• Tartalom
Oldalmenü

12/2000. (VI. 20.) KöM rendelet

a siklósi Rózsa-bányai barlang védettségének feloldásáról

2000.06.23.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A siklósi Rózsa-bányai barlang (zsomboly, nyilvántartási száma: 4150/801), helye: Siklós 0561/3 hrsz. (kőbánya, 228 m Bf bányaszint, hossza 12 m) védettségét feloldom.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.