• Tartalom

1007/1999. (I. 27.) Korm. határozat

az Európa Tanács Társadalomfejlesztési Alapja által a Magyar Fejlesztési Bank Rt. részére nyújtandó hitelhez kapcsolódó állami garanciavállalásról1

1999.01.27.

A Kormány

1. a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 35. §-ának a) és b) pontja, valamint az államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 33. §-ában kapott felhatalmazás alapján úgy döntött, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya nevében

a) tudomásul veszi az Európa Tanács Társadalomfejlesztési Alapja (CEF) és a Magyar Fejlesztési Bank Rt. (MFB Rt.) között megkötendő, az MFB Rt. részére nyújtandó 40 millió euro összegű hitelre vonatkozó hitelszerződésben foglaltakat,

b) garanciát vállal a CEF által nyújtandó 40 millió euro kölcsön és járulékainak MFB Rt. részéről történő visszafizetésére;

2. felhatalmazza a pénzügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a 40 millió euro összegű hitelre vonatkozó hitelszerződést, a hitel igénybevételével egyidejűleg létrehozandó ún. kiegészítő megállapodásokat és váltókat a garáns Magyar Köztársaság nevében aláírja;

3. felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a 151/1996. (X. 1.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése alapján a kötelezettségvállalás fejében az MFB Rt.-vel szemben 0,5% kezességvállalási díjat kössön ki;

4. feltételnek tekinti, hogy a 2. pontban megnevezett hitelszerződés garánsként történő aláírását megelőzően a pénzügyminiszter és az MFB Rt. a kiegészítő feltételekre előzetesen külön megállapodást kössön.

1

A határozatot az 1380/2011. (XI. 8.) Korm. határozat 3. pontja visszavonta 2011. november 9. napjával. Alkalmazására lásd e határozat 7. pontját.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére