• Tartalom

158/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet

158/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet

a reprográfiára szolgáló készülékek körének meghatározásáról

2015.01.01.

A Kormány a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. §-ának (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján – az érintett érdekképviseleti szervek véleményének figyelembevételével – a következőket rendeli el:

1. § A reprográfiára szolgáló készülékek körét a rendelet melléklete tartalmazza.

1/A. §1 (1) A nemzetközi szabadalmi bejelentések elektronikus úton kizárólag a Szellemi Tulajdon Világszervezete által üzemeltetett elektronikus kommunikációs és ügyviteli rendszer (a továbbiakban: ePCT rendszer) használatával nyújthatók be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához mint átvevő hivatalhoz. Azzal a bejelentővel és képviselőjével, aki az ePCT rendszeren keresztül nyújtotta be a nemzetközi szabadalmi bejelentést, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mint átvevő hivatal az ePCT rendszer szabályai szerint, szükség esetén elektronikus úton tartja a kapcsolatot.

(2) A bejelentő vagy képviselője a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától elektronikus úton érkező levél átvételét köteles a következő munkanap végéig elektronikus úton visszaigazolni. Visszaigazolás hiányában a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a levelet elektronikus úton ismételten megküldi. Ha a bejelentő vagy képviselője a második levelet sem igazolja vissza a következő munkanap végéig, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az írásbeli kapcsolattartás más formáját alkalmazza.

(3) A bejelentő vagy képviselője által elektronikus úton küldött levél beérkezését a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a beérkezést követő munkanap végéig visszaigazolja.

2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Melléklet a 158/2000. (IX. 13.) Korm. rendelethez2

A reprográfiára szolgáló készülékek [a 9006/1995. (SK 4.) KSH közleménnyel közzétett Belföldi Termékosztályozás (BTO) és a Kombinált Nómenklatúrának megfelelő vámtarifaszámok alapulvételével]:
A reprográfiára szolgáló készülékek [a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló 1001/2013/EU (2013. október 4.) bizottsági rendeletében meghatározott Kombinált Nómenklatúrának megfelelő vámtarifaszámok alapulvételével]:

KN-kód

Árumegnevezés

8443 31 20

A nyomtatási, másolási vagy faxtovábbítási funkcióból legalább kettővel rendelkező, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas készülék, amely elsődlegesen digitális másolási funkcióval rendelkező szkenneralapú másológép, elektrosztatikus nyomtatóval.

8443 31 80

A nyomtatási, másolási vagy faxtovábbítási funkcióból legalább kettővel rendelkező, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas más készülék.

8443 32 10

Más, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas nyomtató.

8443 32 91

Más, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas szkenneralapú másológép, elektrosztatikus nyomtatóval.

8443 32 93

Más, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas optikai rendszerrel ellátott másológép.

8443 32 99

Más, automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra alkalmas más készülék.

8443 39 10

Automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra nem alkalmas szkenneralapú másológép, elektrosztatikus nyomtatóval.

8443 39 31

Automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra nem alkalmas, optikai rendszerű másológép.

8443 39 39

Automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra nem alkalmas, más másológép.

8443 39 90

Automatikus adatfeldolgozó géphez vagy hálózathoz való kapcsolódásra nem alkalmas más készülék.

8472 10 00

Más irodai sokszorosítógép.

1

Az 1/A. §-t a 371/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be.

2

A melléklet a 371/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére