• Tartalom
Oldalmenü

108/1999. (XII. 22.) OGY határozat

a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Hungária Televízió Közalapítványok kiegészítő támogatásáról1

2002.10.31.

1. Az Országgyűlés a Magyar Televízió Közalapítvány, a Magyar Rádió Közalapítvány és a Hungária Televízió Közalapítvány által – a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 84. §-ának (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – benyújtott támogatás iránti igényt megvizsgálva 2000. január 1-jétől a három közalapítvány támogatását az Országgyűlés – a Műsorszolgáltatási Alapba az üzemben tartási díjon kívül, valamennyi egyéb jogcímen befolyó bevételek terhére – 1,8 százalékig terjedően kiegészíti.

2.2 A jelen határozat 2000. január 1-jén lép hatályba.

1

A határozatot az Országgyűlés az 1999. december 21-i ülésnapján fogadta el.

2

Az eredeti 2. pontot a 75/2002. (X. 31.) OGY határozat hatályon kívül helyezte, egyidejűleg az eredeti 3. pont számozását 2. pontra változtatta.