• Tartalom

20/2000. (VIII. 25.) KöM rendelet

20/2000. (VIII. 25.) KöM rendelet

a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 4. §-ának (1)–(4) bekezdésében meghatározott engedélyezési eljárásokban szakhatóságként közreműködő szerv kijelöléséről1

2000.09.02.

A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény (a továbbiakban: Gtv.) 4. §-ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A Gtv. 4. §-ának (1)–(4) bekezdésében meghatározott engedélyezési eljárásokban a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőség szakhatóságként működik közre.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (3) bekezdés j) pontja hatályon kívül helyezte 2010. május 6. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére