• Tartalom

2000. évi CXXIV. törvény

2000. évi CXXIV. törvény

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról1

2007.07.01.

A pénz- és tőkepiac biztonságos működése, valamint az Európai Unióhoz való csatlakozás elősegítése érdekében az Országgyűlés a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) módosításáról a következő törvényt alkotja:

1–19. §2

20. §3

21–29. §4

30–31. §5

32–98. §6

99. §7

100. §8

101. §9

102. §10

103–132. §11

133. §12

134–140. §13

Átmeneti és záró rendelkezések

141. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2001. január 1-jén lép hatályba.

(2)14

(4) E törvény 159. §-a és 160. §-ának (4) bekezdése 2001. január 2-án lép hatályba.

142. § (1)16

(2) Ha e törvény hatálybalépésekor a részvénytársasági vagy szövetkezeti formában működő pénzügyi vállalkozás megválasztott, kinevezett ügyvezetője nem felel meg a Hpt. – e törvény 45. §-ának (2) bekezdésével beiktatott – 68. § (4) bekezdésében előírt követelményeknek, határozott idejű megbízatásának, kinevezésének lejártáig tisztségét betöltheti.

(3)17

(4) Az Országos Betétbiztosítási Alapnak a törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő kártalanítási eljárása esetében a betétek befagyásának napján hatályos jogszabályokban előírt feltételek az irányadók.

(5) Pénzügyi intézménynek e törvény hatálybalépésekor folyamatban levő felszámolási eljárására a felszámolási eljárás kezdeményezésekor hatályos jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

143. § A Hpt. – e törvény 70. §-ával módosított, illetőleg beiktatott – 100. §-ának (1) és (2) bekezdése nem érinti a hatálybalépés előtt elhelyezett betéteket.

144. § A Hpt. – e törvény 71. §-ával módosított – 101. § (7) bekezdésében meghatározott időbeli korlátozás kizárólag az e törvény hatálybalépését követően elhelyezett betétre vonatkozik.

145. § A Hpt. – e törvény 116. §-ával módosított – 178. § (3) bekezdésében meghatározott rendelkezést e törvény hatálybalépését követően indított felszámolási eljárásra kell alkalmazni.

146. §18

147. §19

148. §20

149. §21

150. §22

151. §23

152. §24

153. §25

154. §26

155. §27

156–158. §28

159. §29

160. §30

1–4. számú melléklet a 2000. évi CXXIV. törvényhez31

1

A törvényt az Országgyűlés a 2000. december 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2000. december 20. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 6. § (2) bekezdés 42. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–19. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 466. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 20. §-t a 2004: LXXXIV. törvény 97. §-ának c) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 21–29. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 466. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 30–31. §-t a 2004: LXXXIV. törvény 97. §-ának c) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 32–98. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 466. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 99. §-t a 2004: XLVIII. törvény 147. § (1) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 100. §-t a 2005: LXII. törvény 161. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 101. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 466. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 102. §-t a 2005: CXIII. törvény 35. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 103–132. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 466. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 133. §-t a 2001: XX. törvény 23. §-a hatályon kívül helyezte.

13

A 134–140. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 466. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 141. § (2) bekezdését a 2001: CXX. törvény 450. §-a (2) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 141. § (3) bekezdése a 2003: XXXIX. törvény 51. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 142. § (1) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 466. pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 142. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 466. pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 146. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 466. pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 147. §-t a 2001: LXXXIII. törvény 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 148. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 466. pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 149. §-t a 2001: LXXXIII. törvény 12. § a) pontja, az azt megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 466. pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 150. §-t a 2001: LXXXIII. törvény 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 151. §-t a 2006: V. törvény 133. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 152. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 466. pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 153. §-t a 2001: LXXXIII. törvény 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 154. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 466. pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 155. §-t a 2001: CXX. törvény 450. §-a (2) bekezdésének f) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 156–158. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 466. pontja hatályon kívül helyezte.

29

A 159. §-t a 2003: LX. törvény 233. § (1) bekezdésének l) pontja hatályon kívül helyezte, a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjával.

30

A 160. §-t és az azt megelőző címet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 466. pontja hatályon kívül helyezte.

31

Az 1–4. mellékletet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 466. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére