• Tartalom

24/1999. (VIII. 13.) KHVM rendelet

24/1999. (VIII. 13.) KHVM rendelet

a repülőtér üzemben tartási engedélyéről1

2009.10.01.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 19. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1)2

(2)3

(3)4

2. § (1) Az üzemben tartási engedély határozatlan időtartamra szól.

(2)5 Az üzemben tartási engedélyekről a légiközlekedési hatóság nyilvántartást vezet, amely a következőket tartalmazza:

a) az üzemben tartott repülőtér neve és címe,

b) a repülőtér minősítése,

c) az üzemben tartó adatai (név, cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, kapcsolattartó neve),

d) a repülőtér WGS-84 rendszerű földrajzi koordináták szerint meghatározott vonatkozási pontja,

e) a repülőtér tengerszint feletti magassága.

3. § (1)6 A repülőtér üzemben tartását és az üzemben tartási engedélyben foglaltak megtartását a légiközlekedési hatóság – hatósági ellenőrzés keretében – ellenőrzi (a továbbiakban együtt: repülőtér szemle). A repülőtér szemlét legalább évente egyszer meg kell tartani.

(2)7

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A rendeletet a 348/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. §-a hatályon kívül helyezte 2019. december 28. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdését a 48/2009. (IX. 30.) KHVM rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

3

Az 1. § (2) bekezdését a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés 82. pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

4

Az 1. § (3) bekezdését a 45/2005. (X. 21.) EüM–FVM–GKM–IHM–KvVM–NKÖM–TNM együttes rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés 82. pontja. Ez utóbbi módosító rendelet 45. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. március 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

5

A 2. § (2) bekezdése a 86/2005. (X. 21.) GKM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdése a 48/2009. (IX. 30.) KHVM rendelet 10. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

7

A 3. § (2) bekezdését a 48/2009. (IX. 30.) KHVM rendelet 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, e módosító rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a 2009. október 1-jét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére