• Tartalom

2000. évi XXXIII. törvény

2000. évi XXXIII. törvény

a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény módosításáról1

2012.01.01.

1–3. §2

4. §3

5–19. §4

20. §5

21–22. §6

23. § (1)7 E törvény a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.

(2) E törvény 4. §-ának rendelkezését e törvény hatálybalépését követően meghozott, csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó munkáltatói döntés tekintetében lehet alkalmazni.

(3) Ha az e törvény által megállapított Mt. 87/A. § (1) bekezdés b)c) és g) pontja, illetve a Ktv. 19/A. § (1) bekezdés b)c) és g) pontja, vagy a Kjt. 37/B. § (1) bekezdés b)c) és g) pontja szerinti munkavállaló (köztisztviselő, közalkalmazott) jogviszonyának megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot e törvény hatálybalépése előtt közölték, a végkielégítésre való jogosultság tekintetében a jognyilatkozat közlésekor hatályos jogot kell alkalmazni.

(4)8

(5) E törvény 14. §-ával megállapított Kjt. 78. §-a (4) bekezdését akkor lehet alkalmazni, ha a jogviszony megszűnésére vezető körülmény e törvény hatálybalépését követően következett be, vagy a jogviszony megszüntetését kiváltó jognyilatkozatot e törvény hatálybalépését követően tették.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2000. május 2-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2000. május 10. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 5. § 2. pontja hatályon kívül helyezte 2012. június 27. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–3. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 441. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. §-t a 2001: XVI. törvény 25. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyezte hatályon kívül.

4

Az 5–19. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 441. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 20. §-t a 2006: VII. törvény 16. § (3) bekezdésének n) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 21–22. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 441. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 23. § (1) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 441. pontja szerint módosított szöveg.

8

A 23. § (4) bekezdését a 2011: CLXVII. törvény 104. § (1) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére