434/a—b, 0435/1, 0435/2, 0436/1b—c, 0436/2d—f, 0436/2h—p, 0437, 0438/b—k, 0447, 0448/a—c, 0450/a—m, 0451/1, 0451/2, 0452/1a—f, 0452/2a—c, 0454/2a—b
Esztár
045, 050/a—b, 050/d, 051/1a—f, 051/2, 051/3a—b, 051/4a—b, 051/5, 051/6a—b, 063/f—g, 063/j, 066/1a—d, 070/1a—b
Földes
02/2a—b, 04/a, 04/f—g, 08, 09, 020, 021/a—b, 022, 0391/3a, 0391/5a—b
Furta
04/4a—b, 05/a, 05/d—f, 0104/1a, 0104/1c—r, 0109, 0131/a—b, 0131/d—n, 0131/r, 0145/a—c, 0146/a—c, 0153, 0155/1a—d, 0155/j—l, 0156/1, 0156/3a—c, 0156/4a—b, 0157, 0171/2, 0171/4a—b, 0172, 0173/2a, 0173/2f—h, 0189/b—h, 0192, 0193/a—h, 0195/a—f, 0195/n, 0201, 0202/a—b, 0227/1a—f, 0227/2, 0228, 0237/b—h, 0237/k—l, 0244/b, 0248
Hencida
0197/1a—c
Kismarja
03, 04, 06, 07, 09, 010/a—b, 011, 012/a—d, 0190/b, 0204/a—b, 0272, 0273/1a—d, 0274, 0275, 0276, 0277/3a—k, 0439, 0441/a—c, 0443/1—2, 0444/1—2, 0445, 0446, 0447, 0484/1a—c, 0484/2—3, 0487, 0488/a—f, 0493, 0507, 0539, 0760
Komádi
041/1, 044/a—c, 050/1—2, 051/a—b, 058/4a—c, 066/1a—b, 069, 0262/7a—b, 0264, 0265/4a—h, 0273, 0275/1, 0275/2, 0286, 0381/3, 0381/21a—f, 0384/22a—c, 0386/3, 0386/4, 0387, 0388/2, 0388/3, 0389/1, 0389/2, 0396/24a—b, 0400/2a—b, 0400/3, 0400/5, 0403/d—f
Konyár
014/c—g, 019, 020/a—b, 022, 048/f, 048/s—t
Körösszegapáti
0187, 0189, 0193/2, 0231
Létavértes
0691/1a—b, 0693/a—b, 0697/1a—f
Magyarhomorog
0401/36c, 0402, 0406/2c, 0406/3, 0406/8, 0406/9, 0406/10, 0406/11, 0406/12, 0406/13, 0406/14, 0406/16, 0406/27, 0435/3, 0435/8a—c, 0437/1, 0437/2, 0437/4, 0450/7, 0450/8, 0466, 0467/1, 0467/2a—b, 0469/3d—f, 0474, 0481/24, 0482, 0483, 0484/a—c, 0492/1a—b, 0493, 0494/a—b, 0496/1b, 0498/2c, 0501/2, 0501/4, 0501/5
Mezőpeterd
05/1, 05/3a—f, 05/4a—b, 05/5, 06, 043/7b, 047/1a—f, 0119/1, 0119/2, 0119/3a—b, 0120, 0125, 0126/a—b
Mezősas
059/a—b, 063, 064, 065/a—b, 067/a—b, 083/1b, 086/a—c, 088/f—h, 090/a—b, 097/a—b, 098, 0101/3a—b, 0124/2b, 0125/a, 0128/a, 0128/d—f, 0129, 0131/b—f, 0136, 0139, 0141, 0146, 0147, 0149
Nagykereki
040/b—c, 0130, 0131, 0132, 0136/b—f, 0143/a—b, 0156/b—d, 0167/b, 0170, 0172/1a—c, 0175, 0177, 0183/a, 0189/b, 0267, 0287/a—b, 0291/b—c, 0291/h—k, 0299/a—b, 0330, 0333/1, 0334, 0341/a—b, 0344, 0361/a—b, 0396, 0430/b—c, 0438, 0440, 0441, 0443/2, 0443/3, 0444/1, 0444/3, 0445, 0446/1, 0446/5, 0447/2, 0447/5, 0447/7, 0448, 0449/3, 0449/4, 0449/6, 0463/2, 0599/1a—b, 0602, 0603, 0604/1, 0604/2a—f, 0605
Nagyrábé
0336, 0343/1a, 0343/1c, 0343/1g, 0362/1b, 0365, 0366/a, 0366/c—f, 0370/a, 0389/1a—n, 0400/1c, 0402/a—d, 0419, 0421/c—f, 0422, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432/1, 0432/2a—b, 0456/1a—g
Pocsaj
089/a, 0106/b—c, 0107, 0108/b, 0109, 0123/a—d, 0128/2b—f, 0137/a, 0137/c—d, 0201/1a—c, 0201/7a—b, 0201/8, 0201/9a—d, 0237/10a—d, 0237/3a—f, 0246/1, 0246/2, 0246/3a—b, 0246/4, 0246/5b—c, 0261/a—c, 0262/1a—b, 0262/4b, 0262/5, 0262/6a—b, 0264, 0273/2a—b
Sáp
04/f, 011/a—f, 012/a—c, 013/a—b, 014, 020/a—b, 025/a—c, 028, 029/a—b, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137/1a—c, 0138, 0139, 0140, 0150/b, 0152/3g
Sáránd
070/a, 078/a—b, 080/1a—b, 094/f—h, 096/d—f
Tetétlen
0157/1a—d, 0157/3, 0161/a—b, 0168, 0169/a—d, 0170/a—g, 0175/a—g, 0184/1a—g, 0186/a—f
Tépe
05/a—b, 05/f—g, 0133, 0136, 0137
Told
057/a—f, 069/5a
Váncsod
033/2, 033/5, 034/b, 053/1b, 053/d—f, 053/3, 053/5, 054/b, 055/1, 055/2
Vekerd
066, 069/1a—j, 073, 076/5, 091/a—c
Zsáka
021/a—d, 022/a, 048/a—b, 052/b—d, 052/g, 052/k, 054, 055, 056, 057, 058, 059/2a—k, 060, 061/a—f, 062, 063, 064, 065/2, 065/4, 066/a—d, 067/2, 069, 070, 071, 072, 073/a—d, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087/4, 090, 091, 092, 093/a—c, 094/a—d, 095, 096, 099, 0100/a—b, 0101, 0102, 0103/1, 0103/2a—g, 0110, 0114, 0159, 0161, 0162, 0164, 0169, 0175, 0177, 0178, 0179, 0182/b—c, 0190/2a—c, 0195/b, 0197/1, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207/1, 0207/2, 0226, 0227/a—b, 0238, 0239/2b, 0239/2d—f, 0240/1, 0253/a, 0253/d, 0254, 0258, 0264/a—d, 0265/b—g, 0278, 0280/1c—f, 0280/2, 0414/a—b, 0426, 0736/d—f, 0765/2, 0766, 0767/a—b, 0769, 0781, 0783/a—b, 0785, 0786, 0787, 0788/a—d, 0789, 0794, 0796/2d, 0796/2g—k, 0819/a—b, 0820, 0824, 0826, 0827/a—d, 0828, 0829/a—d, 0831, 0832, 0835, 0839/a—d, 0840, 0841/a—d, 0842, 0843, 0938/1a—b
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére