• Tartalom

1999. évi CVII. törvény

1999. évi CVII. törvény

a társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény módosításáról1

2007.09.25.

1–7. §2

Egyéb rendelkezések

8. §3

9. §4 A Tir. tv. 15. § (3) bekezdése alapján megállapított és megfizetett bérleti díjat a Tir. tv. 2. §-a alapján tulajdonjogot szerző használónak a tulajdonba kapott ingatlanhányad arányában a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. visszatéríti.

10. §5

11. §6

12–13. §7

Hatálybalépés

14. § (1) E törvény a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. Rendelkezéseit mindazon ingatlan esetében alkalmazni kell, amelyre vonatkozóan a tulajdonszerzés még nem történt meg.

(2) Amennyiben e törvény hatálybalépésekor a Tir. tv. hatálya alá tartozó ingatlanra vonatkozóan az igénylők között per van folyamatban, az igényelt ingatlant a függő jogi helyzet jogerős rendezését követően lehet tulajdonba adni.

(3)8

1

A törvényt az Országgyűlés az 1999. december 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1999. december 16. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 37. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–7. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 423. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 8. §-t a 2007: CVI. törvény 58. § (1) bekezdésének l) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 9. § a 2007: CVI. törvény 56. § (1) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 10. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 423. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 11. §-t a 2006: CIX. törvény 124. § (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 12–13. §-t és a 12. §-t megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 423. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 14. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 423. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére