• Tartalom

1064/1999. (V. 31.) Korm. határozat

a Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórháza rekonstrukciójához felvett hitel hitelezőváltásával összefüggő állami kezességvállalásáról1

1999.05.31.

1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 33. §-ának (1) bekezdésében és 42. §-ában, valamint a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórháza rekonstrukciójához felvett hitel 1999-ben még fennálló állományára – a központi költségvetés kamatkiadásainak mérséklése érdekében – a hitelezőváltással összefüggésben – az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 151/1996. (X. 1.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően – 3,16 milliárd forint tőkeösszegig és 0,26 milliárd forint kamatösszegig kezességet vállal.

2. A készfizető kezességet a hitelintézetek ezáltal biztosítható hitelnyújtási szándéka, továbbá a várhatóan elérhető kedvezőbb kamatozás indokolja.

3. A Kormány – a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 43. §-ának (2) bekezdésében, valamint az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 151/1996. (X. 1.) Korm. rendelet 3. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a kezességvállalási díj megfizetésétől eltekint.

4. Az új hitelező hitelintézet kijelölésére három hitelintézet hitelajánlatának bekérése, illetve a legkedvezőbb hitelajánlat alapján a pénzügyminiszter, az egészségügyi miniszter és a Miniszterelnöki Hivatal társadalombiztosítási ügyekért felelős politikai államtitkára egyeztetett döntésének megfelelően kerül sor.

5. A Kormány a kezességvállalási szerződés feltételének tekinti, hogy a pénzügyminiszter és a kötelezett a kiegészítő feltételekre – az eredeti tehermegosztási feltételek mellett – külön megállapodást kössön.

Felelős: pénzügyminiszter, egészségügyi miniszter, Miniszterelnöki Hivatal társadalombiztosítási ügyekért felelős politikai államtitkára

Határidő: 1999. június 30.

Melléklet az 1064/1999. (V. 31.) Korm. határozathoz

Adatlap a Kormány központi költségvetés terhére történő kezességvállalásaihoz
1. Felhatalmazás megjelölése: 1998. évi XC. törvény 34. §-a.
2. Nemzeti érdekek megnevezése: a központi költségvetés kamatterheinek mérséklése.
3. Kezességvállalás indoka: a Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház rekonstrukciójával kapcsolatos eredeti hitelszerződésnél kedvezőbb feltételekkel történő finanszírozás.
4. Kezességvállalás mértéke vagy összege: legfeljebb 3,16 milliárd forint tőkeösszeg és 0,26 milliárd forint kamatösszeg.
5. Kezességvállalás feltételei: a 151/1996. (X. 1.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően.
6. Közbeszerzésről szóló törvény alkalmazás: a közbeszerzésről szóló 1995. évi XL. törvény 9. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján a pénzintézeti tevékenységre nem terjed ki a közbeszerzés hatálya.
7. Hitelfelvevő vagy fizetésre kötelezett megnevezése: Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház.
8. Hitelnyújtó megnevezése: három hitelintézet hitelajánlata alapján kerül meghatározásra.
9. Kezesség típusa: készfizető kezesség.
10. A típus megválasztásának indoka: a hitelezőváltás kapcsán realizálódó – költségvetési kiadás – megtakarítás.
11. A kezességvállalással biztosított fizetési kötelezettség évenként: félévente, egyenlő részletekben, 2003-ig.
12. A kezesség érvényesítésének valószínűsége évenként: a kezesség érvényesítésének nincs valószínűsége, mivel a hitel a központi költségvetésből kerül visszafizetésre.
13. A kezességre vonatkozó szerződés aláírásának várható időpontja: 1999. augusztus hó.
1

A határozatot az 1380/2011. (XI. 8.) Korm. határozat 3. pontja visszavonta 2011. november 9. napjával. Alkalmazására lásd e határozat 7. pontját.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére