• Tartalom

17/2000. (VI. 26.) KöM rendelet

a Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő védett természeti terület erdőrezervátummá nyilvánításáról

2000.07.04.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 29. § (3) bekezdésében, valamint 85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. § (1) Erdőrezervátummá nyilvánítom Maros Hullámtér Erdőrezervátum elnevezéssel a 4/1999. (V. 5.) KöM rendelettel módosított 3/1997. (I. 8.) KTM rendelettel létesített Körös–Maros Nemzeti Park részét képező, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 61 hektár kiterjedésű területet.

(2) Az Erdőrezervátumból magterületté nyilvánítom a 2. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 21,3 hektár kiterjedésű területet.

2. § A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 29. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az erdőrezervátumok magterülete fokozottan védett természeti terület.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 17/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

A Maros Hullámtér Erdőrezervátum ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei
Szeged-Tápé
02255/1 (99 A, 100 B), 02279/2-ből 100 A, 100 B

2. számú melléklet a 17/2000. (VI. 26.) KöM rendelethez

A Maros Hullámtér Erdőrezervátum magterületének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdőtervi jelei
Szeged-Tápé
02279/2-ből 100 A, 100 B
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére