• Tartalom

19/2000. (VII. 24.) KöM rendelet

a Dávodi Földvári tó Természetvédelmi Terület létesítéséről

2006.04.13.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az érdekeltekkel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Védetté nyilvánítom Dávodi Földvári tó Természetvédelmi Terület elnevezéssel a Dávod 0271/a–b, 0280/1 a–c, 0280/2 a–b, 0363 a–h ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú, összesen 74,3 hektár kiterjedésű területet.

2. § A védetté nyilvánítás célja a természetközeli állapotban megmaradt egykori Duna holtág értékes flórájának és faunájának megőrzése.

3. §1 A védett természeti terület természetvédelmi kezelését a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A 3. § a 21/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére