• Tartalom

80/1998. (XII. 16.) OGY határozat

80/1998. (XII. 16.) OGY határozat

az ítélőtáblák és a fellebbviteli főügyészségek felállításával kapcsolatos feladatokról1

1998.12.16.

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, vizsgálja meg – az Országos Igazságszolgáltatási Tanács és a legfőbb ügyész bevonásával –, hogy az ítélőtáblák, valamint a fellebbviteli főügyészségek felállításának személyi és tárgyi feltételei milyen határidővel és milyen módon biztosíthatók. A felülvizsgálat terjedjen ki a büntetőeljárás és a Polgári perrendtartás jogorvoslati rendszerének átgondolására is. A felülvizsgálat eredményeként a Kormány 1999. június 30-ig nyújtson be az Alkotmánnyal összhangban álló törvényjavaslatot az Országgyűléshez.
1

A határozatot az Országgyűlés az 1998. december 8-i ülésnapján fogadta el. A határozatot a 72/2011. (X. 5.) OGY határozat 3. pontja hatályon kívül helyezte 2011. október 6. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére