• Tartalom

1999. évi CXX. törvény

1999. évi CXX. törvény

a büntető jogszabályok módosításáról1

2007.07.01.

1–10. §2

11. §3

12. §4

13. §5

14–20. §6

21. §7

22–23. §8

24. §9

25–43. §10

44. § (1)11 Ez a törvény 2000. március 1-jén lép hatályba.

(2) Ha 1999. március 1-jét követően a fiatalkorú elítélt feltételes szabadságra bocsátás kedvezményéből történő kizárása a Btk. 47. §-a (4) bekezdésének b)e) pontja alapján történt, a büntetés-végrehajtási intézet hivatalból tesz előterjesztést a büntetés-végrehajtási bírónak a feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezés utólagos módosítása iránt. A büntetés-végrehajtási bíró a Be. 359. §-ának megfelelő alkalmazásával jár el.

(3)12

45. § (1) Ha e törvény rendelkezései folytán a korábbi büntető jogszabály szerint bűncselekménynek minősülő cselekmény már nem bűncselekmény, a büntető ügyben eljáró hatóság a szabálysértésekre irányadó elévülési időn belül a szabálysértés elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szabálysértési hatóságnak küldi meg az ügy iratait.

(2) Ha a szabálysértés már elévült, a büntető ügyben eljáró hatóság az eljárást megszünteti.

(3) A Btk. 310/A. §-a szerinti bűncselekmény elnevezésének az e törvénnyel történt módosítása a korábbi törvény szerinti elnevezésű bűncselekmény elkövetése miatt az elkövető felelősségre vonását nem zárja ki.

1

A törvényt az Országgyűlés az 1999. december 21-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1999. december 23. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 4. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–10. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 431. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 11. §-t a 2007: XXVII. törvény 89. § (3) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 12. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 431. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 13. §-t a 2007: XXVII. törvény 89. § (3) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 14–20. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 431. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 21. §-t a 2005: XCI. törvény 29. § (2) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 22–23. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 431. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 24. §-t a 2007: XXVII. törvény 89. § (3) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 25–43. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 431. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 44. § (1) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 431. pontja szerint módosított szöveg.

12

A 44. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 431. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére