• Tartalom
Oldalmenü

52/1999. (VI. 3.) OGY határozat

a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Hungária Televízió Közalapítványok kiegészítő támogatásáról, valamint az Országos Rádió és Televízió Testület 1999. évi költségvetésének időarányos felhasználásáról1

1999.06.03.

1. Az Országgyűlés a Magyar Televízió Közalapítvány, a Magyar Rádió Közalapítvány és a Hungária Televízió Közalapítvány által — a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 84. §-ának (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően — benyújtott támogatás iránti igényt megvizsgálva 1999. évben a három közalapítvány támogatását — a Műsorszolgáltatási Alapba az üzembentartási díjon kívül, valamennyi egyéb jogcímen befolyó bevételek terhére — 1,8 százalékig terjedően, 1999. január hó 1-jei visszamenőleges hatállyal kiegészíti.

2. A Magyar Televízió Közalapítvány az Országgyűlés újabb döntéséig a számára jelenleg megítélt támogatás hatvanöt százalékát használhatja fel.

3. Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testületet felhatalmazza arra, hogy az Országos Rádió és Televízió Testület 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCII. törvényben meghatározott bevételi főösszegen belül, annak terhére — a főösszeg változatlanul hagyása mellett — indokolt esetben az időarányos finanszírozástól eltérjen.

4. A jelen határozat a közzététele napján lép hatályba.

1

A határozatot az Országgyűlés az 1999. június 1-jei ülésnapján fogadta el.