• Tartalom

1093/1999. (VIII. 24.) Korm. határozat

az M1/M15 autópálya projekt átstrukturálásával kapcsolatos hitelekről és az ehhez kapcsolódó állami garancia vállalásával összefüggő intézkedésekről

1999.08.24.

A Kormány

1. a) a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 35. §-ának a) pontjában, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 33. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Köztársaság nevében garanciát vállal az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) által az Első Magyar Koncessziós Autópálya Rt. (ELMKA Rt.) helyébe az M1/M15 autópálya projekt megvalósítására szolgáló Koncessziós Szerződés alapján állított Helyettesítő Társaság a Nyugat-magyarországi Autópálya-üzemeltető Rt. részére nyújtandó, a b) pontban részletezett kölcsön és járulékainak visszafizetésére;

b) a kölcsön összege:

USD 76 159 516,52 (Euro-egyenértéke)

EUR 98 037 658,48

HUF 6 784 065 855,00 (Euro-egyenértéke)

HUF 2 000 000 000,00;

2. tudomásul veszi a pénzügyminiszter és a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter által az EBRD-vel folytatott előzetes egyeztetések során kialakult, az ELMKA Rt.-nek a Nyugat-magyarországi Autópálya-üzemeltető Rt. általi helyettesítéséhez szükséges Kölcsön-megállapodás és Garanciaegyezmény tervezeteiben foglaltakat, valamint a kapcsolódó pénzügyi elszámolásokat;

3. felhatalmazza a pénzügyminisztert és a közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a 2. pontban írt szerződések véglegesítésével összefüggő tárgyalásokat lefolytassa;

4. felhatalmazza a pénzügyminisztert vagy az általa meghatalmazott személyt, hogy az EBRD-vel kötendő Garanciaegyezményt a Magyar Köztársaság nevében aláírja;

5. felhívja a külügyminisztert, hogy az aláíráshoz, valamint az igazságügy-minisztert, hogy a hatálybalépéshez szükséges okiratokat adja ki;

6. az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 151/1996. (X. 1.) Korm. rendeletben szabályozott garanciavállalási díjtól eltekint, mivel a hitelfelvevő társaság 100%-ban állami tulajdonú, és adósságszolgálatának teljesítéséhez állami támogatásra szorul;

7. előírja, hogy a Garanciaegyezmény aláírására az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 151/1996. (X. 1.) Korm. rendelet által feltételesen előírt – a kölcsönfelvevő és a garáns között kötendő – megállapodás szükségességét a Garanciaegyezmény aláírása után vizsgálják meg, s szükség esetén kössék meg a megállapodást;

8. elhatározza, hogy az M1/M15 átstrukturált hiteleinek idei évi adósságszolgálatát és az átstrukturálás költségeit mintegy 4 milliárd Ft keretig a DCS 1800-as mobiltelefon tender Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot illető koncessziós díj részéből kell biztosítani 1999. december 31-ig. A 4 milliárd Ft átcsoportosítására – a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXVI. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslatnak, a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény módosítása részének kiegészítésével – intézkedni kell.

Felelős: közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter; pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére