• Tartalom

16/2000. (VI. 26.) KöM rendelet

a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról

2000.07.04.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 29. § (3) bekezdésében, valamint 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. § Erdőrezervátum magterületté nyilvánítom Közös-erdő Erdőrezervátum elnevezéssel a 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelettel, valamint a 22/1996. (X. 9.) KTM rendelettel módosított 1800/1974. OTvH határozattal létesített Kiskunsági Nemzeti Park részét képező, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 29 hektár kiterjedésű területet.

2. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Sasér Erdőrezervátum elnevezéssel a 2/1986. (III. 9.) OKTH rendelkezéssel módosított 1/1976. OTvH határozattal létesített Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet részét képező, a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 37,8 hektár kiterjedésű területet.

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 3. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 19,6 hektár kiterjedésű területet.

3. § A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 29. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az erdőrezervátumok magterülete fokozottan védett természeti terület.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 16/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

A Közös-erdő Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei
Csengőd
0289/a (90 A), 0320/4 (91 A)
Páhi
011/22 b (61 A)

2. számú melléklet a 16/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

A Sasér Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei
Sándorfalva
0211-ből 31 B, 32 A, 32 B, 32 C, 32 D, 32 E

3. számú melléklet a 16/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

A Sasér Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei
Sándorfalva
0211-ből 32 B, 32 C, 32 D
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére