• Tartalom

1999. évi XCIX. törvény

1999. évi XCIX. törvény

az adókra, járulékokra és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról1

2008.01.01.
ELSŐ RÉSZ2

1–145. §

MÁSODIK RÉSZ3

146–175. §

HARMADIK RÉSZ4

176–198. §

NEGYEDIK RÉSZ

Vegyes rendelkezések

199. § E törvény 2000. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit – az e törvényben meghatározott kivételekkel – ettől az időponttól kell alkalmazni.

200. §5

201. §6

202. §7

203. §8

204. §9

205–206. §10

207. § (1)11

(2) Ahol jogszabály járulékigazgatóságról rendelkezik, azon állami adóhatóságot kell érteni.

(3)–(4)12

(5) Az 1999. december 31-ét követően kifizetett végkielégítéssel biztosítási időt szerezni nem lehet.

208–211. §13

212–213. §14

214–217. §15

1–3. számú melléklet az 1999. évi XCIX. törvényhez16

4. számú melléklet az 1999. évi XCIX. törvényhez17

5–15. számú melléklet az 1999. évi XCIX. törvényhez18

16–21. számú melléklet az 1999. évi XCIX. törvényhez19

22. számú melléklet az 1999. évi XCIX. törvényhez20

1

A törvényt az Országgyűlés az 1999. november 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1999. november 13. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 36. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az Első Részt (1–145. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 421. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A Második részt (146–175. §) a 2003: XCII. törvény 180. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A Harmadik Részt (176–198. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 421. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 200. §-t a 2007: CXXVII. törvény 262. § (1) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte azzal, hogy rendelkezéseit azokban az esetekben még alkalmazni kell, amelyekben az Áfa tv. szerinti adófizetési kötelezettség, illetőleg adólevonási jogosultság 2007. december 31. napjáig bezárólag keletkezett.

6

A 201. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 421. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 202. §-t a 2003: CXXVII. törvény 123. § (9) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 203. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 421. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 204. §-t a 2003: CXXVII. törvény 123. § (9) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 205–206. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 421. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 207. § (1) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 421. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 207. § (3)–(4) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 421. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 208–211. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 421. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 212–213. §-t a 2003: XCII. törvény 180. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

15

A 214–217. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 421. pontja hatályon kívül helyezte.

16

Az 1–3. számú mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 421. pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 4. számú mellékletet a 2003: CXXVII. törvény 123. § (9) bekezdése hatályon kívül helyezte.

18

A 5–15. számú mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 421. pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 16–21. számú mellékletet a 2003: XCII. törvény 180. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

20

A 22. számú mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 421. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére