• Tartalom

1/1999. (I. 18.) KöM rendelet

a Fertő–Hanság Nemzeti Park bővítéséről

2008.05.16.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás és a 82. §-ának (1) bekezdése alapján – az érdekeltekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom és a 2/1991. (II. 9.) KTM rendelettel létesített, az 5/1994. (III. 8.) KTM rendelettel módosított Fertő–Hanság Nemzeti Park Hansági területegységéhez csatolom a Barbacs, Bősárkány, Csáfordjánosfa, Csorna, Dör, Fehértó, Győrsövényház, Jánossomorja, Kóny, Lébény, Maglóca, Nagygeresd, Osli, Répceszemere, Újrónafő, Vámoscsalád közigazgatási területéhez tartozó, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 3852,2 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a jellegzetes növénytársulások, az állatvilág élőhelyeinek és a terület tájképi értékeinek védelme a Hanság már korábban védetté nyilvánított területeivel egységes kezelésben, a Répce menti mocsárrétek Nemzeti Parkhoz történő csatolásával pedig az ártér jellegzetességeinek, valamint a rétek botanikai és zoológiai ritkaságainak megőrzése.

3. § A védett terület őrzése, fenntartása és bemutatása a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

4. §1

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet az 1/1999. (I. 18.) KöM rendelethez

A Fertő–Hanság Nemzeti Park bővítési területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Barbacs
042/1–8, 043/1–4, 050/2–3, 051, 052, 053/2, 059, 060/2–11, 061, 062/1–2, 064/4–11, 069, 070/1–8, 071, 081/1, 081/3–8, 097, 098/2–6, 099/1
Bősárkány
0142, 0145, 0146, 0156, 0167
Csáfordjánosfa
038/2, 039, 041, 042, 043/a, 044–056, 058–060, 063/1–3, 065, 066/1–2, 067–075
Csorna
0510/2, 0513/5–7, 0528/1–2, 0529, 0531–0534, 0535/1, 0535/3–7, 0538/1, 0538/3–4, 0538/6–8, 0540, 0542/3–5, 0542/7–19, 0542/25–30, 0542/32, 0544, 0546/1–2, 0546/4–5, 0546/7–12, 0546/17, 0546/20–21, 0546/26–27, 0546/29–30, 0548, 0550/4–13, 0550/16–17, 0550/20, 0550/23–24, 0554–0556, 0560, 0563, 0565, 0567/1–2, 0568, 0569, 0572, 0573, 0575–0577, 0578/2, 0578/10–11, 0579, 0581, 0584/1–2, 0585–0588, 0592–0596, 0684–0691, 0692/3–5, 0695–0697, 0699, 0701, 0702/1–3, 0704, 0705, 0707
Dör
0133–0135, 0137/2–4, 0137/6–8, 0140/8, 0141, 0142, 0143/1–4, 0145/1–2, 0146, 0147, 0148/1–15, 0151
Fehértó
05/53, 038/20–22, 043–047, 048/4–8, 053, 054/1–2, 055/1–2, 056, 084–086
Győrsövényház
0230–0237, 0240, 0244–0246
Jánossomorja
0317/1–3, 0318/1
Kóny
010, 017, 018, 019/3–5, 020/3, 020/5–6, 021, 022/1–8, 023, 024, 025/1–3, 026/1–3, 027, 028/1–3, 029/3–5, 030–033, 034/1, 034/4–10, 035–037, 038/8–12, 039, 040/3, 041, 042/2, 043/1–2, 044, 045, 046/a, 047, 048, 052, 0176, 0177, 0178/1–13, 0179, 0180/1
Lébény
0142, 0144–0146
Maglóca
041, 042/2–26, 043
Nagygeresd
04/7 b, 014, 015/1–3, 015/6, 015/8–14, 017, 019, 023/3, 025/1, 032/11, 032/13, 032/15, 032/17, 032/19, 032/21, 032/25, 035/1–11, 036, 038, 039/6–7, 049, 050, 052, 053/2, 080
Osli
0294, 0296, 0299–0301, 0302/1–4, 0303, 0304/1–6, 0305, 0306/1–6, 0307/1–2, 0308/1–9, 0309–0319, 0322–0325, 0328–0330, 0332–0336, 0337/4, 0337/9, 0338, 0339
Répceszemere
05/1, 09–014, 015/1
Újrónafő
0204, 0205–0210, 0211/1–2, 0212
Vámoscsalád
055, 056/1, 085, 087, 088, 0136, 0137, 0162, 0166, 0174/1, 0179–0187, 0194, 0196/1, 0196/3–4, 0197, 0199, 0200/1, 0201–0203, 0214–0219, 0220/1, 0220/2a

2–5. számú melléklet az 1/1999. (I. 18.) KöM rendelethez2

1

A 4. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 26. §-ának 24. pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 2–5. számú mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 26. §-ának 24. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére