• Tartalom

11/1999. (X. 29.) KöM rendelet

a Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet létesítéséről

1999.11.06.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a 85. §-ának b) pontjában foglalt felhatalmazás és a 82. § (4) bekezdése alapján – az érdekeltekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet elnevezéssel az Alsószentiván, Bikács, Kölcske, Cece, Dunaföldvár, Medina, Nagydorog, Németkér, Paks, Szedres, Tengelic és Vajta községhatárokban lévő, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 7546,5 hektár kiterjedésű területet.

2. § Tájvédelmi Körzet területéből fokozottan védett területté nyilvánítom a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú 964,7 hektár kiterjedésű területet.

3. § A védetté nyilvánítás célja: a mezőföldi táj egyedi arculatát meghatározó löszképződmények, az Ős-Sárvíz hajdani medre helyén képződött futóhomokos területek és a rajtuk kialakult fajokban gazdag vegetáció és állatvilág megőrzése, a tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme.

4. § A Tájvédelmi Körzet területe magában foglalja a 7/1987. (VII. 10.) OKTH rendelkezéssel Németkér–Látóhegy, Szedresi tarka sáfrányos, Bikácsi Ökör-hegy, Kistápéi láprét elnevezéssel, illetve a 2/1988. (V. 26.) KvM rendelet 4. §-ával Bölcskei tátorjános elnevezéssel létesített országos jelentőségű természetvédelmi területeket, valamint a Tolna Megyei Tanács VB 26/1975. (I. 22.) számú határozatával helyi jelentőségű védelmet élvező Szenes-legelő területét.

5. § A Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezeléssel járó feladatait a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 11/1999. (X. 29.) KöM rendelethez

A Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Fejér megye
Alsószentiván
023/a–f, 023/k–p, 042, 048/1 a–b, 048/1 d–m, 048/1 p, 048/2 a–b, 048/2 f–l, 048/2 p–t, 077/c, 079/1 b–g, 079/1 j–k, 079/1 m–n, 0165/a–f, 0166–0170, 0171/1–2, 0172/1 a–c, 0172/2, 0174, 0175/a–c, 0176–0178, 0179/1–2, 0179/4–5, 0179/6 a–g, 0182, 0183
Cece
0251, 0252/a–b, 0253, 0254/a–b, 0254/d, 0255, 0256/a–g, 0256/k, 0256/m–t, 0257, 0258, 0259/a–g, 0260, 0261, 0262/2, 0262/6, 0263–0266, 0267/a–d, 0268/10 a–d, 0269, 0270/2–4, 0271–0273, 0275–0277, 0333/1 c–d, 0334, 0335/1–2, 0336/a, 0336/d–g, 0337/1 a, 0337/1 c–g, 0337/2, 0338/2–3, 0339–0341, 0342/1, 0342/2 a, 0342/2 c, 0342/3, 0343–0346, 0347/1–5, 0348/1–5, 0349/1–2, 0350/a–h, 0351/a–b, 0352, 0353/1–4, 0354, 0355, 0356/5 a–g, 0357, 0358/1 a–b, 0358/2–3, 0358/4 a–b, 0358/6 a–c, 0358/7 a–b, 0358/8 a–b, 0358/9, 0358/12, 0359, 0360/1–6, 0363, 0364, 0365/1–2, 0366, 0367/1–4, 0368, 0369, 0370/1–3, 0371, 0372/1–10, 0373, 0374/1, 0374/9, 0379, 0380/1–2, 0381, 0382/a–c, 0383–0386, 0387/a–b, 0388, 0389/1–6, 0389/7 b, 0389/8, 0389/11–12, 0389/19, 0390, 0391/1 a, 0391/3, 0391/5, 0392/a–d, 0393, 0394/a–p, 0395, 0396/a–b, 0397, 0398/a–b, 0398/d–l, 0399/a–c, 0399/g–h, 0400/a–g, 0400/k, 0401/a–d, 0402/a, 0402/d, 0403/a–d, 0404/1 a–c, 0404/1 k–l, 0404/2, 0405/a–f, 0406/a–f, 0411/7 a–c, 0411/7 f–k, 0411/7 s, 0412/5–6, 0412/7 d, 0412/7 h–j
Vajta
0152/24 a–s, 0152/24 v–z, 0153, 0154, 0156/1–5, 0157–0159, 0161/a–f, 0167/a, 0169/1 a, 0169/1 c–h, 0170, 0172–0174, 0180
Tolna megye
Bikács
011/a–b, 011/d, 012, 013/a–b, 014–016, 017/4, 022–024, 025/a–b, 026, 027/5, 029, 030, 036/1–2, 037, 038/1 a–h, 038/2, 039–041, 059/a–b, 060/a, 0140, 0142/a–b, 0143–0149, 0150/a–b, 0151, 0152/a–c, 0153–0157, 0158/a–b, 0159/1–3, 0160–0162, 0163/a–b, 0164–0174, 0175/a–c, 0176–0185, 0186/a–b, 0187–0194, 0195/a–d, 0196, 0197/a–c, 0198, 0199, 0200/a–b, 0201/1–2, 0204, 0210/a–d, 0211–0217, 0218/a–c, 0219–0223, 0224/a–d, 0225/1–2, 0226/a–b, 0227–0229, 0230/a–d, 0231–0234, 0235/1 a–b, 0235/2, 0236, 0237, 0238/a–c, 0239–0241, 0242/a–f, 0243, 0244/a–c, 0245, 0246, 0247/a–b, 0248–0254, 0255/a–c, 0256–0260, 0261/a–b, 0262/a–b, 0263–0265, 0266/a–d, 0267–0271, 0272/a–d, 0273–0279, 0280/a–b, 0281–0289, 0290/a–c, 0291–0299, 0300/1–2, 0301, 0302, 0303/1 a–b, 0303/2, 0304, 0305/a–b, 0306–0310, 0311/a–c, 0312/a–c, 0313, 0314/a–c, 0315, 0316/a–b, 0317, 0318/a–b, 0320/a–d, 0321, 0322/a–c, 0323, 0324, 0325/1 a–d, 0325/2, 0326–0338
Bölcske
0584/26 a–c, 0590/1 a–c, 0590/1 f, 0590/1 j–p, 0590/1 s–t, 0590/2, 0594, 0596/a–b, 0598–0600, 0601/a–c, 0606/1 k–s, 0606/61 a–f, 0610/5 j, 0610/5 t, 0610/5 v–y, 0611/1 a–g, 0613, 0619
Dunaföldvár
0322/2, 0326, 0327/1–2, 0328, 0329/a–d, 0332, 0333/2, 0333/3 a, 0333/3 f–g, 0333/4, 0334, 0335/1, 0335/5, 0335/8–10, 0335/12, 0335/16, 0335/19, 0340/2, 0344–0346, 0353/7 b–c, 0353/8, 0353/221 b–c, 0426/1 b, 0426/20 a, 0426/20 c–d, 0434/4–6, 0434/11, 0443, 0444/26, 0444/39 a–b, 0444/40 a, 0444/43 b, 0444/51 b–c, 0444/53 a–b, 0444/59 b, 0444/61 b, 0444/63–65, 0444/68–69, 0444/73 a, 0444/74–76, 0444/78, 0444/87 a–b, 0444/87 d, 0444/101, 0445–0448, 0451/a–c, 0452, 0453/1–2, 0453/4 b, 0455/1, 0455/10 b, 0455/12, 0455/15 a, 0455/21, 0456/8, 0456/2l, 0456/49–50, 0459, 0462, 0463, 0465/2, 0465/3 a–j, 0465/4–5, 0466, 0467/2 a–b, 0468/2, 0476/4 a–c, 0487/4, 0487/5 a–h, 0488, 0489/a–d, 0492, 0493
Medina
016/a–b
Nagydorog
012, 013/a–c, 014, 015, 016/a–k, 016/m–t, 017/1–2, 018, 019/3–4, 030
Németkér
05–08, 010–012, 013/a–b, 014–017, 018/a–b, 019–021, 022/a–b, 025, 026/a–b, 028, 030/6, 067/1, 067/5, 067/6 b, 068/a–b, 069, 070/a–g, 071, 072, 0156/1 g–l, 0156/2, 0229/2–4, 0231/a–b, 0231/d–k, 0231/m, 0233/17, 0233/22 a–c, 0237/b–g, 0242/a–b, 0243, 0246/d–f, 0246/h, 0248/c–h, 0250, 0251/a–b, 0254, 0256/a–b, 0256/d–h, 0450/a–c, 0451, 0461–0465, 0466/a–c, 0467, 0468/a–c, 0469, 0470, 0471/a–b, 0472/a–h, 0475, 0476, 0481, 0482/a–k, 0483, 0484/1 a–n, 0484/2, 0486, 0489/a–l, 0490, 0491, 0493/1–2, 0494/a–c, 0495/a–g, 0496/a–m, 0500–0502, 0503/a–n, 0504, 0505
Paks
0222/f–j, 0227/d–f, 0403–0410, 0411/2, 0412, 0413/2, 0414/a–b, 0415/a–c, 0416, 0417/4 a–b, 0425, 0453/2 a–b, 0454, 0455/2, 0456–0459, 0460/1 f, 0462/1, 0463, 0464/a–c, 0465, 0471/2, 0529/3 a–b, 0529/g, 0532, 0538, 0539, 0540/1 a–k, 0540/2 a–b, 0540/3 a–b, 0541–0543, 0744/1 a–b, 0744/2, 0749/a–b, 0754/1 a–c, 0755/8, 0757/1 a–b, 0757/2 a–b, 0757/3 a, 0759/2, 0759/4, 0761, 0763/a–g, 0764, 0765/a–b, 0766, 0767/1 a–b, 0768, 0769/a–c, 0770–0773, 0774/1 a–d, 0774/2–5, 0774/7–8, 0779/1, 0779/3, 0782, 0783, 0784/a–d, 0785, 0789/a–b
Szedres
0112/47, 0117/2 a–f, 0118, 0119, 0120/a–f, 0121, 0122/a–b, 0124–0126, 0127/1, 0127/3 a–c, 0127/4 a–h, 0128, 0130/6, 0182/1, 0199, 0204, 0209/1 a–f, 0210, 0211/a–k, 0213, 0214, 0215/3–4, 0238, 0239
Tengelic
043/a, 044, 045/j, 045/m–n, 046, 0287/1 b–f, 0308/a, 0308/c–d, 0309, 0310/b, 0311, 0313/a–f, 0314/a–c, 0315, 0316/a–b, 0317–0321, 0322/a–k, 0323, 0324, 0325/a–b, 0326–0328, 0329/a–f, 0330/a–b, 0331, 0332, 0333/a–h, 0334/a–c, 0334/f–k, 0334/m–n, 0344, 0345, 0392/1 a–c

2. számú melléklet a 11/1999. (X. 29.) KöM rendelethez

A Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
és erdőgazdasági üzemtervi jelei
Fejér megye
Alsószentiván
0170
Cece
0374/1, 0374/9, 0382/b–c, 0392/c-ből 133 B, 134 TN, 0394/b–c, 0394/g, 0394/j–k, 0394/m, 0394/p, 0395, 0396/b, 0398/a–b, 0398/d–h, 0398/l (15 C), 0399/a-ból 16 A, 16 D, 16 TI1, 16 TI2, 16 TI3, 16 TI4, 17 TI1, 0399/b–c, 0400/b-ből 23 G, 23 TN, 24 TN1, 0400/f-ből 24 TI, 24 TN2, 25 TN, 0400/g, 0400/k, 0401/a-ból 29 B, 29 TI2, 0401/c-ből 29 TI1, 0401/d-ből 30 C, 30 D, 0411/7 a–c, 0412/5, 0412/7 d, 0412/7 j
Vajta
0169/1 a-ból 32 A, 32 B, 34 A, 35 A, 35 B, 35 C, 35 D, 36 A, 36 B, 36 C, 36 D, 41 C, 42 B, 49 A, 50 A, 51 A, 53 A, 53 B, 58 A, 58 B, 58 C, 58 D, 58 TI, 59 B, 59 C, 0180-ból 44 A, 45 A, 47 B, 47 C, 48 A, 61 A, 62 B, 63 A, 63 C, 63 D
Tolna megye
Bikács
0146-ból 2 A, 0152/a–c, 0153, 0154, 0156, 0158/a, 0162, 0167-ből 5 B, 5 C, 0169-ből 7 A, 0170, 0171-ből 8 A, 8 C, 0179-ből 20 B, 0191–0194, 0195/a–d, 0196, 0197/a, 0210/b–c, 0210/d-ből 87 D, 0211, 0212, 0214-ből 33 A, 33 B, 33 C, 33 TI, 0216-ból 34 A, 34 B, 36 A, 36 B, 36 C, 36 D, 36 E, 36 F, 36 G, 36 H, 36 TI1, 36 TI2, 0217, 0218/a-ból 16 B, 16 C, 0218/b–c, 0220, 0222, 0223, 0224/a-ból 38 A, 0226/a, 0226/b-ből 38 B, 0230/a-ból 15 F, 15 TI, 38 A, 0230/b–c, 0230/d-ből 15 G, 0231, 0249-ből 92 B, 92 C, 92 G, 92 H, 0251-ből 92 D, 92 E, 92 I, 92 J, 92 M, 92 N, 0255/a-ból 92 K, 92 L, 0261/a-ból 92 B, 0311/b–c, 0314/b–c, 0316/a-ból 63 D, 0316/b, 0317, 0318/a, 0318/b-ből 62 C, 62 D, 62 E, 62 F, 65 B, 65 C, 65 D, 0322/a-ból 50 C, 50 E, 0322/c, 0325/1 b, 0328-ból 51 A, 51 B, 51 C
Bölcske
0590/1 a, 0590/1 c, 0590/1 j-ből 3 C, 0590/1 k–m, 0590/1 p, 0590/2, 0606/61 b, 0606/61 f
Dunaföldvár
0322/2, 0333/2, 0333/3 a, 0333/3 f–g, 0333/4
Németkér
022/b, 026/b, 028, 067/4 a–b, 0450/a–c, 0482/a–k, 0483, 0484/1 a, 0484/1 c, 0484/1 f-ből 112 J, 0484/1 g, 0484/1 j, 0484/1 m, 0484/1 r, 0489/f, 0489/h, 0489/k–l, 0494/c, 0495/b, 0495/g-ből 33 C, 33 D, 0496/c-ből 43 B, 43 C, 44 A, 44 B, 0496/d–g, 0496/h-ból 44 C, 44 D, 45 A, 46 A, 0503/b-ből 34 A, 35 A, 35 B, 35 C, 35 D, 36 B, 40 B, 41 A, 0503/d, 0503/f-ből 25 A, 25 B, 26 A, 26 B, 26 C, 27 A, 0503/g, 0503/h-ból 20 F, 21 D, 0503/j, 0503/k-ból 22 B, 22 C, 22 D, 23 D, 0503/l–n, 0504, 0505-ből 10 B, 11 A, 11 B, 12 A, 13 B
Paks
0761-ből 232 A, 232 B, 232 Q, 0763/a-ból 232 D, 0763/d-ből 232 B, 232 Q, 0767/1 a, 0768, 0769/a–b, 0770–0773, 0774/1 a–b, 0789/b-ből 51 E
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére