• Tartalom

41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet

41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet

az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

2010.01.09.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a 2000. évi XLVI. törvénnyel kihirdetett, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1921. évi 3. ülésszakán elfogadott 13. számú Egyezményben foglaltakkal összhangban – a következőket rendeljük el:

1. §1

2. §2 Az e rendelet 3. számú mellékletében felsorolt veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kizárólag az e rendeletben meghatározott feltételek mellett, illetve korlátozásokkal hozhatók forgalomba, illetve használhatók fel.

3. §3

3/A. §4

4. § (1)5 Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésekben foglalt kivételekkel – 2001. január 1-jén lép hatályba.

(2)–(4)6

(5)7

(6)8

1. számú melléklet a 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM
együttes rendelethez9

2. számú melléklet a 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM
együttes rendelethez10

3. számú melléklet a 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM
együttes rendelethez11

Vegyi anyag, anyagcsoport, illetve készítmény
megnevezése

Korlátozás területe, módja

A.

 

B.

 

C. Halogénezett szénhidrogének

Nem használhatók fel belső égésű motorok üzemanyagainak adalékanyagaként és tüzelőanyagok adalékanyagaként.

D.

 

5

A 4. § (1) bekezdése a 3/2002. (II. 15.) EüM–KöM együttes rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (2)–(4) bekezdését az 1/2010. (I. 8.) EüM–KvVM együttes rendelet 2. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 4. § új (5) bekezdését a 3/2002. (II. 15.) EüM–KöM együttes rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti (5) bekezdés számozását (6) bekezdésre változtatva. A 4. § (5) bekezdését a 13/2004. (XII. 25.) EüM–KvVM együttes rendelet 7. §-ának (4) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 41/2008. (X. 30.) EüM–KvVM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte az 1/2010. (I. 8.) EüM–KvVM együttes rendelet 2. § (2) bekezdése.

8

A 4. § eredeti (5) bekezdésének számozását a 3/2002. (II. 15.) EüM–KöM együttes rendelet 1. §-a (6) bekezdésre változtatta, hatályon kívül helyezte az 1/2010. (I. 8.) EüM–KvVM együttes rendelet 2. § (2) bekezdése.

9

Az 1. számú mellékletet az 1/2010. (I. 8.) EüM–KvVM együttes rendelet 2. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére