• Tartalom

229/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

229/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 101. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–10. §2

11. §3

12. §4

13. §5

14–15. §6

16. §7

17–18. §8

19. §9

20–24. §10

25. § (1) Ez a rendelet 2001. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 2000. december 31-ét követő időponttól megállapításra kerülő ellátásokra, követelésekre, illetve az említett időpontot követő adatszolgáltatásra kell alkalmazni.

(2) A 3. § (3) bekezdését a 4–10. §-ok és a 13–19. §-ok rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(3)11

(4)12 A nevelt gyermek részére 2001. január 1-je előtti időponttól megállapított árvaellátás összegébe a vér szerinti szülő által fizetett tartásdíjat továbbra is be kell számítani, és ha a fizetett tartásdíj eléri az árvaellátás összegét, az árvaellátás folyósítását szüneteltetni kell. A tartásdíj megfizetni elmulasztott összegének, továbbá a Tny. 2000. december 31-én hatályban volt 57. § (3) bekezdése szerinti különbözetnek a behajtásáról a nyugdíjfolyósító szervnek továbbra is intézkednie kell. A tartozás törlésére a TnyR. 79. §-ának (5) bekezdése alapján kerülhet sor.

Melléklet a 229/2000. (XII. 23.) Korm. rendelethez13

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 25. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–10. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1118. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 12. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1118. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 13. §-t a 219/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 8. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 14–15. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1118. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 16. §-t a 219/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 8. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 17–18. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1118. pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 19. §-t a 219/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 8. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 20–24. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1118. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 25. § (3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1118. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 25. § (4) bekezdésének harmadik mondata a 75/2001. (V. 9.) Korm. rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

13

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1118. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére