• Tartalom

1999. évi LXXIII. törvény

1999. évi LXXIII. törvény

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2007.07.01.

1–54. §2

Záró rendelkezések

55. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdés kivételével – a kihirdetés napját követő harmadik hónap első napján lép hatályba.

(2)–(4)3

56. § (1) A szociális intézményben ellátottak számára vonatkozó, – az e törvény 15. §-ának (3) bekezdésével megállapított – Szt. 57. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezést azon intézmények esetében kell alkalmazni, amelyek e törvény hatálybalépését követően kapnak működési engedélyt.

(2)4

(3) A munkáltató a személyes gondoskodást végző személy e törvényben meghatározott adatait 2001. január 1. napjától köteles a működési nyilvántartást vezető szervnek bejelenteni.

(4)5

(5) Az egyszeri hozzájárulás összegének felhasználására vonatkozó, – az e törvény 49. §-ával megállapított – Szt. 117/B. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezést az e törvény hatálybalépését követően befizetett hozzájárulásokból származó bevételekre kell alkalmazni.

(6)6

(7)–(8)7

(9)–(10)8

57. §9

1

A törvényt az Országgyűlés az 1999. június 22-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1999. július 5. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 9. § (2) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–54. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 411. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 55. § (2)–(4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 411. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 56. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 411. pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 56. § (4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 411. pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 56. § (6) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 411. pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 56. § (7)–(8) bekezdését a 2003: IV. törvény 84. § (1) bekezdésének d) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 56. § (9)–(10) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 411. pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 57. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 411. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére