• Tartalom

40/1999. (V. 7.) OGY határozat

a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról1

1999.05.07.

1. Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.) 31. §-ának (1) bekezdése alapján a társadalmi szervezetek támogatására – a Tv. 1. számú mellékletének I. Országgyűlés fejezet, 8. cím, 1. alcím, 1. kiemelt előirányzatában biztosított 323,1 millió forintot, amelyet a költségvetési törvény 47. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a Kormány 2028/1999. (II. 12.) Korm. határozata 1. számú melléklete I. fejezetének 8. címében, 1. alcímében 6,1 millió forinttal csökkentett – 317,0 millió forintot a határozat mellékletének I–VI. fejezetében foglaltak szerint osztja fel. Amennyiben a gazdasági, pénzügyi folyamatok ezt lehetővé teszik, a 6,1 millió forint felhasználásáról a Kormány intézkedik.

2. E költségvetési támogatás a társadalmi szervezetek szervezeti és működési költségeinek fedezésére szolgál.

3. A költségvetési támogatást a Kincstár a következők szerint folyósítja:

a) egy összegben, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg az 500 ezer forintot,

b) két részletben – 1999. augusztus végéig bezárólag –, amennyiben az érintett szervezet támogatása 500 ezer forint, illetve meghaladja az 500 ezer forintot.

4. Ha ezen országgyűlési határozat alapján támogatásban részesített valamely társadalmi szervezet év közben szétválik, és az így létrejött új szervezetek tevékenységi köre együttesen megfelel a szétválás előtti szervezet tevékenységi körének, úgy a fel nem használt költségvetési támogatást létszámarányosan kell elosztani.

5. Amennyiben a társadalmi szervezet év közben feloszlással, illetőleg megszűnésének megállapításával szűnik meg, a fel nem használt támogatási összeget vissza kell utalnia a Pénzügyminisztérium ,,Pártok és társadalmi szervezetek támogatása'' kiadási számlára. A támogatás felhasználásáról szóló írásbeli beszámolót és elszámolást a feloszlás, illetőleg a megszűnés kimondásának napjától számított 60 napon belül a Társadalmi Szervezetek Bizottságának benyújtja.

6. A támogatásban részesített társadalmi szervezet az elnyert összeget csak a támogatott tevékenységre fordíthatja. Azt a pályázat benyújtásakor meglévő saját tagszervezetein kívül más szervezetnek tovább nem adhatja.

7. A támogatásban részesített társadalmi szervezet az elnyert összeg felhasználásáról köteles részletes írásbeli beszámolót és tételes elszámolást készíteni az illetékes bizottság számára. A beszámolót és az elszámolást a tevékenység befejezését követően, de legkésőbb a 2000. évi költségvetési támogatás elnyerése iránti pályázattal együttesen kell benyújtani. Amennyiben a társadalmi szervezet a 2000. évi költségvetési támogatás elnyerése érdekében pályázatot nem nyújt be, a beszámolót és elszámolást legkésőbb 2000. március 1. napjáig köteles az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottságának benyújtani.

8. A költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-a alapján történik.

9. A Társadalmi Szervezetek Bizottsága a támogatási összeg szétosztása során 1596 E Ft tartalékalapot képez, amelyet 1999. év végéig oszt fel.

Melléklet a 40/1999. (V. 7.) OGY határozathoz

--------------------

Sorszám Szervezetek Támogatás összege (E Ft)

--------------------

I. Egészségügyi, rehabilitációs, prevenciós, egészségmegőrzési és karitatív feladatokat ellátó szervezetek

1. ,,DELTA'' Országos Katasztrófa Mentő Csoport 400

2. ,,Egészséges Ifjúságért'' Szövetség 200

3. ,,Józan Élet'' Egészség- és Családvédő Országos Szövetség 500

4. ,,Józan Élet'' Egészség-, Család- és Ifjúságvédő Keresztény Egyesület 300

5. ,,Képpel-Jellel'' Beszédképtelen Mozgássérültek Szülői Egyesülete 400

6. Ahimsza Magyar Vegetárius Társaság 200

7. Akarat Diáksport Egyesület 400

8. Alfa Magzat-, Csecsemő-, Gyermek- és Családvédelmi Szövetség 400

9. Alkohol-Drogsegély Ambulancia 800

10. Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége 1 100

11. Anonim AIDS Tanácsadó Szolgálat Győr-Moson-Sopron Megye Egyesület 500

12. Asztmás Betegek Országos Szövetsége 900

13. Autisták Érdekvédelmi Egyesülete 500

14. B.-A.-Z. Megyei Krízisintervenciós-Mentálhygiénés Egyesület 200

15. Bakonyi Barlangi Mentőszolgálat 300

16. Baranya Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület 200

17. Bárka Egyesület (Budapest) 700

18. Barlangi Mentők Észak-Magyarországi Egyesülete 300

19. Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezete 200

20. Börtönben Élők Mentális és Szociális Gondozó Szolgálata 300

21. Civitan Club Budapest – Help Egyesület 300

22. Conditio Humana Egyesület 1 000

23. Cukorbetegek Budapesti Egyesülete 300

24. Csökkent Munkaképességűek és Rokkantnyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 200

25. DÉMOSZTHENÉSZ Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete 900

26. Diabétesz Gyermek és Ifjúsági Országos Szövetség 400

27. Drog Stop Budapest Egyesület 800

28. Egészségvédők Egyesülete 200

29. Egészségvirág Egyesület 300

30. Értelmi Sérültek Victória Egyesülete 400

31. Észak-Kelet Magyarországi Hajléktalan és Utcai Szolgálatok Tagjainak Egyesülete 500

32. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület 600

33. Felnőtt Állami Gondozottak Érdekvédő és Érdekérvényesítő Egyesülete 200

34. Felnőtt CF Betegek Egyesülete 500

35. Forrás Lelki Segítők Egyesülete 700

36. Gyöngyház Egyesület 800

37. Hajdú-Bihar Megyei Hajléktalanokat és Utcán Élőket Segítők Egyesülete 300

38. Hajszolt-Hajléktalan Szolgálatok Tagjainak Országos Egyesülete 900

39. Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége 900

40. Háttér Baráti Társaság a Melegekért 200

41. Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 200

42. Magyar Johannita Segítő Szolgálat 1 100

43. Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága 400

44. Kézenfogva Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értelmi Fogyatékosok Érdekvédelmi Egyesülete 300

45. Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület 700

46. Kortársoktatók Pécsi Egyesülete 300

47. Küldetés Egyesület 900

48. Laktóz Érzékenyek Társasága 500

49. LÁNC Egészségkárosodott Emberek Szervezeteinek Szövetsége 600

50. Lélek-Hang Egyesület 300

51. Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete 700

52. Magyar Ápolási Egyesület 300

53. Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége 1 300

54. Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 500

55. Magyar Egészségügyi Társaság 500

56. Magyar Egészségvédők Országos Sportszövetsége 200

57. Magyar Gyermek és Ifjúsági Lelkisegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége 300

58. Magyar Gyógytornászok Társasága 300

59. Magyar Hemofilia Egyesület 1 000

60. Magyar Hospice Egyesület 400

61. Magyar Kamilliánus Családok Társasága Egyesület 900

62. Magyar Kardiovaszkuláris Rehabilitációs Társaság 300

63. Magyar Karitász – Caritas Hungarica 1 500

64. Magyar Kékkereszt Egyesület 1 100

65. Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége 500

66. Magyar Narkológiai Társaság 300

67. Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság 300

68. Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület 300

69. Magyar Szív Egyesület 500

70. Magyar Szív- és Érbetegek Egyesülete 300

71. Magyar Táplálékallergia Munkaközösség Egyesület 300

72. Magyar Védőnők Egyesülete 500

73. Magyarországi PKU Egyesület 1 000

74. Mákvirágok Mentálhigiénés és Szociokulturális Egyesület 300

75. Mátrix Szenvedélybetegek Hozzátartozóinak Egyesülete 500

76. Mentálhigiénés Ifjúsági Társulások Országos Szövetsége 200

77. Minőségi Időskorért Legjobb Ismeretekkel Egyesület – MILI 300

78. Mózeskosár Egyesület az Örökbefogadó Családokért 300

79. Mű-Szívbillentyűvel Élők Baráti Köre 300

80. Nógrád Megyei Polgári Nőegylet 200

81. Oltalom Karitatív Egyesület 1 000

82. Országos Cisztás Fibrózis Egyesület 500

83. Országos Dohányfüstmentes Egyesület 600

84. Pécs-Baranyai Hallássérültek Érdekvédelmi Egyesület 300

85. Pécs-Baranyai Orvosclub 200

86. Periféria Egyesület 300

87. PLUSS, a Magyarországi HIV-pozitívokat Segítő Egyesület 500

88. Rapiditás Egyesület Hallássérültek Szervezete 300

89. Rehabilitációs Centrum Somogybükkösd 500

90. Szamaritánusok Magyarországi Szövetsége – ASU 1 000

91. Szegedi Tini-Telefon Lelkisegélyszolgálat Egyesület 400

92. Szembetegek Országos Egyesülete 400

93. Szent Lázár Lovagrend és Segélyszervezet 1 100

94. Szociális Háló Egyesület 600

95. Szociális Szakmai Szövetség 1 000

96. Szülők a Hallássérült Gyermekekért Egyesület 500

97. TRANSCAR (TRANSYLVANIA CARITAS) 800

98. Utcai Szociális Segítők Egyesülete 1 000

99. Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 1 400

100. XL-Klub Egyesület 200

101. Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Országos Szövetsége 500

--------------------

53 000

II. Gyermek- és ifjúsági szervezeteket, illetve gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, érdekképviseletet ellátó szervezetek

1. ,,ÉSZ–AGY'' Észak-budai Hagyományőrző Ifjúsági Kulturális és Sport Egylet 700

2. AGRYA Országos Szövetség 300

3. Bács-Kiskun Megyei Ifjúsági Szövetség 700

4. Belvárosi Ifjúsági és Művelődési Egyesület 600

5. Club 20 700

6. Csecsemőotthonok Országos Szövetsége 300

7. Csibészklub Egyesület 300

8. Diák és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete 300

9. Don Bosco Egyesület 100

10. Egri Alternatív Kulturális Egyesület 1 050

11. Egyesült Biológus Hallgatók Szövetsége 200

12. ,,Ékszer'' Érdekképviseleti és Szervező Lakóegyesület 500

13. Eötvös József Ifjúsági Egyesület 200

14. Érted Élsz Társaskör 200

15. Értük-Velük Egyesület 200

16. Európa Jövője Egyesület 500

17. Európai Cserkészek Magyar Szövetsége 300

18. Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége 200

19. Fiatal Sasok Országos Egyesülete 200

20. Fiatal Városért Egyesület 650

21. Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társaság 200

22. Katedra 200

23. Katolikus Asszonyok–Lányok Szövetsége 200

24. Katolikus Ifjúsági Mozgalom 1 800

25. Katolikus Szülők Országos Szövetsége 200

26. Keresztény Diákegyesületek Kartellszövetsége 600

27. Keresztény Értelmiségi Társaság 600

28. Keresztény Ifjúsági Összefogás Egyesület 200

29. Keresztény Ökumenikus Diákegyesület 300

30. Kőbányai Kölyök Szövetség 300

31. Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete 400

32. Magyar Cserkészleány Szövetség 400

33. Magyar Cserkészszövetség 2 200

34. Magyar Fiatalok Társasági Klubja Kulturális Egyesület 800

35. Magyar Gyermek és Ifjúsági Tanács 1 700

36. Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség 800

37. Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetség 200

38. Magyar Úttörők Szövetsége 2 000

39. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 700

40. Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma 200

41. Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület 500

42. Microburst Sky Voyagers Sportrepülő Egyesület 700

43. Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesülete 200

44. Műegyetemi Ifjúsági Egyesület 980

45. Nagycsaládosok Szolnok Megyei Egyesülete 200

46. Nagycsaládosok Veszprémi Egyesülete 200

47. Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 400

48. Óbudai Ifjúsági Klub 200

49. Olasz Foci- és Kosársuli Diáksportegyesület 700

50. Országos Gyermek és Ifjúsági Parlament 1 900

51. Országos Ifjúsági Telekommunikációs Egyesület 400

52. Országos Kollégiumi Diákszövetség 300

53. P.Ó.K.-HÁLÓ (Patronáló-Óvó-Közösségi Háló) 200

54. Pécsi Ifjúsági Centrum Iroda 200

55. Peregrinus Szövetség 300

56. Pozitív Országos Szakmai Egyesület a nehezen kezelhető gyermekek megsegítésére 300

57. Református Fiatalok Szövetsége 1 200

58. Regnum Marianum 200

59. Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület 2 000

60. Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség 400

61. Szegedi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Kulturális és Mentálhigiénés Egyesület 200

62. Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom 400

63. Települési Gyermekönkormányzatokat Segítők Egyesülete 500

64. Új-Tükör Ifjúsági Egyesület 300

65. Unitárius Ifjak Társasága 300

66. Vitakultúra Egyesület 200

67. Zabhegyező-Gyerekanimátorok Egyesülete 300

68. Zsidó Fiatalok Magyarországi Egyesülete 300

69. Kiskunsági Ifjúsági és Kulturális Egyesület 200

--------------------

36 380

III. Természet- és környezetvédelmi tevékenységet végző szervezetek

1. ,,Jászkun'' Természetvédelmi Szervezet 200

2. ,,NIMFEA'' Természetvédelmi Egyesület 200

3. ,,Tiszadobi Természetvédők'' Egyesület 200

4. ALBÍREÓ Egyesület 200

5. Balatonparti Fürdőegyesületek Szövetsége 900

6. Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 200

7. Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület 500

8. Biokultúra Egyesület 500

9. Bioszféra Egyesület 500

10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség 200

11. Budapesti Városvédő Egyesület 600

12. Castanea Környezetvédelmi Egyesület 500

13. Ciconia Klub Környezet- és Természetvédelmi Egyesület 400

14. Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség 200

15. Duna Kör 900

16. E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 200

17. Egészségmegőrző, Környezet- és Természetbarátok Egyesülete 200

18. Életfa Környezetvédő Szövetség 200

19. ENERGICON Energetikai és Energiatakarékossági Egyesület 200

20. Fejér Megyei Természetbarát Szövetség 200

21. Földtani Örökségünk Egyesület 200

22. Gaja Környezetvédő Egyesület 200

23. Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör 700

24. Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület 200

25. Herman Ottó Természetvédő Kör 200

26. Hulladék Munkaszövetség (HUMUSZ) 600

27. Ifjú Zöldek Szervezete 500

28. Ipolyvidéki Tájvédelmi Egyesület 500

29. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Természetbarát Szövetség 300

30. Kaán Károly Környezetvédő Kör 200

31. Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület 400

32. Kárász István Természetbarát Egyesület 200

33. Kelet-Magyarországi Környezetvédelmi Egyesület 200

34. Kengyeli Gyalogos Egyesület 900

35. Kerékpárral Közlekedők Országos Szövetsége 500

36. Kertészek és Kertbarátok Baranya Megyei Szövetsége 200

37. Kertészek és Kertbarátok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége 300

38. Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület 300

39. KOBAK Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 200

40. Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület 200

41. Környezeti Tanácsadók Egyesülete 200

42. Környezetvédelmi és Közösségi Értékadó Egyesület 200

43. Környezetvédelmi Újságírók Társasága 400

44. Körös Klub Természet-, Környezetvédő Természetbarát Társadalmi Szervezet 200

45. Körös–Maros Nemzeti Parkért Egyesület 500

46. Körös-völgyi Természetvédelmi Egyesület 300

47. Közép Békési Települések Vízvédelmi Egyesülete 200

48. Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség 900

49. Magyar Állatkertek Szövetsége 300

50. Magyar Bioetikai Társaság 200

51. Magyar Denevérkutatók Baráti Köre 200

52. Magyar Humánökológus Társaság 800

53. Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 200

54. Magyar Környezetvédelmi Egyesület 200

55. Magyar Közlekedési Klub Egyesület 500

56. Magyar Közművelődési, Környezet- és Földvédelmi Egyesület 600

57. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 400

58. Magyar Rovartani Társaság 400

59. Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége 700

60. Magyar Természetbarát Szövetség 500

61. Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület 300

62. Misina Természet- és Állatvédő Egyesület 400

63. Mosonmagyaróvári Környezetvédő Egyesület 500

64. Nádas-tó Környezetvédő Csoport 400

65. PANNON Természetvédő Szövetség 200

66. Pécsi Zöld Kör 300

67. Püspökladányi Természetvédő Csoport 400

68. Somogy Természetvédelmi Szervezet 800

69. Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület 200

70. Táj- és Kertépítész Diákszövetség 200

71. Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete 200

72. TermészetBÚVÁR Egyesület 400

73. Tisza-Klub 400

74. Tiszamenti Települések Térségfejlesztési Társulása 200

75. Tiszántúli Természetvédők Társulata 200

76. Varangy Akciócsoport Egyesület 200

77. Városi Biciklizés Barátai Egyesület 200

78. Velencei-tó Barátainak Szövetsége 200

79. Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség 200

80. WhiteKlub az Élővíz Csatornáért Környezet- és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület 200

81. Zöld Akció Egyesület 200

82. Zöldszív Ifjúsági Természetvédelmi Tömegmozgalom 200

83. Ipoly Unió 200

84. Göncöl Szövetség 400

--------------------

29 200

IV. Oktatási, ismeretterjesztői, kulturális és művelődési feladatokat ellátó, tudományos tevékenységet végző szervezetek

1. ,,Örökség'' Gyermek Népművészeti Egyesület 200

2. ,,Ötágú Síp'' Kulturális Egyesület 300

3. 15. Második Székely Határőr Gyalogezred Hagyományőrző Társaság 300

4. A Klasszikus Filozófia Barátainak Egyesülete 300

5. A Néppel a Nemzetért szellemi mozgalom 300

6. A Szent Magyar Királyi Családról Elnevezett Családakadémia 400

7. Academia Ludi et Artis 300

8. Accursius Jogászegylet 600

9. Amatőr Néptánccsoportok és Néptáncosok Békés Megyei Szövetsége 300

10. Angyalföld-Újlipótvárosi Polgári Együttműködés Egyesület 500

11. Anyanyelvápolók Szövetsége 300

12. Aparhanti Székely Kör 300

13. ARTÉKA Művészet Határok Nélkül Egyesület 300

14. Az 1848/49-es Szabadságharc Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesülete 300

15. Bakonyi Ifjúsági Klub 300

16. Bányász Szakszervezeti Művelődési Intézet 300

17. Bárdos Lajos Társaság 300

18. Békés Megyei Népművészeti Egyesület 300

19. Bencés Diák Szövetség 900

20. Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 500

21. Bihari Népművészeti Egyesület 300

22. Biharugrai Hagyományőrző Egyesület 300

23. Bocskai Szövetség 200

24. Bonyhádi Székely Kör 300

25. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművészeti Egyesület 300

26. Bölcsészek a Magyarországi Németség Kultúrájáért 300

27. Budakörnyéki Székelykör 300

28. Budapesti Székely Kör 300

29. Cimbalom Világszövetség 300

30. Csillaghegyi Kulturális Egyesület 700

31. Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete 300

32. Debreceni Szülők Egyesülete a Gyermekekért 300

33. Dél-Alföldi Népművészeti Egyesület 300

34. Déryné Művelődési Ház 500

35. Doktoranduszok Országos Szövetsége 400

36. Dunakanyar Erdei Iskola Egyesület 300

37. ECOFILM Tengeralatti Kutatócsoport Egyesület 900

38. Erdei Iskola 300

39. Erdélyi Szövetség 900

40. Erdőkerülő Egyesület 300

41. Erkel Ferenc Társaság 300

42. Észak-Kelet Magyarországi Közösségi Gazdaságfejlesztési Társaság 300

43. Európai Út Európai Integrációs Egyesület 900

44. Falusi Turizmus Hajdú-Bihar Megyei Szövetsége 300

45. Fauna-Film Egyesület 300

46. Fekete István Irodalmi Társaság 300

47. Fészek Művészklub 900

48. Fiatal Iparművészek Stúdiója 300

49. Fiatal Képzőművészek Stúdiója 300

50. Fiatal Könyvtárosok Szervezete 300

51. Fiatal Szegedi Írók Köre 300

52. Folyamat Társaság 500

53. Földrajz Tanárok Egylete 500

54. FRAXINUS Nemzetközi Kapcsolatokat Szervező, Rendezvényeket Koordináló, Gasztronómiai és Turisztikai Egyesület 300

55. Független Honvéd Hagyományőrző Szövetség 300

56. Független Magyar Művészek Országos Szövetsége 400

57. Füzesgyarmati Nők Egyesülete 300

58. Grafológiabarátok Országos Egyesülete 300

59. Gtb (IHK+Kolping) Szakmai Képző Egyesület 500

60. Gyulai Közművelődési Egyesület 300

61. Hajdú You Do Ifjúsági Klub 500

62. Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége 200

63. Hajdúbagosi Kulturális és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesület 500

64. Hajdúnánási Szellemi Műhely 300

65. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 350

66. Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete 300

67. Heves Megyei Honismereti Egyesület 300

68. Hilschler Rezső Szociálpolitikai Egyesület 500

69. Honalapítás Emlékmű Egyesület 500

70. Honismereti Szövetség 900

71. Honvéd Hagyományőrző Egyesület 300

72. Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület 300

73. Hóra Színház és Programiroda Kulturális Egyesület 300

74. Hunyadi Szövetség 700

75. Ifjú Zenebarátok Magyarországi Szervezete 900

76. Iharos Népművészeti Egyesület 100

77. Informatikai és Könyvtári Szövetség 300

78. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete 300

79. Jászok Egyesülete 300

80. Jezsuita Intézmények Diákjainak Egyesülete 500

81. József Attila Kör 500

82. Kalevala Baráti Kör 300

83. Kálvin János Társaság 500

84. Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet 400

85. Karácsony Sándor Művelődési Társaság, Földes 200

86. Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete 400

87. Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség 500

88. Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság 500

89. Keresztény Pedagógus Társaság 500

90. Keresztény-Zsidó Társaság 400

91. Kéthly Anna Szociáldemokrata Platform Egyesület 300

92. Királyi Szakácsok Nyomdokán Hagyományőrző Egyesület 500

93. Kiss Áron Magyar Játék Társaság 400

94. Kodály Zoltán Kórusiskolai Egyesület 300

95. Kompánia Egyesület 400

96. Kortárs Táncszínházi Egyesület 200

97. Kossuth Szövetség 500

98. Kovács Imre Társaság 300

99. Kölcsey Társaság 300

100. Kőrösi Csoma Társaság 300

101. Középeurópa Táncszínház Egyesület 300

102. Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete 400

103. Kultúraközvetítők Társasága 400

104. Kulturális Központok Országos Szövetsége 300

105. Lakatos Demeter Egyesület 300

106. Lánchíd Kör 300

107. Liszt Ferenc Társaság 300

108. Madách Kör 300

109. Magyar Agrártudományi Egyesület 300

110. Magyar Alapítványi Egyesületi és Magánoktatási Intézmények Egyesülete 300

111. Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 500

112. Magyar Auschwitz Alapítványt Támogató Egyesület 300

113. Magyar Csillagászati Egyesület 200

114. Magyar Csipkekészítők Egyesülete 300

115. Magyar Drámapedagógiai Társaság 500

116. Magyar Egyházzenei Társaság 600

117. Magyar Egyiptomi Baráti Társaság 200

118. Magyar Festők Társasága 300

119. Magyar Film- és Televíziós-művészek Szövetsége 300

120. Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szövetsége 700

121. Magyar Filozófiai Társaság 300

122. Magyar Fizikus Hallgatók Egyesülete 300

123. Magyar Fotóklubok és Szakkörök Szövetsége 300

124. Magyar Fotóművészek Szövetsége 500

125. Magyar Földrajzi Társaság 300

126. Magyar Fúvószenei Szövetség 400

127. Magyar Fúvószenészek és Fúvósegyüttesek Társasága 300

128. Magyar Független Film és Video Szövetség 300

129. Magyar Garabonciás Szövetség 1 200

130. Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 300

131. Magyar Grafikusművészek Szövetsége 300

132. Magyar Hadtudományi Társaság 500

133. Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 400

134. Magyar Huszár- és Lovashagyományőrző Társaság 300

135. Magyar Írószövetség 1 500

136. Magyar Jazz Szövetség 400

137. Magyar Kárpitművészek Egyesülete 300

138. Magyar Kazak Baráti Társaság 400

139. Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége 400

140. Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Társaságok Szövetsége 300

141. Magyar Kodály Társaság 400

142. Magyar Kollégiumi Kulturális Szövetség 500

143. Magyar Kolping Szövetség 1 000

144. Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége – KÓTA 1 000

145. Magyar Könyvtárosok Egyesülete 900

146. Magyar Közgazdasági Társaság 400

147. Magyar Kulturális Szövetség 800

148. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Barátainak Köre 400

149. Magyar Mikológiai Társaság 300

150. Magyar Minerofil Társaság 200

151. Magyar Mozdulatkultúra Egyesület 200

152. Magyar Muzsikus Fórum 200

153. Magyar Művelődési Társaság 700

154. Magyar Műveltség Szolgálat 300

155. Magyar Népművelők Egyesülete 900

156. Magyar Néprajzi Társaság 900

157. Magyar Óvodapedagógiai Egyesület 300

158. Páneurópa Unió Magyar Egyesülete 1 000

159. Magyar Pedagógiai Társaság 900

160. Magyar Piarista Diákszövetség 600

161. Magyar Protokollosok Klubja 300

162. Magyar Pszichológiai Társaság 700

163. Magyar Református Presbiteri Szövetség 500

164. Magyar Restaurátorok Egyesülete 300

165. Magyar Szellemi Védegylet 700

166. Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége 300

167. Magyar Színházi Társaság 300

168. Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete 300

169. Magyar Történelmi Társulat 900

170. Magyar Urbanisztikai Társaság 300

171. Magyar Üvegművészeti Társaság Egyesülete 200

172. Magyar Versmondó Egyesület 1 200

173. Magyar Zenei Tanács 400

174. Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 200

175. Magyar Zeneművészek és Táncművészek Világszövetsége 300

176. Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság 300

177. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 600

178. Magyar–Japán Baráti Társaság 100

179. Magyar–Kubai Baráti Társaság 100

180. Magyar–Német Baráti Társaság 100

181. Majki Népfőiskolai Társaság 300

182. Makadám Művelődési Egyesület 300

183. Mandorla Közművelődési Egyesület 200

184. Maros Táncegyüttes Barát Köre 200

185. Maróthi György Pedagóguskórus Egyesület 200

186. Martin György Néptánc Szövetség 900

187. Márton Áron Nemzeti Kulturális és Szabadidős Kisebbségvédelmi Egyesület 200

188. MASZK – Magyarországi Alternatív Színházi Központ, Színházi Szaktevékenységeket Támogató Egyesület 300

189. Mathias Rex Humanista Tehetséggondozó Társaság 200

190. Mayossa Hagyományőrző Egyesület 500

191. Miasszonyunkról Elnevezett Szegény Iskolanővérek Diákjainak Országos Szövetsége 800

192. Mikszáth Kálmán Társaság 400

193. Móra Ferenc Közművelődési Egyesület 300

194. Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület 200

195. Muharay Elemér Népművészeti Szövetség 600

196. Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság 200

197. Nagyváthy János Gazdaképző Egyesület 400

198. Napóleon Társaság 200

199. Nemzetek Háza Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetsége 300

200. Nemzeti Társas Kör 300

201. UNIMA Nemzetközi Bábművész Szövetség Magyar Központja 500

202. Nemzetközi Kodály Társaság 400

203. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 300

204. Nemzetközi Népművészeti Szövetség Magyarországi Tagozata 400

205. Nemzetközi Színházi Intézet Magyar Központja 200

206. Népművészeti Egyesületek Szövetsége 800

207. Néprajzi Múzeum Barátainak Köre Egyesület 200

208. Néptáncosok Baráti Köre 300

209. Nonprofit Kutatócsoport Egyesület 700

210. Nyíres Hagyományőrző és Természetvédő Kulturális Egyesület 400

211. Nyitott Képzések Egyesület 800

212. Nyugdíjasok Marcali Egyesülete 100

213. Oázis Kulturális és Szabadidős Egyesület 600

214. Okányi Műkedvelők Egyesülete 200

215. Olvasókörök Szövetsége 300

216. Országos Diákszínjátszó Egyesület 700

217. Petőfi Sándor Társaság 400

218. Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság 300

219. Országos Széchenyi Kör 300

220. Óvó- és Tanítóképzők Egyesülete 300

221. Ökumenikus Tanulmányi Központ 200

222. Örménykúti Barátikör Egyesület 200

223. Összmagyar Testület 400

224. Pax Hungarica Diákszervezetek Szövetsége 300

225. Polgári Tanácsadó Szolgálat 200

226. Rákóczi Tárogató Egyesület 300

227. Rátkai Márton Klub 200

228. Református Egyházzenészek Munkaközössége 500

229. Richard Wagner Társaság 900

230. Scarbantia Társaság 500

231. Sitkei Ifjúsági Kör Egyesület 200

232. Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 300

233. Soproni Városszépítő Egyesület 500

234. Protestáns Gimnázium Egyesület 500

235. Szabad Képző- és Iparművészek Országos Szövetsége 300

236. Szabad Színjátszásért Egyesület 200

237. Szabó Dezső Emléktársaság 300

238. Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület 200

239. Szárszó Baráti Kör 200

240. Széchenyi Casino Hagyományőrző és Művelődési Társaskör 200

241. Széchenyi Társaság 300

242. Bonyhádi Székely Szövetség 1 200

243. Szent László Ifjúsági Szövetség 300

244. Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság 200

245. Szigethy Attila Társaság 200

246. Szín-Báb Egyesület 350

247. Szinyei Merse Pál Társaság 200

248. Szőnyi István Emlékmúzeum Baráti Köre 600

249. Tájak–Korok–Múzeumok Egyesülete 900

250. Táncház Egyesület 700

251. Táncpedagógusok Országos Szövetsége 300

252. Tarsoly Ifjúságért Egyesület 500

253. Térszínház Egyesület 700

254. Thália Színjátszó Társaság 300

255. TIT Nógrád Megyei Egyesülete 200

256. Tokaji Írótábor Egyesület 300

257. Történelemtanárok Egylete 300

258. Történelmi Lovastúra Egyesület 400

259. Trianon Társaság 400

260. Tudományos Ismeretterjesztő és Tájék. Egyesület Sopron 200

261. Tűzzománcművészek Magyar Társasága 300

262. Valcer Táncstúdió 300

263. Vasvári Pál Társaság 300

264. Veszprém Megyei Amatőr Színjátszók Egyesülete 200

265. Veszprém Megyei Gyermekszínjátszó és Drámapedagógiai Egyesület 200

266. Volt Politikai Üldözöttek Nyugati Beck László Irodalmi Társasága 300

267. Zala Megyei Népművészeti Egyesület 100

268. Zalai Építők Móricz Zsigmond Művelődési Egyesülete 200

269. Zenetanárok Társasága 300

270. Zuglóért Polgári Egylet 500

271. Társaság a Történelmi Szociáldemokráciáért 500

272. Honismereti Egyesület 100

273. Centrál Kör Egyesület 200

--------------------

109 000

V. Egyéb közérdekű feladatokat ellátó szervezetek

1. ,,Humanitás'' – Bűnmegelőzést és Társadalmi Beilleszkedést Segítő Társaság 200

2. ,,KÖTÉL'' Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület 200

3. ,,Párbeszéd Európával'' a Somogy Megyei Polgárok Egyesülete 200

4. 1945–1956 közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége 800

5. 56-os Magyarok Világszövetsége 200

6. 56-os Szövetség 900

7. A LÉT (A Lakosság Érdekvédelmi Tömörülése) 800

8. Add a Kezed Püspökladányi Nagycsaládosok Egyesülete 600

9. Bajcsy-Zsilinszky Társaság 300

10. Baloldali Alternatíva Egyesülés 400

11. Bányai Panoráma Egyesület 900

12. Bérlakásukat Megvásárlók Országos Szövetsége 400

13. Bocskai Szövetség 1 000

14. Civil Szervezetek Fejér Megyei Szövetsége 300

15. Civil Szervezetek Szövetsége 900

16. Debreceni Városszépítő Egyesület 200

17. Dél-Magyarországi Civil Szervezetek Szövetsége 400

18. Erdélyi Körök Országos Szövetsége 1 200

19. Erdélyi Magyarok Egyesülete 450

20. Európa Centrum Egyesület 600

21. Európa Ház 300

22. Európai Újságírók Szövetsége Magyar Tagozat 200

23. Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 1 100

24. Független Jogvédő Egyesületek Szövesége 400

25. Független Női Szövetség 2 100

26. Habeas Corpus Munkacsoport 300

27. Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége 500

28. Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség 800

29. Hajdúsági Hallgatói Önkormányzatok Kulturális Egyesülete 1 400

30. HÁLÓ Közösségfejlesztő Keresztény Egyesület 600

31. Helyi Televíziók Országos Egyesülete 600

32. Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület 300

33. Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Egyesülete 600

34. Indra Biztosítottak Országos Érdekvédelmi Egyesülete 200

35. Népművészeti Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete 600

36. Kárpátaljai Szövetség 1 000

37. Kecskeméti Református Ifjúsági Egyesület 500

38. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 2 500

39. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Győri Tagszervezete 200

40. Kistérségi Fejlesztő Szervezetek Országos Klubja 300

41. Közakarat Egyesület 400

42. Közösségfejlesztők Egyesülete 800

43. Lakásbérlők és Lakók Egyesülete 500

44. Létminimum Alatt Élők Társasága Érdekvédelmi Szervezet 300

45. Magyar Asztali-labdarúgó Sportszövetség 200

46. Magyar Barlangi Mentőszolgálat 700

47. Magyar Békeszövetség 300

48. Magyar Börtönpasztorációs Társaság 200

49. Magyar Börtönügyi Társaság 200

50. Magyar Élet- és Vízimentő Szövetség 300

51. Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége 1 100

52. Magyar ENSZ Társaság 2 100

53. Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége 300

54. Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesülete 300

55. Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége 300

56. Magyar Kisebbségi Információs Egyesület 300

57. Magyar Méhészek Egyesülete 300

58. Magyar Mérnökakadémia 800

59. Magyar Nemzeti Ellenállási Szövetség 1 200

60. Magyar Nők Szövetsége 700

61. Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége 2 100

62. Magyar Önkormányzatok és Önkormányzati Képviselők Szövetsége 800

63. Magyar Pártfogók Országos Szövetsége 200

64. Magyar Pax Romana Fórum 450

65. Magyar Polgári Védelmi Szövetség 200

66. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 1 500

67. Magyar Politikai Üldözöttek Szövetsége 300

68. Magyar Rádióamatőr Szövetség 200

69. Magyar Testvéri Börtöntársaság 200

70. Magyar Újságírók Közössége 1 000

71. Magyar Újságírók Országos Szövetsége 1 750

72. Magyar Vidék 56-os Országos Szövetség 700

73. Magyarországi Eszperantó Szövetség 800

74. Martin Luther King Egyesület 600

75. Mosonmagyaróvári 56-os Egyesület 200

76. MRP Résztulajdonos Munkavállalók, Vezetők és Társaságaik Országos Szövetsége 300

77. NANE Egyesület (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) 300

78. Nemzetközi Polgári Mozgalmak Nemzetközi Fóruma 600

79. Nógrád Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége 300

80. Nonprofit Humán Szolgáltatók Kamarája 400

81. Nonprofit Humán Szolgáltatók Regionális és Debreceni Szövetsége 200

82. Nullpont Kulturális Egyesület 900

83. Nyugati Hadifoglyok Egyesülete 300

84. Nyugdíjasklubok és Idősek ,,Életet az Éveknek'' Országos Szövetsége 400

85. Nyugdíjasok Bács-Kiskun Megyei Érdekvédelmi Szövetsége, Baja 200

86. Nyugdíjasok Egyesülete 300

87. Nyugdíjasok Győr-Moson-Sopron Megyei Érdekvédelmi Szövetsége 200

88. Nyugdíjasok Hajdú-Bihar Megyei Képviselete 200

89. Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége 200

90. Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége 200

91. Nyugdíjasok Országos Képviselete 500

92. Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 700

93. Önkéntes Tűzoltó Egyesület 300

94. Polgári Érdekvédelmi Egyesület 350

95. Rádiósok Országos Egyesülete 300

96. Rákóczi Szövetség 2 300

97. Raoul Wallenberg Egyesület 500

98. Recski Szövetség 1 000

99. Református Nőszövetség 300

100. Sajó-Hernádvölgyi és Bükkvidéki Önkormányzatok Terület- és Településfejlesztési Társulása 300

101. Sárkány PKSE 500

102. Sátoraljaújhelyi Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesülete 300

103. Somogy Megyei Tűzoltószövetség 200

104. Somogyért Egyesület 300

105. Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete 800

106. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége 350

107. Székesfehérvári Regionális Nagycsaládosok Egyesülete 300

108. Szent László Társulat 800

109. Szovjetunióban volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete (SZORAKÉSZ) 350

110. Társadalmi Egyesülések Szövetsége 500

111. Társadalmi Érdekegyeztető Tanács 800

112. Társadalmi Unió, Civil Szervezetek Országos Tömörülése 1 000

113. Tóth Árpád Gimnázium Öregdiákok Baráti Köre 350

114. Történelmi Igazságtétel Bizottság 900

115. Turista és Természetjáró Információs Egyesület 200

116. Újrakezdési Szövetség 200

117. Vak Hadirokkantak Országos Egyesülete 200

118. Város- és Faluvédők Szövetsége HUNGARIA NOSTRA 300

119. Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Jótékonysági Egyesülete 350

120. Veszprém Megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Szövetsége 300

121. Vitézi Rend 500

122. Zala Megyei Polgárőr Szövetség 600

123. Zöldkereszt Közérdekű Közhasznú Egyesület 200

124. Zuglói Polgári Szövetség 200

125. Magyarországi Jogsértettekért Egyesület 300

126. Tartalékos Katonák Országos Egyesülete 200

127. Falugondnokok Somogy Megyei Egyesülete 200

--------------------

70 500

VI. Ifjúsági közéleti szervezetek

1. Fidelitas 6 492

2. Baloldali Ifjúsági Társulás 3 566

3. Ifjú Szocialisták Mozgalom 2 377

4. Független Ifjúsági Szervezet 2 536

5. Ifjúsági Demokrata Fórum 977

6. Ifjúsági Kereszténydemokrata Unió 325

7. Ifjúsági Front 1 151

--------------------

17 424

I. Egészségügyi, rehabilitációs, prevenciós, egészségmegőrzési és karitatív feladatokat ellátó szervezetek 53 000

II. Gyermek- és ifjúsági szervezeteket, illetve gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, érdekképviseletet ellátó szervezetek 36 380

III. Természet- és környezetvédelmi tevékenységet végző szervezetek 29 200

IV. Oktatási, ismeretterjesztői, kulturális és művelődési feladatokat ellátó, tudományos tevékenységet végző szervezetek 109 000

V. Egyéb közérdekű feladatokat ellátó szervezetek 70 500

VI. Ifjúsági közéleti szervezetek 17 424


--------------------
MINDÖSSZESEN: 315 504
1

A határozatot az Országgyűlés az 1999. május 4-i ülésnapján fogadta el.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére