• Tartalom

2349/1999. (XII. 21.) Korm. határozat

2349/1999. (XII. 21.) Korm. határozat1

a SAPARD Program keretében nyújtott közösségi agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevétele érdekében tett intézkedésekről, az intézményi háttér megteremtéséről2

2003.10.01.

A Kormány

1.3

2.4

3.5

4. felkéri az Állami Számvevőszéket, hogy a SAPARD Program végrehajtása során az Igazoló Szerv feladatait lássa el;

5. jóváhagyja a SAPARD Program keretében támogatandó alábbi intézkedéseket, és felhatalmazza a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, valamint a PHARE ügyeket koordináló tárca nélküli minisztert a SAPARD terv Európai Bizottságának történő benyújtására, továbbá a tervre vonatkozó egyeztető tárgyalások Európai Bizottsággal való lefolytatására:

– Agrárstruktúra fejlesztési intézkedések:

= mezőgazdasági vállalkozásokkal kapcsolatos beruházások (épületfejlesztés; egyéb gazdasági épületekkel kapcsolatos beruházások), továbbá – 2000-ben – gépek,

= mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése [hús, tej és tejtermékek, tojás, gyümölcs- és zöldségfélék, egyéb és vegyes termékek (méz)],

= termelői csoportok felállítása (állattenyésztés, szántóföldi növénytermelés, zöldségfélék, gyümölcsök, egyéb termékek).

– Agrár-környezetvédelem:

= agrár-környezetvédelmet és tájfenntartást szolgáló termelési módszerek.

– Vidékfejlesztési intézkedések

= szakképzés,

= falvak megújítása és fejlesztése, vidéki értékek védelme,

= a tevékenységek diverzifikálása alternatív jövedelemszerzések érdekében,

= a vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása.

– Szakmai segítségnyújtás.

1

Megjelent: Határozatok Tára 1999. évi 48. szám.

2

A határozatot az 1829/2018. (XII. 27.) Korm. határozat 2. pont 2.1. pontjával visszavonta 2018. december 28. napjával.

3

Az 1. pontot a 2241/2003. (X. 1.) Korm. határozat 1. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. pontot a 2188/2000. (VIII. 31.) Korm. határozat 10. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 3. pontot a 2333/2002. (XI. 7.) Korm. határozat 2. pontjának huszadik francia bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére