• Tartalom

1094/1999. (VIII. 26.) Korm. határozat

a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank által Budapest és Dunaújváros önkormányzatának szennyvízkezelési fejlesztéseik finanszírozása céljából nyújtandó kölcsönökhöz kapcsolódó garanciaegyezmények elfogadásáról, valamint a garancianyújtás feltételeiről1

1999.08.26.

1. A Kormány – a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 35. §-ának a) pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 33. §-ában, valamint a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankban a tagság elfogadásáról és ezzel kapcsolatos más kérdésekről szóló 9/1982. (VI. 30.) NET határozat 6. pontjában kapott felhatalmazások alapján –

a) tudomásul veszi Budapest Főváros Önkormányzata és a Világbank, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Világbank között a szennyvízkezelési fejlesztések finanszírozásával kapcsolatban kötendő Kölcsönmegállapodások és Kiegészítő Levelek szövegét, valamint a fejlesztési program hiteltárgyalása során a Felek által Budapesten, 1999. április 16-án felvett Jegyzőkönyvben foglaltakat;

b) a Világbankkal lefolytatott hiteltárgyalás alapján Budapest és Dunaújváros önkormányzatainak – szennyvízkezelési fejlesztéseik finanszírozása céljából – nyújtandó kölcsönökhöz kapcsolódóan a garanciaegyezmények tervezetét és a Kiegészítő Leveleket elfogadja, és a Magyar Köztársaság nevében garanciát vállal a Világbank által Budapest Önkormányzata részére nyújtandó 27,6 millió euro összegű, Dunaújváros részére 2,0 millió euro összegű kölcsönöknek és járulékaiknak az említett önkormányzatok általi visszafizetésére;

c) felhatalmazza a pénzügyminisztert vagy az általa meghatalmazott személyt, hogy a Világbankkal kötendő garanciaegyezményeket és a Kiegészítő Leveleket a Magyar Köztársaság nevében aláírja;

d) felkéri a Magyar Nemzeti Bank elnökét, hogy a fenti döntésekről a Világbankot értesítse;

e) felhívja a külügyminisztert, hogy az aláíráshoz szükséges okiratot adja ki;

f) felhívja az igazságügy-minisztert, hogy a garanciaegyezmények hatálybalépéséhez szükséges jogi véleményt – a Magyar Nemzeti Bank bevonásával – adja ki.

2. A Kormány – a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 43. §-ának (1) és (2) bekezdésében foglaltak, valamint az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 151/1996. (X. 1.) Korm. rendelet 3. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján – felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy az 1. b) pont szerinti garanciaegyezményeknek megfelelő garanciavállalás feltételeit Budapest Fővárosi Önkormányzatával, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő Megállapodásokban állapítsa meg, és az önkormányzatokkal szemben a kölcsönösszeg 0,1%-ának megfelelő, a Megállapodás aláírását követő 5. napig megfizetendő garanciavállalási díjat kössön ki.

3. A világbanki garanciaegyezmények aláírására a 2. pont szerinti Megállapodások megkötését követően kerülhet sor.

1

A határozatot az 1380/2011. (XI. 8.) Korm. határozat 4. pontja hatályon kívül helyezte 2011. november 9. napjával. Alkalmazására lásd e határozat 7. pontját.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére