• Tartalom

1999. évi XLIX. törvény

1999. évi XLIX. törvény

a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–4. §2

5. §3

6–13. §4

Záró rendelkezések

14. § (1) E törvény – a 7. és a 10. § kivételével – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)–(3)5

(4) Az Fkb. 12/A. § (1) és (2) bekezdése és a 12/D. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat vagy a Magyar Állam tulajdonába kerülő ingatlanok esetében az azt létesítő szövetkezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22. § (7) és (8) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával a társasági adóból adókedvezményt érvényesíthet.

(5)6

(6) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg

a)–b)7

c) e törvény rendelkezéseit a törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell, egyidejűleg az Fkb. 13. §-ának (6) bekezdésében foglaltakat az Fkb. 9/B. §-a (7) bekezdésének figyelembevételével kell alkalmazni.

d)–e)8

1

A törvényt az Országgyűlés az 1999. május 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1999. május 28. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 35. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–4. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 399. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. §-t a 2005: LXXXIII. törvény 340. § (1) bekezdésének 7. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 6–13. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 399. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 14. § (2)–(3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 399. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 14. § (5) bekezdését az 1999: CXXV. törvény 94.§-a (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 14. § (6) bekezdésének a)–b) pontját a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 399. pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 14. § (6) bekezdésének d)–e) pontját a 2006: X. törvény 112. § sz) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére