• Tartalom

2000. évi CX. törvény

2000. évi CX. törvény

a joghatóságra és külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó egyes jogszabályok módosításáról1

2007.07.01.

Az Országgyűlés a joghatóságra, valamint a külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó hazai jogszabályoknak az európai jogfejlődés fő irányaira

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés


6. § Ez a törvény a kihirdetését követő hatodik hónap első napján lép hatályba.

Átmeneti rendelkezések


7. § (1) E törvénynek a joghatóságra vonatkozó szabályait a hatálybalépését követően indult eljárásokra kell alkalmazni.
(2) E törvénynek a külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó rendelkezéseit azokra a határozatokra kell alkalmazni, amelyek e törvény hatálybalépését követően emelkedtek jogerőre azon állam joga szerint, amelyben meghozatalra kerültek.
(3) Magyar állampolgár személyi állapotát érintő olyan külföldi határozatot, amely az Nmtvr. e törvény 2. §-a által módosított 70–73. §-aiban meghatározott feltételeknek megfelel, akkor is el kell ismerni, ha a határozat e törvény hatálybalépését megelőzően emelkedett jogerőre.
(4) Az Nmtvr. e törvény 2. §-a által módosított 74. § (2) bekezdésében meghatározott eljárás lefolytatásának akkor is helye van, ha olyan külföldi határozat belföldi elismerhetőségének megállapítását kérelmezik, amely e törvény hatálybalépését megelőzően emelkedett jogerőre.
1

A törvényt az Országgyűlés a 2000. október 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2000. november. 3. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 18. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az I–II. Fejezetet (1–5. §) a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 459. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 8. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 459. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 9. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 459. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére