• Tartalom

27/1999. (VI. 4.) GM rendelet

a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésével kapcsolatos beszállítási díjtételekről1

2000.05.10.

A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 121. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, mint az Országos Atomenergia Hivatal felügyeletét ellátó miniszter a következőket rendelem el:

1. § A radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyag elhelyezésére, valamint a nukleáris létesítmények leszerelésére kijelölt szerv létrehozásáról és tevékenységének pénzügyi forrásáról szóló 240/1997. (XII. 18.) Korm. rendelet 5. §-ának (3) bekezdése szerinti engedélyes a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Társasághoz végleges elhelyezésre beszállított radioaktív hulladék után — a hulladék jellegétől függően — az e rendelet melléklete szerinti beszállítási díjat köteles fizetni a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00280934-00000000 számú számlájára a beszállítást követő 15 napon belül.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett beszállításokra kell alkalmazni.

Melléklet a 27/1999. (VI. 4.) GM rendelethez2

A radioaktív hulladékok végleges elhelyezésének beszállítási díjai

Hulladék megnevezése

Átvételi egységár

 

 

Szilárd vagy szilárdított radioaktív hulladék

165 000 Ft/m3

 

 

Zárt sugárforrások

 

1 MBq-nél kisebb aktivitás esetén

1 600 Ft/db

1 MBq vagy annál nagyobb, de 100 MBq-nél kisebb aktivitás esetén

3 200 Ft/db

100 MBq vagy annál nagyobb, de 1 GBq-nél kisebb aktivitás esetén

8 500 Ft/db

1 GBq vagy annál nagyobb, de 10 ~GBq-nél kisebb aktivitás esetén

12 700 Ft/db

10 GBq vagy annál nagyobb, de 40 ~GBq-nél kisebb aktivitás esetén

16 000 Ft/db

40 GBq vagy annál nagyobb, de 500 GBq-nél kisebb aktivitás esetén

30 000 Ft/db

500 GBq egyedi aktivitást meghaladó sugárforrások max. 75 TBq összes aktivitásig, ha a biztonságos elhelyezéshez szükséges speciális tartóban (torpedó) vannak elhelyezve, torpedónként

80 500 Ft/db

 

 

Egyéb hulladék

 

Füstérzékelők sugárforrásai max. 100 kBq aktivitásig

400 Ft/db

60Co gyártási hulladék 7,4 TBq aktivitásig, ha a biztonságos elhelyezéshez szükséges speciális tartóban (torpedó) van elhelyezve, torpedónként

109 000 Ft/db

Zárt sugárforrásnak nem minősülő, nukleáris anyagot tartalmazó készítmény, szilárd vagy szilárdított hulladék

15 Ft/g

Megjegyzés:
a) Az átvételi díj kiszámításánál a 220 literes fémhordó esetén 0,35 m3 térfogattal, az 1,2 m3-es konténer esetén pedig 1,5 m3 térfogattal kell számolni.
b) A legkisebb elszámolható szilárd radioaktív hulladékmennyiség 0,05 m3.
c) Zárt sugárforrásnak nem minősülő, nukleáris anyagot tartalmazó készítmény, szilárd vagy szilárdított hul~ladék esetén az átvételi díjat a hulladék teljes tömege alapján kell kiszámítani.
d) A nukleáris anyagot tartalmazó készítmény vagy hulladék legkisebb elszámolható mennyisége 100 g.
e) Zárt sugárforrásoknál a radioaktív izotóp felezési ideje alapján a fenti egységárakat az alábbi módosító tényezőkkel kell szorozni:
1 évnél kisebb felezési idő esetén     0,5
1 éves, vagy annál hosszabb, de 35 évnél rövidebb felezési idő esetén    1,0
35 éves, vagy annál hosszabb felezési idő esetén    3,0
1

A rendeletet a 216/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet 4. §-a hatályon kívül helyezte 2014. január 1. napjával.

2

A rendelet melléklete a 14/2000. (V. 2.) GM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére