• Tartalom

14/2000. (VII. 28.) NKÖM rendelet

14/2000. (VII. 28.) NKÖM rendelet

a Károli Gáspár- és Fraknói Vilmos-díj alapításáról1

2008.05.16.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, azon kiemelkedő személyiségek számára, akik a hittudományok terén kifejtett munkásságukkal gazdagították a magyar tudományos életet, illetve a magyar vallási irodalomban és vallási életben kiemelkedőt alkottak, a következő díjakat alapítom, és adományozásukról a következőket rendelem el:2

1. § (1)3 A Károli Gáspár-díj azoknak adományozható, akik a biblikus tudományokban, illetőleg a teológiában – fordítással, tanulmánnyal – kimagasló eredményeket értek el.

(2)4 A díj évenként, október 31-én, a reformáció napján, legfeljebb három fő részére adományozható, megosztás nélkül. A díj posztumusz nem adományozható.

(3) A díjazott adományozást igazoló okiratot és emlékérmet kap.

(4) Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 milliméter. Az emlékérem egyoldalas, Károli Gáspár domború arcképét és Károli Gáspár-díj feliratot, születési és halálozási dátummal (1529k.–1591) ábrázolja. Az emlékérem Csontos László szobrászművész alkotása.

2. § (1) Fraknói Vilmos-díj azoknak adományozható, akik munkássága kiemelkedő a teológia, a filozófia vagy az egyháztörténelem területén, illetve akik tevékenységükkel előmozdították a magyar vallási élet megújulását és a teológia oktatásának fejlődését.

(2)5 A díj évenként, november 20-án, Fraknói Vilmos halálának évfordulóján, legfeljebb három fő részére adományozható, megosztás nélkül. A díj posztumusz nem adományozható.

(3) A díjazott adományozást igazoló okiratot és emlékérmet kap.

(4) Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült, átmérője 80, vastagsága 8 milliméter. Az emlékérem egyoldalas, Fraknói Vilmos domború arcképét és Fraknói Vilmos-díj feliratot, születési és halálozási dátummal (1843–1924) ábrázolja. Az emlékérem Király Vilmos szobrászművész alkotása.

3. § (1) Az 1–2. §-ban megjelölt díjakra a javaslatokat az adományozást megelőzően két hónappal kell megküldeni a nemzeti kulturális örökség miniszteréhez.

(2) A díjakat a nemzeti kulturális örökség minisztere – szakmai bizottság javaslatát kikérve – adományozza. A szakmai bizottság tagjait – szakmai szervezetek és intézmények javaslata alapján – a miniszter kéri fel. A szakmai bizottság működésének szabályait a bizottság maga határozza meg.

(3) A díjakkal pénzjutalom is jár, amelynek összege személyenként 300 000 Ft.

4. § A díjazottak névsorát a kitüntetettek hozzájárulása esetén a Kulturális Közlönyben közzé kell tenni.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 2000. évben adományozandó díjak tekintetében kell alkalmazni.

(2)6

1

A rendeletet a 6/2011. (II. 24.) KIM rendelet 12. § (2) bekezdés 4. pontja hatályon kívül helyezte 2011. február 25. napjával.

2

A rendelet felvezető szövege a 21/2001. (XI. 15.) NKÖM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § (1) bekezdése a 21/2001. (XI. 15.) NKÖM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdése a 21/2001. (XI. 15.) NKÖM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdése a 21/2001. (XI. 15.) NKÖM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. § (2) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 38. §-ának 58. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére