• Tartalom

1132/1999. (XII. 21.) Korm. határozat

1132/1999. (XII. 21.) Korm. határozat

az Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány megszüntetéséről1

2002.07.17.

A Kormány

1.2 elhatározza az 1110/1997. (X. 28.) Korm. határozattal létrehozott Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) megszüntetését, tekintettel arra, hogy a közfeladat ellátása más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható;

2. megbízza a Külügyminisztérium politikai államtitkárát vagyonelszámoló kijelölésére;

3. megbízza a Külügyminisztérium politikai államtitkárát, hogy az Alapító nevében kezdeményezze a Fővárosi Bíróságnál a Közalapítvány nemperes eljárásban történő megszüntetését, továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülő kérdésekben az Alapító nevében eljárjon, és a szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: Külügyminisztérium politikai államtitkára

Határidő: azonnal

4. Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Közalapítvány létrehozásáról szóló 1110/1997. (X. 28.) Korm. határozat hatályát veszti.

1

A határozatot az 1091/2011. (IV. 13.) Korm. határozat 8. pont a) alpontja hatályon kívül helyezte 2011. április 13. napjával.

2

Az 1. pont második mondatát az 1125/2002. (VII. 17.) Korm. határozat 3. pontjának a) alpontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére