• Tartalom

4/2000. (IV. 12.) SZCSM rendelet

4/2000. (IV. 12.) SZCSM rendelet

a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet módosításáról1

2008.05.16.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 20. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján következőket rendelem el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. § (1)–(2)15

15. §16

16. §17

17. §18

18. §19

19. §20

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2000. május 1-jén lép hatályba. A hatálybalépésével egyidejűleg az R.21 6. §-ának (2) bekezdéséből a ,,pályaorientációs tanácsadás'', 7. §-ának (1) bekezdéséből a ,,vagy a kereset kiegészítést – amely a képzés alatt elért kereset és az azt megelőző átlagkereset különbözetéig terjedhet –,'' szövegrész, továbbá a 17/B. §-át követően a ,,Munkahelymegőrzés támogatása'' alcím és az R. 18–18/A. §-a hatályát veszti.

(2)–(3)22

(4) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően munkahelyteremtés támogatása, valamint munkahelymegőrzés támogatása folyósítására és visszakövetelésére a (2) bekezdésben meghatározott időpontot megelőző napon hatályos szabályokat kell alkalmazni.

1

A rendeletet az 561/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 55. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1–7. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 44. §-ának 11. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1–7. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 44. §-ának 11. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1–7. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 44. §-ának 11. pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1–7. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 44. §-ának 11. pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1–7. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 44. §-ának 11. pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1–7. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 44. §-ának 11. pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 1–7. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 44. §-ának 11. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 9–13. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 44. §-ának 11. pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 9–13. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 44. §-ának 11. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 9–13. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 44. §-ának 11. pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 9–13. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 44. §-ának 11. pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 9–13. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 44. §-ának 11. pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 14. § (1)–(2) bekezdését a 31/2004. (XII. 21.) FMM rendelet 12. § (2) bekezdésének e) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 16–19. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 44. §-ának 11. pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 16–19. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 44. §-ának 11. pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 16–19. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 44. §-ának 11. pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 16–19. §-t a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 44. §-ának 11. pontja hatályon kívül helyezte.

21

Az R. megjelölésen a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet értendő.

22

A 20. § (2)–(3) bekezdését a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 44. §-ának 11. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére