• Tartalom

41/2000. (V. 5.) OGY határozat

41/2000. (V. 5.) OGY határozat

a társadalmi szervezetek 2000. évi költségvetési támogatásának elosztásáról1

2000.05.05.

1. Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 32. § (1) bekezdése alapján a társadalmi szervezetek támogatására – a Tv. 1. számú mellékletének I. Országgyűlés fejezet, 8. Társadalmi önszerveződések támogatása cím, 1. Társadalmi és karitatív feladatok támogatása jogcím-csoport, 348,1 millió forintot, a határozat mellékletének I–V. fejezetében foglaltak szerint osztja fel.

2. E költségvetési támogatás a társadalmi szervezetek szervezeti és működési költségeinek fedezésére szolgál.

3. A költségvetési támogatást a Magyar Államkincstár a következők szerint folyósítja:

a) egy összegben, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg az 500 ezer forintot,

b) két részletben – 2000. év augusztus végéig bezárólag –, amennyiben az érintett szervezet támogatása 500 ezer forint, illetve meghaladja az 500 ezer forintot.

4. Ha ezen országgyűlési határozat alapján támogatásban részesített valamely társadalmi szervezet év közben szétválik és az így létrejött új szervezetek tevékenységi köre együttesen megfelel a szétválás előtti szervezet tevékenységi körének, úgy a fel nem használt költségvetési támogatást létszámarányosan kell elosztani.

5. Amennyiben a társadalmi szervezet év közben feloszlással, illetőleg megszűnésének megállapításával szűnik meg, a fel nem használt támogatási összeget vissza kell utalnia a Pénzügyminisztérium ,,Pártok és társadalmi szervezetek támogatása'' kiadási számlára. A támogatás felhasználásáról szóló írásbeli beszámolót és elszámolást a feloszlás, illetőleg a megszűnés kimondásának napjától számított 60 napon belül a Társadalmi Szervezetek Bizottságnak be kell nyújtani.

6. A támogatásban részesített társadalmi szervezet az elnyert összeget csak a támogatott tevékenységre fordíthatja, azt a pályázat benyújtásakor meglévő saját tagszervezetein kívül más szervezetnek tovább nem adhatja. Amennyiben a támogatott szervezet saját tagszervezetei számára működési célra összeget átadott, arról is köteles tételes elszámolást készíteni.

7. A támogatásban részesített társadalmi szervezet az elnyert összeg felhasználásról köteles részletes írásbeli beszámolót és tételes elszámolást készíteni az illetékes bizottság számára. A beszámolót és az elszámolást a 2001. évi költségvetési támogatás elnyerése iránti pályázattal együtt kell benyújtani. Amennyiben a társadalmi szervezet a 2001. évi költségvetési támogatás elnyerése érdekében pályázatot nem nyújt be, a beszámolót és elszámolást legkésőbb 2001. február 28. napjáig köteles az Országgyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottságának beküldeni.

8. Az Állami Számvevőszék a költségvetési támogatás felhasználását – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. §-a alapján – ellenőrzi.

Melléklet a 41/2000. (V. 5.) OGY határozathoz

-------------

Sorszám Szervezetek Támogatás összege (E Ft)

-------------

I. Egészségügyi, rehabilitációs, prevenciós, egészségmegőrzési és karitatív feladatokat ellátó szervezetek

1. ,,A korszerű iskoláért'' Alapítvány 100

2. ,,A rák ellen, az emberért, a holnapért!'' Társadalmi Alapítvány 450

3. ,,DÁVID'' Achondroplasiások Társasága 100

4. ,,DELTA'' Országos Katasztrófa Mentő Csoport 300

5. ,,Egészséges Ifjúságért'' Szövetség 200

6. ,,Gyermekek falun'' Alapítvány 300

7. ,,Gyökerek'' Jóléti Szolgálat Alapítvány 400

8. ,,Józan Élet'' Egészség- és Családvédő Országos Szövetség 300

9. ,,Józan Élet'' Egészség-, Család- és Ifjúságvédő Keresztény Egyesület 200

10. ,,Képpel–Jellel'' Beszédképtelen Mozgássérültek Szülői Egyesülete 200

11. ,,Kutyával az emberért'' Egészségügyi, Szociális, Tudományos Alapítvány 200

12. ,,RÉS'' Szociális és Kulturális Alapítvány 600

13. ,,Szent Benedek'' Idősek Háza Alapítvány 400

14. ,,Szomjazom'' Alapítvány 400

15. A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány 300

16. Ahimsza Magyar Vegetárius Társaság 200

17. AIDS Segély Alapítvány, Anonim AIDS Tanácsadó Szolgálat Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesület 400

18. Akarat Diáksport Egyesület 500

19. Alfa Magzat-, Csecsemő-, Gyermek- és Családvédelmi Szövetség 400

20. Alkohol-Drogsegély Ambulancia 700

21. Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége 800

22. Allergiás Betegek Békés Megyei Egyesülete 100

23. Asztmás Betegek Veszprémi Egyesülete 100

24. Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége (ABOSZ) 900

25. Asztmások Somogy Megyei Egyesülete 100

26. Autista Gyermekekért Egyesület 100

27. Autisták Érdekvédelmi Egyesülete 500

28. Bakony–Balaton ,,Szklerózis Multiplex'' Mozgássérültek Egyesülete 200

29. Bakonyi Barlangi Mentőszolgálat 300

30. Bárka Egyesület (Budapest) 300

31. Barlangi Mentők Észak-Magyarországi Egyesülete 200

32. Békés Megyei Sclerosis Multiplexes Emberek Közhasznú Szervezete 200

33. Belszervi Betegek Rokkantak Kunsági Egyesülete (BEROKE) 200

34. Bóbita Habilitációs Egyesület 100

35. Boldogasszony Háza Alapítvány 200

36. Civitan Club Budapest – Help Egyesület 300

37. Conditio Humana Egyesület 700

38. CONTACT Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálat 200

39. Cukorbetegek Budapesti Egyesülete 200

40. Cukorbetegek Egyesülete, Szentes 100

41. Családalapítók Egyesülete 300

42. Családi Szolgálatok Ligája Alapítvány 300

43. Csecsemőket és kisgyermekeket befogadó otthonok Országos Szövetsége 300

44. Csontvelődonor Egyesület 300

45. Csökkent Munkaképességűek és Rokkantnyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 100

46. DÉMOSZTHENÉSZ Beszédhibások és Segítőik Országos Érdekvédelmi Egyesülete 300

47. Diabétesz Gyermek és Ifjúsági Országos Szövetség 400

48. DIALIZIS Művesekezeltekért Alapítvány 100

49. Diótörés Alapítvány 500

50. Don Bosco Egyesület 100

51. DOWN Alapítvány 400

52. Drog Stop Budapest Egyesület 800

53. EGALITÁS Mozgássérültek Létbiztonságát Elősegítő Alapítvány 200

54. Egészség Alkoholmentes Rehabilitációs Egyesület 300

55. Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége 200

56. Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata Egyesület 300

57. Egészségforrás Alapítvány 200

58. Egészségünkért a XXI. Században Alapítvány 200

59. Egy Ház Alapítvány, Családok átmeneti otthona 200

60. Egymást Segítő Egyesület 300

61. Egyszülős Családért Alapítvány 200

62. Életreform Egyesület 150

63. Életrevaló Karitatív Egyesület 100

64. Értelmi Sérültek és Szakdolgozók Országos Érdekvédelmi Szövetsége 300

65. Értelmi Sérültek Victória Egyesülete 200

66. Észak és Nyugat Dunántúli Hajléktalan és Utcai Szolgálatok Tagjainak Regionális Egyesülete 300

67. Északi Támpont Egyesület 400

68. Észak-Kelet-Magyarországi Hajléktalan és Utcai Szolgálatok Tagjainak Egyesülete 300

69. Eszter Alapítvány 800

70. Esztergomi Szent Jakab Alapítvány 400

71. Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány 300

72. FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület 500

73. Fehér Bot Alapítvány, Hajdúdorog 100

74. Fehér Bot Alapítvány, Szekszárd 100

75. Feledékeny (Alzheimer kórral és más emlékezetzavarral élő) Emberek Hozzátartozóinak Társasága 200

76. Felnőtt Cisztás Fibrózisos Betegek Egyesülete 400

77. Félúton Alapítvány 700

78. Fészek Egyesület 300

79. Fogd a Kezem Alapítvány 200

80. Forrás Lelki Segítők Egyesülete 600

81. Gyöngyház Egyesület 800

82. Hajdú-Bihar Megyei Gyermekszemgondozás Alapítvány 100

83. Hajdú-Bihar megyei Hajléktalanokat és Utcán Élőket Segítők Egyesülete 200

84. Hajdú-Bihari Gyermek és Ifjúsági Diabétesz Egyesület 100

85. Hajdúsági Diabetesz Egyesület 100

86. Hajléktalanok a Hajléktalanokért Kulturális és Érdekvédelmi Egyesület 400

87. Hajszolt-Hajléktalan Szolgálatok Tagjainak Országos Egyesülete (Hajszolt Egyesület) 400

88. Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége 700

89. Handicap Mozgássérültek Önsegélyező Alapítvány 200

90. Háttér Baráti Társaság a Melegekért 200

91. Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány 500

92. Hemofilia Alapítvány 100

93. Heves Megyei Diabetes Szövetség 200

94. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület 600

95. Immánuel Alapítvány 300

96. Jóga a Mindennapi Életben Egyesület 200

97. Johannita Segítő Szolgálat 1 000

98. Kalán néni Pihenő kertje Közhasznú Autista Alapítvány 200

99. Katolikus Szeretetszolgálat Alapítvány 300

100. Kerek Világ Jóléti Szolgálat Alapítvány 300

101. Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága 300

102. Kézenfogva JNKSZ Megyei Értelmi Fogyatékosok Érdekvédelmi Egyesülete 300

103. Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület 600

104. Konzultáció Alapítvány 100

105. KORLÁTLANUL Alapítvány sérültek a sérültekért 200

106. Kortársoktatók Pécsi Egyesülete 200

107. Krónikus Betegek, Rokkantak Országos Egyesületeinek Szövetsége 500

108. Küldetés Egyesület 300

109. Külsőjózsefvárosi Református Diakóniai Alapítvány 400

110. Laktóz Érzékenyek Társasága 400

111. Lámpás '92 Alapítvány 400

112. LÁNC Egészségkárosodott Emberek Szervezeteinek Szövetsége 800

113. Látássérült Cseppkő Országos Egyesület 300

114. Látásunkért Alapítvány, Magyar RP-Betegek Képviselete 100

115. Lélek–Hang Egyesület 300

116. Lelki Egészségvédő Alapítvány 100

117. Lenti és Környéke Egészségéért Alapítvány 100

118. Liga az Agyi Érbetegségek Ellen 200

119. Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete 600

120. Magadért Drogmentességet Védő Alapítvány 200

121. Magzatvédő Társaság 300

122. Magyar Ápolási Egyesület 300

123. Magyar Cukorbetegek Kaposvári Egyesülete 100

124. Magyar Cukorbetegek Országos Szövetsége 1 000

125. Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 500

126. Magyar Egészségügyi Társaság 500

127. Magyar Gyógytornászok Társasága 200

128. Magyar Hemofilia Egyesület 700

129. Magyar Hospice Egyesület 600

130. Magyar Kamilliánus Családok Társasága Egyesület 600

131. Magyar Karitász – Caritas Hungarica Alapítvány 1 000

132. Magyar Katolikus Családegyesület 200

133. Magyar Kékkereszt Egyesület 700

134. Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége 500

135. Magyar Mentálhigiénés Szövetség 500

136. Magyar Mentőtiszti Egyesület 300

137. Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) 500

138. Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat 800

139. Magyar Pszichofiziológiai és Egészséglélektani Társaság 200

140. Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület 200

141. Magyar Sclerosis Multiplex Társaság 300

142. Magyar Szív Egyesület 500

143. Magyar Szív- és Érbetegek Egyesülete 200

144. Magyar Védőnők Egyesülete 600

145. Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője, Szent Korona Lovagrendje 200

146. Magyarországi PKU Egyesület 600

147. Magyarságmentési Misszió Alapítvány 300

148. Márka–Dera Alkoholmentes Önsegítő Egyesület – Dolina – 200

149. Mátrix Szenvedélybetegek Hozzátartozóinak Egyesülete 500

150. Menedék Város Menedék Alapítvány 300

151. Mentőalapítvány Hajdú-Bihar megye 200

152. MILI Minőségi Időskorért Legjobb Ismeretekkel Egyesület 300

153. MOMO Gyermekvédő Alapítvány 300

154. Mosdósi Kórház Műszerfejlesztési Alapítvány 200

155. Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány 400

156. Mózeskosár Egyesület az Örökbefogadó Családokért 300

157. Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete 500

158. Mű-Szívbillentyűvel Élők Baráti Köre 100

159. Napfény Életmód Egyesület 100

160. Napfény Otthon Alapítvány 300

161. Nephrocentrum Alapítvány 100

162. Neuron Alapítvány 200

163. Nyolc Boldogság Alapítvány, Pécs 200

164. Nyolc Boldogság Alapítvány, Zalaegerszeg 100

165. Nyugat-dunántúli Daganatos Betegekért Alapítvány 400

166. Oltalom Karitatív Egyesület 800

167. Országos Cisztás Fibrózis Egyesület 500

168. Országos Dohányfüstmentes Egyesület 600

169. Osteoporosis Betegek Magyarországi Egyesülete 400

170. Pannonhalmi Egyházmegye Karitász Szervezete 300

171. Pápai Páriz Egészségnevelési Országos Egyesület 400

172. Paraaqua Alapítvány a Gyermekek Fejlesztéséért 200

173. Pécs–Baranyai Orvosclub 200

174. Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány 200

175. Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány 200

176. PLUSS, a Magyarországi HÍV-Pozitívokat Segítő Egyesület 500

177. Pozitív Országos Szakmai Egyesület a nehezen kezelhető gyermekek megsegítésére 300

178. Rapiditás Egyesület Hallássérültek Szervezete 200

179. Rehabilitációs Centrum Somogybükkösd 400

180. Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 200

181. Rókahegyi Agapé Alapítvány 100

182. S.O.S. Egyesület a Szenvedélybetegekért 500

183. Salva Vita Alapítvány 200

184. Sebzett Fényesség Alapítvány 100

185. Segít a Város Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 200

186. Segítő Kéz Alapítvány 100

187. Segítő Szeretet Alapítvány 500

188. SOFT Alapítvány a Gyermekrehabilitációért 400

189. Somssich–Táncsics Gimnázium Baráti Köre Egyesület OLTALOM Alapítvány 100

190. SOS Krízis Alapítvány 500

191. Stabilitás Daganatos Betegek Rehabilitációs Alapítványa 100

192. Szamaritánusok Magyarországi Szövetsége – ASU – 600

193. Szebb Jövőt Alkoholizmus Ellenes Egyesület 400

194. Szegedi Tini-Telefon Lelkisegélyszolgálat Egyesület 200

195. Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány 200

196. Szembetegek Országos Egyesülete 400

197. Szent Lázár Lovagrend és Segélyszervezet 900

198. Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesület 300

199. Szeretet Határok Nélkül Alapítvány 100

200. SZETA Egri Alapítványa 400

201. Szív- és Érbetegek Rehabilitációjáért Alapítvány 300

202. Szívvel-lélekkel a szívbeteg gyermekekért Alapítvány 200

203. Szociális Háló Egyesület 300

204. Szociális Szakmai Szövetség 800

205. Szombathelyi Egyházmegyei Caritas Alapítvány 400

206. Szt. Cirill és Method Alapítvány 300

207. Szülők a Hallássérült Gyermekekért Egyesület 400

208. TÁMASZ Egyesület 200

209. Tékozló Fiút Segítő Alapítvány 300

210. Telehumanitás Szombathelyi Mentálhigiénés Egyesület 300

211. Tiszta Forrás Alapítvány 400

212. Transzplantáltak Észak-Kelet-Magyarországi Egyesülete 200

213. Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért 300

214. Utcai Szociális Segítők Egyesülete 1 000

215. Vak Hadirokkantak Országos Egyesülete 100

216. Változz a Világgal Alapítvány 400

217. Vas Megyei Szív Egyesület 300

218. Vasutas Cukorbetegek Egyesülete 100

219. Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 1 000

220. Vesebetegek Somogy Megyei Egyesülete 100

221. Vesebetegek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 100

222. Veszprém Megyei Diabetes Egyesület 100

223. Világ Világossága Alapítvány 300

224. Visszaút Rehabilitációs Alapítvány 50

225. VITALIS Életvédők és Egészségőrzők Egyesülete 200

226. XL-Klub Egyesület 100

-------------

75 150

II. Gyermek- és ifjúsági szervezetek, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, illetve érdekképviseletet ellátó szervezetek, oktatási tevékenységet végző szervezetek

1. ,,A Szent Domonkos Rendi Nővérek Intézményeiért'' Alapítvány 330

2. ,,Alba Kör'' Erőszakmentes Mozgalom a Békéért 240

3. ,,Az Avasi Gimnázium Jövőjéért'' Alapítvány 100

4. ,,Együtt Egymásért'' Alapítvány 240

5. ,,ÉSZ–AGY'' Egylet 600

6. ,,Fiatalok a polgári Debrecenért'' Ifjúsági és Kulturális Egyesület 290

7. ,,Gyermekeink a jövő'' Alapítvány 240

8. ,,Kikelet'' Képzési Kötelezett és Korai Fejlesztésben Részesülő Gyerekek Szüleinek
Egyesülete 240

9. ,,Örökség'' Gyermek Népművészeti Egyesület 250

10. ,,Szent Korona Szövetség'' 200

11. A fiatalok idegen nyelv- és szakmai továbbképzéséért Alapítvány 330

12. Abakusz Kör 330

13. Alapítvány kollégista tanulók körülményeinek javításáért 240

14. Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület 270

15. Állampolgári Jogvédő Liga 330

16. Anyaoltalmazó Alapítvány 410

17. Apáczai Csere János Szakkollégium 140

18. Baloldali Ifjúsági Társulás – Fiatal Baloldal 510

19. CIVITAS Egyesület 490

20. Club 20 440

21. Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület 710

22. Cserkészek az Ifjúságért Alapítvány 100

23. Csillebérci Okosodó Egyesület 240

24. Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány 440

25. Debrecen Rotaract Club 410

26. Debreceni Szülők Egyesülete a Gyermekekért 300

27. Dél-magyarországi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány 140

28. Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete 410

29. Doktoranduszok Országos Szövetsége 290

30. Dunakanyar Erdei Iskola Egyesület 300

31. Egészséges és Erkölcsös Ifjúságért Alapítvány 200

32. Egy Ház Alapítvány Családsegítő és Gyermekjóléti Alapítvány 410

33. Egyesült Biológus Hallgatók Szövetsége 290

34. Életfa Segítőszolgálat Egyesület 240

35. Életvonal Alapítvány 410

36. Eötvös József Ifjúsági Egyesület 170

37. Erdei Iskola Alapítvány 140

38. Értük–Velük Egyesület 140

39. Európa Egylet 760

40. Európa Jövője Egyesület 140

41. Európai Cserkészek Magyar Szövetsége 240

42. Felnőtt Állami Gondozottak Érdekvédő és Érdekérvényesítő Egyesülete 250

43. Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége 330

44. Fészekalja Egyesület 240

45. Fiatal Sasok Országos Egyesülete 250

46. Fiatalok a Vidékért Egyesület 100

47. Fiatalok Csongrád Megyei Szövetsége 390

48. Fiatalok Együtt Salgótarjánért Egyesülete 150

49. Gyermek és Ifjúsági Önkormányzati Társaság 330

50. Gyermekeinkért Alapítvány 240

51. Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi Szakmai Egyesület 250

52. Győri Egyetemisták és Fiatal Értelmiségiek Egyesülete 200

53. HAYICO Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége 390

54. Ifjúsági Lokálpatrióta és Kulturális Egyesület 700

55. Ifjúsági Unió 200

56. Ipoly Völgyi Lovas Diák Sportegyesület 140

57. KALÁSZ – Katolikus Asszonyok-Lányok Szövetsége 240

58. Kalocsa–Kecskeméti Egyházmegyei Ifjúsági Alapítvány 410

59. Kanizsa Felsőoktatásáért Alapítvány 240

60. KASZÁSOK Óbudai Ifjúsági Klub Egyesület 500

61. Katedra Ifjúsági Szövetség 120

62. Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete 550

63. Katolikus Ifjúsági Alapítvány 200

64. Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség 360

65. Katolikus Ifjúsági Mozgalom 1 760

66. Katolikus Szülők Országos Szövetsége 240

67. Kelet-magyarországi Népfőiskola Egyesület 140

68. Keresztény Diákegyesületek Kartellszövetsége 860

69. Keresztény Értelmiségi Társaság 510

70. Keresztény Ifjúsági Összefogás Egyesület 120

71. Keresztény Ökumenikus Diákegyesület 810

72. Kiskunhalasi Fitness Egyesület 140

73. Kortárs Ifjúsági és Kulturális Egyesület 590

74. Kőbányai Kölyök Szövetség 150

75. Közéletre Nevelésért Alapítvány 390

76. Magyar Bölcsődék Egyesülete 200

77. Magyar Cserkészleány Szövetség 410

78. Magyar Cserkészszövetség 1 760

79. Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület 390

80. Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség 240

81. Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesülete 240

82. Magyar Gyermek és Ifjúsági Lelkisegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége 240

83. Magyar Gyermek és Ifjúsági Tanács 710

84. Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség 340

85. Magyar Iskolaszék Egyesület 200

86. Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete 330

87. Magyar Úttörők Szövetsége 560

88. Magyar Waldorf Szövetség Egyesület 440

89. Magyarország Felfedezői Egyesület 510

90. Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége 140

91. Magyarországi Európai Cserkészek Közhasznú Egyesület 710

92. Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 510

93. Magyarországi Gyermekbarátok Mozgalma 560

94. Magyarországi Jogsértettekért Egyesület 300

95. Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület 410

96. Magyarországi Montessori Egyesület 240

97. Magyarországi Szociális Szakembereket Képző Iskolák és Oktatók Egyesülete (Iskolaszövetség) 240

98. MH Líceum Alapítvány 170

99. Miskolci Bölcsész Egyesület Nagy Lajos Király Magánegyetem 290

100. Muzsikáló Egészség Alapítvány 140

101. Műegyetemi Ifjúsági Egyesület 860

102. Nagycsaládosok Veszprémi Egyesülete 330

103. Nemzeti Alapítvány 150

104. Néri Szent Fülöpről elnevezett Hittanya Alapítvány 140

105. Nyitott Világ Alapítvány 180

106. Nyugat-Dunántúli Ifjúsági Szövetség (NYUGI) 330

107. Nyugat-Nógrád Ijfúsági Kulturális Egyesület (NYIKE) 790

108. Okkal–Más–Okkal Ifjúsági Egyesület 330

109. Olasz Foci- és Kosársuli Diáksportegyesület 600

110. Országos Gyermek és Ifjúsági Parlament 1 210

111. Országos Gyermekvédő Liga, Budapest 330

112. Országos Gyermekvédő Liga Bács-Kiskun Megyei Régiója (Kecskemét) 240

113. Országos Ifjúsági Telekommunikációs Egyesület 540

114. Országos Kollégiumi Diákszövetség 240

115. Pax Vobis Alapítvány 380

116. Pécsi Ifjúsági Centrum Iroda 290

117. Peregrinus Szövetség 560

118. Prohászka Ottokár Alapítvány 690

119. Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány 200

120. Református Elemi Iskolai Alapítvány 240

121. Református Fiatalok Szövetsége 860

122. Regnum Marianum 240

123. Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület 1 510

124. Remus Szociális Alapítvány 410

125. Sárándi Óvodásainkért Alapítvány 100

126. SIMON Alapítvány 610

127. Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség 410

128. Szent László Ifjúsági Szövetség 410

129. Szent Norbert Karitatív Alapítvány 240

130. Színek Világa 740

131. Szociáldemokrata Ifjúsági Mozgalom 510

132. Táncsics Gimnáziumért Alapítvány 300

133. Tatay Sándor Iskola- és Oktatásfejlesztési Alapítvány 140

134. Természetjáró Fiatalok Szövetsége 330

135. Történelemtanárok Egylete 330

136. Turista és Természetjáró Információs Egyesület 140

137. Turul Szövetség 370

138. Unitárius Ifjak Társasága 140

139. Vackor Alapítvány 140

140. Vasi Diákszövetség 150

141. VE–GA Gyermek- és Ifjúsági Szövetség 240

142. VIDES Magyarországi Csoportja 330

143. Vitakultúra Egyesület 240

144. Zabhegyező Gyerekanimátorok Egyesülete 200

145. Zichy Gyula Alapítvány 390

146. Zsidó Fiatalok Magyarországi Egyesülete 330

-------------

53 910

III. Természet- és környezetvédelmi tevékenységet végző szervezetek

1. ,,Együtt a parlagfű ellen'' Alapítvány 200

2. ,,Élettér'' Állat- és Természetvédő Egyesület, Nagykanizsa 200

3. ,,Híd a Boronkán'' Egyesület 400

4. ,,Jászkun'' Természetvédelmi Szervezet 100

5. ,,NIMFEA'' Természetvédelmi Egyesület 100

6. ,,Szentandrás'' a Galgamenti Népfőiskola Alapítványa 200

7. ,,Vidám Egészséges Gyerekekért 2000 után is'' 100

8. Alba Regia Barlangkutató Csoport 200

9. Alföldkutatásért Alapítvány 300

10. Állatbarát Alapítvány 200

11. Állatotthon Alapítvány 200

12. Bakonyi Barlangkutató Egyesületek Szövetsége 300

13. Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 200

14. Békéscsabai Zöld Kör 200

15. Benedek Endre Barlangkutató és Természetvédő Egyesület 100

16. Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület 200

17. Bihar Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 200

18. Biokultúra Egyesület 600

19. Bioszféra Egyesület 200

20. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Természetjáró Szövetség 200

21. Budapesti Városvédő Egyesület 500

22. Castanea Környezetvédelmi Egyesület 300

23. Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület 400

24. CROCUS Természetbarát Kör 100

25. Csongrád megyei Természetbarát Szövetség 200

26. Dél-Nyírség Bihari Tájvédelmi és Kulturális Értékőrző Egyesület 100

27. Duna Kör 900

28. Egészségmegőrző, Környezet- és Természetbarátok Egyesülete 200

29. Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület 200

30. Életfa Környezetvédő Szövetség 200

31. E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 300

32. Energia és Környezet Alapítvány 100

33. Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület 100

34. Erdei Iskola Egyesület, Kunszentmiklós 400

35. Esztergomi Környezetkultúra Egyesület 100

36. Fauna Egyesület 100

37. Fauna–Film Egyesület 100

38. Fehérkereszt Állatvédő Liga Állatotthon Alapítvány 200

39. Fejér Megyei Természetbarát Szövetség 300

40. Felső-Tisza Alapítvány 300

41. Forrásvíz Természetbarát Egyesület 300

42. Földtani Örökségünk Egyesület 300

43. Független Ökológiai Központ Alapítvány 200

44. Gaja Környezetvédő Egyesület 400

45. GATE Zöld Klub 600

46. Göncöl Alapítvány 300

47. Göncöl Szövetség 200

48. Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör 400

49. Hegyvidéki Tavainkért Környezetvédelmi Egyesület 100

50. Herman Ottó Természetvédő Kör 200

51. Hermann Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület HEROSZ 400

52. HEROSZ Fejér Megyei Szervezete 100

53. Hortobágy Természetvédelmi Egyesület 200

54. Hulladék Munkaszövetség (HUMUSZ) 500

55. Ifjú Zöldek 400

56. Ipoly Unió Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület 200

57. Ipoly-Vidéki Tájvédelmi Egyesület 500

58. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Természetbarát Szövetség 200

59. Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület 200

60. Karszt Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 100

61. Kék Forrás Környezet- és Természetvédelmi Egyesület 100

62. Kelet-Magyarországi Környezetvédelmi Egyesület 200

63. Kengyeli Gyalogos Egyesület 400

64. Kertészek és Kertbarátok Baranya Megyei Szövetsége 100

65. Kertészek és Kertbarátok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szövetsége 100

66. Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egyesülete 100

67. Keszthelyi Környezetvédő Egyesület 200

68. Kiss Ferenc Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület 100

69. KOBAK Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 200

70. Komárom-Esztergom Megyei Fiatal Természetbarátok Szövetsége 100

71. Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége 200

72. Környezet- és Természetvédők Csongrád Városi Egyesülete 100

73. Környezeti Nevelési Hálózat Országos Egyesület 200

74. Környezeti Tanácsadók Egyesülete 200

75. Környezetünkért Erdei Iskola Alapítvány 200

76. Környezetvédelmi Újságírók Társasága 400

77. Körös Klub Környezet Természetvédő Természetbarát Társadalmi Szervezet 200

78. Körösi-Csoma Sándor Ifjúsági Természetjáró Egyesület 100

79. Körös-Maros Nemzeti Parkért Egyesület 300

80. Körös-völgyi Természetvédelmi Egyesület 200

81. Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség 700

82. Magyar Agrártudományi Egyesület 100

83. Magyar Állatvédő és Természetbarát Szövetség 200

84. Magyar Bioetikai Társaság 100

85. Magyar Denevérkutatók Baráti Köre 100

86. Magyar Humánökológus Társaság 500

87. Magyar Környezetvédelmi Egyesület 600

88. Magyar Közlekedési Klub 300

89. Magyar Közművelődési, Környezet- és Földvédelmi Egyesület 600

90. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 600

91. Magyar Mikrobiológiai Társaság 100

92. Magyar Rovartani Társaság 300

93. Magyar Természetbarát Szövetség 500

94. Magyar Természetfotósok Szövetsége (natuArt) 100

95. Magyar Természetvédők Szövetsége 300

96. Magyar Turista Egyesület 200

97. Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület 300

98. Megyei Művelődési és Ifjúsági Közösségi Alapítvány 100

99. METEOR Természetbarát Turista Egyesület 200

100. Misina Természet- és Állatvédő Egyesület 300

101. Mosonmagyaróvári Környezetvédő Egyesület 200

102. Nádas-tó Környezetvédő Csoport 200

103. Nők a Balatonért Egyesület 100

104. Öko-Centrum Alapítvány 100

105. Ökológiai Intézet A Fenntartható Fejlődésért Alapítvány 200

106. PANGEA Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület 100

107. Pannon Természetvédelmi Egyesület, Debrecen 100

108. PANNON Természetvédő Szövetség, Győr 100

109. Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület 100

110. Pécsi Zöld Kör 200

111. Pest Környéki Madarász Kör 100

112. Püspökladányi Természetvédő Csoport 300

113. Rákoscsaba-Újtelepért Egyesület 200

114. Reflex Környezetvédő Egyesület 300

115. Somogy Természetvédelmi Szervezet 400

116. Szabadfelfogású Természetvédők Köre 500

117. Szalamandra Sport, Turisztikai, Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 100

118. Száraz-ér Társaság, Természetkutató és Környezetvédő Egyesület 100

119. Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesület 100

120. Szerkő Környezeti Nevelési Egyesület 200

121. Természet- és Környezetvédő Tanárok Egyesülete 300

122. TermészetBÚVÁR Egyesület 400

123. Tisza Klub 500

124. Tiszadobi Természetvédők Egyesülete 200

125. Tiszántúli Természetvédők Társulata 100

126. Tiszta Forrás Természet- és Környezetvédelmi Egyesület 200

127. Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány 100

128. Tölgy Természetvédelmi Egyesület 100

129. Vackor Környezet- és Természetvédelmi Egyesület 100

130. Varangy Akciócsoport Egyesület 300

131. Város- és Faluvédők Szövetsége HUNGARIA NOSTRA 300

132. Városi Biciklizés Barátai Egyesület 300

133. Velencei-tó–Vértes Barátok Szövetsége 200

134. Veszprém megyei Természetbarát Szövetség 200

135. VÍZI TANYA Szabad Szellemi Műhely – HORTOBÁGY – Környezet-
és Természetvédelmi ALAPÍTVÁNY 100

136. Waldorf Óvoda és Tájkert Alapítvány 100

137. White Club az Élővíz Csatornáért Környezet- és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület 200

138. Zöld Forrás Környezetvédő Egyesület 300

139. Zöld Gyűrű Alapítvány 300

140. Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom 400

141. Zsámbéki-medence Tájvédelmi Egyesület 400

-------------

34 000

IV. Ismeretterjesztői, kulturális és művelődési feladatokat ellátó, tudományos tevékenységet végző szervezetek

1. ,,Pro Patria'' Alapítvány 290

2. ,,CORDINI'' Országos Bűvész Egyesület 100

3. ,,Eurora'' Oktatási Alapítvány 100

4. ,,Ipolyi Arnold Népfőiskola'' Kulturális Egyesület 190

5. ,,Lépjünk Tovább'' Közösségteremtő Kulturális Egyesület 390

6. ,,NOBILIS REX'' Lokálpatrióta Egyesület 190

7. ,,Ötágú Síp'' Kulturális Egyesület 290

8. ,,Szolnok'' Magyar Királyi Honvéd Hagyományőrző Alapítvány 140

9. 15. Második Székely Határőr Gyalogezred Hagyományőrző Társaság 290

10. A Keresztény Magyar Ifjúságért Alapítvány 860

11. A Klasszikus Filozófia Barátainak Egyesülete 140

12. A Népi Hagyományok Ápolásáért Alapítvány 190

13. A Néppel a Nemzetért Szellemi Mozgalom 100

14. Academia Ludi et Actis Művészetpedagógiai Egyesület 100

15. Alba Regia Táncegyesület 140

16. Angyalföldi Vadrózsa és Vadvirág Táncegyesület 190

17. Angyalföld-Újlipótvárosi Polgári Együttműködés Egyesület 340

18. Anyanyelvápolók Szövetsége 290

19. Aparhanti Székely Kör 240

20. Apor Vilmos Népfőiskola, Győr 190

21. ARTTÉKA Művészet Határok Nélkül Egyesület 140

22. Az 1848/49-es Szabadságharc Szegedi III. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesülete 190

23. B.A.Z. Megyei Huszár és Lovas Hagyományőrző Egyesület 100

24. Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége 200

25. Bakonyi Ifjúsági Klub 140

26. Bányász Művelődési Intézmények Szövetsége 140

27. Barbaricum Irodalmi és Művészeti Egyesület 240

28. Bárdos Lajos Társaság 240

29. Bárka Egyesület, Debrecen 190

30. Békés Megyei Népművészeti Egyesület 190

31. BEKTON Ifjúsági Fúvószenekar 140

32. Belvárosi Ifjúsági és Művelődési Egyesület 710

33. Bencés Diákszövetség 890

34. Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 490

35. Bethlen Gábor Alapítvány 340

36. Bihari Népművészeti Egyesület 240

37. Biharugrai Hagyományőrző Egyesület 140

38. Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja 390

39. Bodrogközi Régi Magyar Kultúra Közhasznú Alapítvány 590

40. Bonyhádi Székely Kör 290

41. Bölcsészek a Magyarországi Németség Kultúrájáért 100

42. Budai Fotó és Filmklub 100

43. Budakörnyéki Székelykör 190

44. Budapesti Filmharmónikus Hangversenybarátok Alapítványa 390

45. Budapesti Székely Kör 340

46. Cantus Agriensis Kulturális Egyesület 140

47. Csurgóért–Somogyért Egyesület 190

48. Dán Kulturális Intézet Egyesület 100

49. Debreceni Alma Mater Alapítvány 590

50. Debreceni Mathiász János Központi Kertbarát Klub 190

51. Debreceni Népi Együttesért Alapítvány 190

52. Dél-Alföldi Népművészeti Egyesület 100

53. Dél-Alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete 100

54. Dr. Szent-Györgyi Albert Emlékház Alapítvány 240

55. Dunapataji Népdalkör és Hagyományőrző Egyesület 100

56. Eger Vára Barátainak Köre 240

57. Egri Alternatív Kulturális Egyesület 640

58. Egyesület a Tehetséges Tanulókért 100

59. English–Speaking Union of Hungary (Angolul Beszélők Világszövetségének Magyar Tagozata) 100

60. Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság 290

61. Erdélyi Szövetség 890

62. Erkel Ferenc Néptáncegyüttes Egyesület 100

63. Erkel Ferenc Társaság 240

64. Európa Authentica-Kutatócsoport az Európai Civilizációért 240

65. Fáklya Klub Egyesület 190

66. Falusi Turizmus Hajdú-Bihar Megyei Szövetsége 240

67. Fehérvári Huszárok Egyesülete 190

68. Fehérvári József Zenei Egyesület 100

69. Fejér Megyei Múzeumegyesület 140

70. Fekete István Irodalmi Társaság 290

71. Fény-Árnyékművészeti Egyesület 340

72. Fészek Művészklub 990

73. Fiatal Iparművészek Stúdiója 100

74. Fiatal Írók Szövetsége 100

75. Fiatal Képzőművészek Stúdiója 240

76. Fiatal Könyvtárosok Szervezete 390

77. Fiatal Szegedi Írók Köre 100

78. Fiatal Városért Egyesület 590

79. Folyamat Társaság 540

80. Földrajztanárok Egylete 390

81. Füzesgyarmati Nők Egyesülete 100

82. Gála Társastáncklub Egyesület 140

83. Galéria Alapítvány 100

84. Garabonciás Egyesület 140

85. Görzenál 400

86. Grafológiabarátok Országos Egyesülete 100

87. HABAKUK Bábszínház Egyesület 100

88. Hagyományőrző Nyugdíjasok Egyesülete 190

89. Hajdú You Do Ifjúsági Klub 490

90. Hajdúbagosi Kulturális és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesület 440

91. Hajdúböszörményi Majorette Csoportok Egyesülete 100

92. Hajdúnánási Szellemi Műhely 440

93. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 100

94. Harlekin Alapítvány 140

95. Hartai Zenekultúráért Alapítvány 140

96. Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete 340

97. Helikon Öröksége Kulturális Alapítvány 140

98. Heves Megyei Honismereti Egyesület 100

99. HILD Minden Művészetek Háza Alapítvány 290

100. Hímes Néptáncegyüttes Egyesület 100

101. Honalapítás Emlékmű Egyesület 390

102. Honismereti Szövetség 790

103. Honvéd folyami Flottila Alapítvány 190

104. Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, Zalaegerszeg 240

105. Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület, Jánoshalma 140

106. Honvéd Kulturális Egyesület 240

107. Humán Európa Szövetség 100

108. Ifjú Zenebarátok Magyarországi Szervezete 290

109. Ifjúsági Fúvószenekari Egyesület 140

110. Igazság Alapítvány 100

111. IGEN Katolikus Kulturális Egyesület 390

112. III. Béla Lovagrend 100

113. Informatikai és Könyvtári Szövetség 100

114. Irodalmi Társaságok Szövetsége 190

115. Jász Lovas Bandérium Egyesület 100

116. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nyugdíjasok Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete 190

117. Jászok Egyesülete 200

118. Játszó-tér Kulturális Egyesület 340

119. Jelen a Jövőért Kulturális Alapítvány 140

120. Jezsuita Intézmények Diákjainak Egyesülete (JIDE) 100

121. Jogász Szalon Közhasznú Egyesület 100

122. Jogismeret Alapítvány 690

123. József Attila Kör 290

124. Kalevala Baráti Kör 190

125. Kálvin János Társaság 190

126. Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet 440

127. Kapos ART Képző- és Iparművészeti Egyesület 100

128. Kaposvári Szabadelvű Kör 190

129. Karácsony Sándor Művelődési Társaság, Földes 290

130. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 1 190

131. Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Győri Tagszervezete 240

132. Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság 390

133. Keresztény-Zsidó Társaság 190

134. Keszi Alapítvány 140

135. Kézműves Alapítvány 490

136. Királyi Szakácsok Nyomdokán Hagyományőrző Egyesület 490

137. Kisizsáki Népi Mesterségek Alkotóműhelye Egyesület 190

138. Kiskunhalasi Lovasbandérium Egyesület 190

139. Kiss Áron Magyar Játék Társaság 100

140. Kocsis–Hauser Alapítvány 100

141. Kodály Zoltán Kórusiskolai Egyesület 140

142. Kolping Család Egyesület 590

143. Kontinensek Barátsága Közhasznú Alapítvány 100

144. Kortárs Táncszínházi Egyesület 100

145. Kossuth Szövetség 190

146. Kovács Imre Társaság 100

147. Kováts Mihály Baráti Társaság Egyesület 240

148. Kölcsey Társaság 290

149. Körösladányi Ifjúsági Egyesület 140

150. Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány 140

151. Körösvidéki Polgári Kör 290

152. Középeurópa Fényműhely Egyesület 240

153. Közgáz Tanár–Diák Egyesület (KTDE) 590

154. Közművelődési Diákegylet 340

155. Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete 190

156. Közösségi Kapcsolat Alapítvány 490

157. KRÁTER Irodalmi és Művészeti Műhely Egyesület 290

158. Kuckó Művésztanya Kulturális Egyesület 290

159. Kultúraközvetítők Társasága 390

160. Kulturális Központok Országos Szövetsége 140

161. Kunszövetség 390

162. Lakatos Demeter Egyesület 100

163. Lengyeli Óvodai és Néprajzi Gyűjteményekért Alapítvány 140

164. Liszt Ferenc Társaság 340

165. Litera-Turé Alapítvány a Korona Pódium Nemzetközi Tevékenységéért 290

166. Madách Irodalmi Társaság 100

167. Magnitúdó Csillagászati Egyesület, Debrecen 140

168. Magyar Alkotók és Gondolkodók Független Szakértő Társaság 240

169. Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete 240

170. Magyar Állatkertek Szövetsége 240

171. Magyar Auschwitz – Holocaust Dokumentációs Központ 290

172. Magyar Csillagászati Egyesület 190

173. Magyar Csipkekészítők Egyesülete 100

174. Magyar Drámapedagógiai Társaság 790

175. Magyar Egyházzenei Társaság 640

176. Magyar Egyiptomi Baráti Társaság 100

177. Magyar Építészek Szövetsége 190

178. Magyar Film- és Tv-művészek Szövetsége 300

179. Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szövetsége 390

180. Magyar Filozófiai Társaság 100

181. Magyar Fotóművészek Szövetsége 190

182. Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége (MAFOSZ) 150

183. Magyar Földrajzi Társaság 190

184. Magyar Fúvószenei Szövetség 190

185. Magyar Független Film és Video Szövetség 140

186. Magyar Garabonciás Szövetség 900

187. Magyar Grafikusművészek Szövetsége 190

188. Magyar Hadtudományi Társaság 190

189. Magyar Hagyományőrző Egyesület 790

190. Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség 390

191. Magyar Huszár- és Lovashagyományőrző Társaság 100

192. Magyar Huszárság 400 éve 100

193. Magyar Illusztrátorok Társasága 100

194. Magyar Írószövetség 1 450

195. Magyar Jazz Szövetség 240

196. Magyar Kárpitművészek Egyesülete 190

197. Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége 290

198. Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Társaságok Szövetsége 240

199. Magyar Kodály Társaság 390

200. Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 140

201. Magyar Kolping Szövetség 790

202. Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége – KÓTA 990

203. Magyar Könyvtárosok Egyesülete 890

204. Magyar Közgazdasági Társaság 490

205. Magyar Kulturális Szövetség 340

206. Magyar Mérnökakadémia 620

207. Magyar Mezőgazdasági Múzeum Barátainak Köre 240

208. Magyar Művelődési Társaság 240

209. Magyar Népművelők Egyesülete 600

210. Magyar Néprajzi Társaság 540

211. Magyar Páneurópa Unió 1 280

212. Magyar Pedagógiai Társaság 390

213. Magyar Piarista Diákszövetség 490

214. Magyar Pszichológiai Társaság 240

215. Magyar Református Presbiteri Szövetség 290

216. Magyar Rézkarcoló Művészek Egyesülete 100

217. Magyar Szellemi Védegylet 290

218. Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége 190

219. Magyar Színházi Társaság 100

220. Magyar Szobrász Társaság 100

221. Magyar Táncművészek Szövetsége 140

222. Magyar Tánctudományi Társaság 110

223. Magyar Történelmi Társulat 1 190

224. Magyar Versmondók Egyesülete 1 000

225. Magyar Vízfestők Társasága 240

226. Magyar Zenei Tanács 190

227. Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 140

228. Magyar Zeneművészek és Táncművészek Világszövetsége 390

229. Magyar Zeneszerzők Egyesülete 190

230. Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság 190

231. Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 540

232. Magyar–Kazak Baráti Társaság 440

233. Magyar–Kubai Baráti Társaság 100

234. Magyarországi Csipkeközpont Alapítvány 140

235. Márai Sándor Kulturális Polgári Kör 440

236. Maros Táncegyüttes Baráti Köre 290

237. Maróthi György Pedagóguskórus Egyesület 100

238. Martin György Néptáncszövetség 560

239. MASZK – Magyarországi Alternatív Színházi Központ Egyesület 190

240. MASZK Színészkamarai Egyesület 290

241. Mátészalkai Művészetbarát Egyesület 100

242. Matyó Népművészeti Egyesület 190

243. Matyóföldi Alkotók és Művészetpártolók Egyesülete 100

244. Mezőgazdasági Emlékeket Védők Fejér Megyei Egyesülete 190

245. Mezőgazdasági Gépmúzeumért Közhasznú Alapítvány 100

246. MI Kulturális Egyesület 490

247. Miasszonyunkról elnevezett Szegény Iskolanővérek Diákjainak Országos Szövetsége 340

248. Mikszáth Kálmán Társaság 140

249. Miskolc Város és Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Népművészeti Egyesülete 100

250. Modern Tánc-Játék Stúdió Alapítvány 140

251. Moholy Nagy László Multimédia Egyesület 190

252. Monostor Család-Egyesület 140

253. Móra Ferenc Közművelődési Egyesület 240

254. Móricz Zsigmond Társaság 140

255. Muharay Elemér Népművészeti Szövetség 540

256. Műhely Művészeti Egyesület 140

257. Művelődési Intézmények Megyei és Regionális Kulturális Szerveződések Országos Szövetsége 190

258. Nádor Huszárok Hagyományőrző Egyesülete 140

259. Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Társaság 140

260. Nagykovácsi Zenei Alapítvány 100

261. Napkori Lovas Sportegyesület 100

262. Nemzeti Társas Kör 290

263. Nemzetközi Kodály Társaság 290

264. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 100

265. Nemzetközi Népművészeti Szövetség Magyarországi Tagozata 240

266. Nemzetközi Színházi Intézet Magyar Központja 240

267. Népművészeti Egyesületek Szövetsége 890

268. Néprajzi Múzeum Barátainak Köre Egyesület 190

269. Néptáncosok Baráti Köre 240

270. Neszmély Barátainak Köre 100

271. Nonprofit Kutatócsoport Egyesület 690

272. Non-Profit Pénzügyi Központ Alapítvány 190

273. Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskola TREND Alapítvány 340

274. Nyíres Hagyományőrző és Természetvédő Kulturális Egyesület 440

275. Nyírség Táncegyesület 340

276. Nyitott Képzések Egyesület 540

277. Oázis Kulturális és Szabadidős Egyesület 490

278. Olvasókörök Szövetsége 100

279. Országos Diákszínjátszó Egyesület 290

280. Országos Erdészeti Egyesület 140

281. Országos Ómagyar Kultúra Baráti Társaság 190

282. Országos Petőfi Sándor Társaság 290

283. Országos Református Tanáregyesület 390

284. Országos Széchenyi Kör 100

285. Ősi Örökségünk Alapítvány 240

286. Összmagyar Testület 290

287. Pasaréti Ferences Alapítvány 190

288. Patajiak Köre Egyesület 140

289. Pécsi Sándor Guruló Színházi Egyesület 100

290. Pedagógusok Országos Társasága 190

291. Piliscsabai Egyetemisták Társadalmi Egyesülete 140

292. Polányi Mihály Szabadelvű Filozófiai Társaság 140

293. Pro Scientia Aranyérmesek Társasága 100

294. Protestáns Ifjúsági Művészeti Misszó a Magyar Kultúráért Alapítvány 100

295. Provita Segítő Szolgálat 100

296. Püspökladányi Kossuth Olvasókör Egyesület 390

297. Rákóczi Olvasó Kör 140

298. Rákóczi Tárogató Egyesület 190

299. Rátkai Márton Klub Kulturális Egyesület 490

300. Ratkó József Közművelődési Egyesület 290

301. Református Egyházzenészek Munkaközössége 290

302. Renée Művészeti Társaság 490

303. Richard Wagner Társaság 790

304. Sajógalgóc Baráti Köre 190

305. Scarbantia Társaság 140

306. Sitkei Ifjúsági Kör Egyesület 140

307. Sol Oriens Alapítvány 290

308. Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 340

309. Somogyi Huszárok Hagyományőrző Egyesülete 290

310. Szabad Színjátszásért Egyesület 100

311. Szabadtéri Színházak Szövetsége 140

312. Szabó Dezső Emléktársaság 240

313. Szabolcs Néptánc Egyesület 240

314. Szakmunkástanulókért Kulturális Egyesület 390

315. Szatmár Néptánc és Népművészeti Egyesület 190

316. Széchenyi Társaság 290

317. Szegedért Alapítvány 190

318. Székely Szövetség 790

319. Szemere Bertalan Magyar Rendvédelemtörténeti Alapítvány 190

320. Szemere Bertalan Magyar Rendvédelmi-történeti Tudományos Társaság 100

321. Szent Adalbert Lengyel Egyesület 390

322. Szent László Akadémiáért Alapítvány 390

323. Szent Márton Alapítvány 340

324. Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Öregdiák Szövetsége 140

325. Szentkirályszabadja Baráti Kör Egyesület 100

326. Szigethy Attila Társaság 100

327. Szín-Báb Egyesület 240

328. Szivárvány Bábszínházi Alapítvány 240

329. Szláv Történeti és Filológiai Társaság 100

330. Szőnyi István Emlékmúzeum Baráti Köre 240

331. Tájak–Korok–Múzeumok Egyesülete 490

332. Táncház Egyesület 590

333. Táncpedagógusok Országos Szövetsége 100

334. Távoktatással Európába Alapítvány 100

335. Technikatanárok Országos Egyesülete Területi Szervezete 140

336. Thália Társaság 100

337. Tiszafa Kulturális Egyesület 190

338. Tokaji Írótábor Egyesület 290

339. Tótkomlós Fúvószenei Kultúrájáért Alapítvány 100

340. Több Szem Pont Kulturális Oktatási Egyesület 290

341. Történelmi Lovas Egyesület 390

342. Történelmi Lovastúra Egyesület 240

343. Trianon Társaság 390

344. Túrkevéért Alapítvány 140

345. Újkori Középiskolás Helikoni Ünnepségek Alapítvány 100

346. Újpesti Művészek Társasága 140

347. UNIMA Nemzetközi Bábművész Szövetség Magyar Központja 340

348. Vajda Lajos Stúdió Kulturális Egyesület 240

349. Valcer Táncstúdió 490

350. Vasvári Pál Társaság 140

351. Veszprém Megyei Amatőr Színjátszók Egyesülete 140

352. Veszprém Megyei Gyermekszínjátszó és Drámapedagógiai Egyesület 240

353. Veszprém Megyei Művész CÉH 240

354. Viharsarok Néptáncszövetség Egyesület 100

355. Vikár Béla Folklór Egyesület 240

356. VITEO Katolikus Videobarátok Egyesülete 100

357. Vitézi Rend 200

358. Vízöntő Kulturális és Szabadidős Egyesület 440

359. Volt Politikai Üldözöttek Nyugati Beck László Irodalmi Társasága 190

360. Vox Hungarica Nőikar 100

361. Zala Megye Népművészetéért Alapítvány 100

362. Zala Megyei Népművészeti Egyesület 100

363. Zenekedvelők Egyesülete 100

364. Zenetanárok Egyesülete, Szentes 190

365. Zuglóért Polgári Egylet 290

366. ZUM Kulturális Alapítvány 490 Mennyiség

-------------

100 210

V. Egyéb közérdekű feladatokat ellátó szervezetek

1. ,,Vezérlő Fejedelmi Asztaltársaság'' Egyesület, Szécsény 200

2. ,,Add a kezed'' Püspökladányi Nagycsaládosok Egyesülete 480

3. ,,Asszonyok a nemzeti egységért'' mozgalom 280

4. ,,de profundis'' Alapítvány 280

5. ,,Familia' 99 BÁRÁND'' Nagycsaládosok Egyesülete 200

6. ,,FÉKÚT'' a Gyermekekért, a Közlekedők Biztonságáért 100

7. ,,hobo faber'' Foglalkoztatási és Szociális Alapítvány 280

8. ,,KÖTÉL'' Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület 380

9. ,,Nyugdíjasok Közössége'' Karitatív Egyesület 280

10. ,,Őszidők'' Vésztői Nyugdíjas Egyesület 100

11. ,,Párbeszéd Európával'' a Somogy Megyei Polgárok Egyesülete 280

12. ,,Utolsó Szalmaszál'' Alapítvány 200

13. ,,Zsidó Közéleti Unió'' 380

14. 1945–1956 közötti Magyar Politikai Elítéltek Közössége 570

15. 56-os Magyarok Világszövetsége 380

16. 56-os Szövetség 770

17. A LÉT (A Lakosság Érdekvédelmi Tömörülése) 380

18. A Teljesebb Életért Alapítvány 150

19. AIESEC Magyar Közgazdászhallgatók Egyesülete Debreceni Helyi Bizottság 200

20. Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége 200

21. Alba Regia Nyugdíjas Egyesület 280

22. Aranyeső Alapítvány 570

23. Bajai Ferences Templom Orgonájáért Alapítvány 200

24. Bajcsy-Zsilinszky Társaság 100

25. Baktói Életmód és Szabadidő Sport Egyesület 280

26. Baloldali Alternatíva Egyesülés 280

27. Bányai Panoráma Egyesület 400

28. Békés Megyei Nők Egyesülete 100

29. Békés Város Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete 100

30. Bihar Közösségeiért Alapítvány 100

31. Bocskai Szövetség, Budapest 670

32. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Nyugdíjas Szervezeteinek Érdekvédelmi Szövetsége 200

33. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Össznyugdíjasok Szövetsége 100

34. Börtönben Élők Mentális és Szociális Gondozó Szolgálata 200

35. Bridge Human Service Alapítvány 770

36. Cigány Vezetők Szakmai Egyesülete Bagaméri Tagszervezet 200

37. Civil Ombudsnő Program Alapítvány 200

38. Civil Terasz Civil Szervezetek Érdekvédelmi Szövetsége 770

39. Cötkény Térségfejlesztő Szövetség 100

40. Debrecen Kertségi Polgárőr Szövetség 200

41. Debreceni Nyugdíjasok Egyesülete 200

42. Debreceni Városvédő és -Szépítő Egyesület 200

43. Dél-alföldi Egészséges Életmódot és Sporttevékenységet Támogató Alapítvány 280

44. Derecskéért Polgári Kör Egyesület 380

45. Diakónusok és Diakóniai Munkások Szövetsége 100

46. Egészségbiztosítási Orvosok Egyesülete 100

47. Egri Norma Alapítvány 570

48. Emberbarát Misszió Alapítvány 100

49. Endrődiek Baráti Köre 280

50. Erdélyi Körök Országos Szövetsége 1 000

51. Erdélyi Magyarok Egyesülete 570

52. Északmagyarországi Nemzetőrök Szövetsége 200

53. Európa Ház 380

54. Európa Mozgalom Magyar Tanácsa 380

55. Európai Integrációs Egyesület 380

56. EUROPANNON Munkahelyteremtő, Oktatássegítő és Szakképzést Támogató Közhasznú Társaság 280

57. Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete 100

58. Falugondnokok Somogy Megyei Egyesülete 140

59. Faluháló Egyesület 200

60. Falusi Vendéglátók Nógrád Megyei Egyesülete 200

61. Fejér Megye és Székesfehérvár Nyugdíjasok Baráti Szövetsége 100

62. Földtulajdonosok Országos Érdekvédelmi Egyesülete 200

63. FŐNIX Újrakezdő Nők Egyesülete 380

64. Független Női Szövetség 870

65. Győr-Moson-Sopron Megyei (Pannon) Nyugdíjas Szövetség 200

66. Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége 670

67. Hajdú-Bihar Megyei Atlétikai Szövetség 200

68. Hajdú-Bihar Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége 280

69. Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség 480

70. Hajdúdorogi Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesülete 200

71. Hajdúsági Hallgatói Önkormányzatok Kulturális Egyesülete 770

72. HÁLÓ Közösségfejlesztő Keresztény Egyesület 480

73. Házas Hétvége Katolikus Alapítvány 280

74. Helyi Televíziók Országos Egyesülete 480

75. Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület 280

76. Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség 100

77. International Police Association (IPA) Magyar Szekciója 200

78. Írottkő Natúrparkért Egyesület 480

79. Iskolai Síoktatók Egyesülete 380

80. Jogvédő Egyesületek Szövetsége 380

81. Jóléti Szolgálat Jászszentlászló és Móricgát Alapítványa 380

82. Jóléti Szolgálatok Országos Szövetsége 570

83. Józsa Fejlődéséért Alapítvány 480

84. Kárpátaljai Szövetség 870

85. Kelet-Magyarország Felzárkóztatásáért Alapítvány 200

86. Kelet-Magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány 280

87. Kiskunfélegyházi Tudásház Egyesület 480

88. Kiskunsági Ifjúsági és Kulturális Egyesület 280

89. Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület 280

90. Kortársak az Egészséges Fiatalokért Egyesület 570

91. Közakarat Egyesület 280

92. Középkertért Egyesület 200

93. Közlekedés Biztonságáért Alapítvány 380

94. Közösségfejlesztők Egyesülete 570

95. LABE Lakásbérlők és Lakók Egyesülete 380

96. Linux-felhasználók Magyarországi Egyesülete 100

97. Magyar Állatorvosok Világszervezete 150

98. Magyar Barlangi Mentőszolgálat 570

99. Magyar Békeszövetség 280

100. Magyar Csodaszarvas Egyesület 200

101. Magyar Diákok Kultúrájáért Egyesület 570

102. Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége 1 070

103. Magyar ENSZ Társaság 1 420

104. Magyar Foglalkoztatási Célú Nonprofit Szervezetek Társasága 380

105. Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti Szövetsége 200

106. Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesülete 200

107. Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége 280

108. Magyar Kis és Középvállalkozók Polgári Egylete 100

109. Magyar Kisebbségi Információs Egyesület 200

110. Magyar Kisnyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezet 280

111. Magyar Nemzeti Ellenállási Szövetség 1 170

112. Magyar Nők Szövetsége 570

113. Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek Országos Szövetsége 1 670

114. Magyar Pax Romana Fórum 380

115. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 1 320

116. Magyar Politikai Üldözöttek Szövetsége 200

117. Magyar Protokolosok Klubja – Országos Egyesület 100

118. Magyar Teleház Szövetség Egyesület 380

119. Magyar Tengerészek Egyesülete 200

120. Magyar Testvéri Börtöntársaság 280

121. Magyar Újságírók Közössége 1 000

122. Magyar Újságírók Országos Szövetsége 1 420

123. Magyar Vidék 56-os Országos Szövetség 480

124. Magyarországi Biztosítottak Egyesülete 280

125. Magyarországi Eszperantó Szövetség 770

126. Magyarországi Kárpát Egyesület 200

127. Makói Gazdasági Egyesület 140

128. Maroslelei Polgárőr Egyesület 200

129. Martin Luther King Egyesület 770

130. Márton Áron Nemzeti Kulturális, Szabadidős és Kisebbségvédelmi Egyesület 280

131. MÁS–MOZAIK Szabadidős és Kulturális Egyesület 380

132. Mátyásföldi Lovas Egylet 100

133. Mecsek Nyugdíjas Polgári Egyesület 380

134. Mecseki Szénbányák Nyugdíjas Alapítvány 280

135. Megyei Ösztöndíj Alapítvány 330

136. Mezőgazdasági Nyugdíjasok Klubjainak BKKM-i Szervezete 200

137. Microburst Sky Voyagers Sportrepülő Egyesület 670

138. Miskolci Humán Szolgálat Alapítvány Pályakezdők a nonprofit szektorban program 200

139. MSZOSZ Nyugdíjas Tagokért Alapítvány 200

140. MUNICIPIUM Magyarország Alapítvány 200

141. Munkanélküliek Egyesületeinek Érdekvédelmi Szövetsége 100

142. Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesülete, Hajdúböszörmény 200

143. Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesülete, Sátoraljaújhely 280

144. Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesületeinek Országos Szövetsége 480

145. Munkanélküliek és Álláskeresők Szervezeteinek Északi Regionális Szövetsége 200

146. Munkanélküliek, Álláskeresők és Segítők Egyesülete 100

147. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Tolna Megyei Egyesülete 380

148. Nádudvari Fiatalok Egyesülete 280

149. Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete 380

150. Nagycsaládosok Sárrétudvari Egyesülete 280

151. Nagyváthy János Gazdaképző Egyesület 330

152. NANE Egyesület (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) 480

153. Nemzeti Polgári Mozgalmak Nemzetközi Fóruma 280

154. Népművészeti Egyesület Szolnok Megyei Szervezete 280

155. Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége 380

156. Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány 1 070

157. Nonprofit Vállalkozásokért a Népjóléti Szférában Alapítvány 200

158. Nullpont Kulturális Egyesület 570

159. Nyugati Hadifoglyok Egyesülete 280

160. Nyugdíjasklubok és Idősek ,,Életet az Éveknek'' Országos Szövetsége 380

161. Nyugdíjasok Bács-Kiskun Megyei Érdekvédelmi Szövetsége, Baja 200

162. Nyugdíjasok Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Képviselete 200

163. Nyugdíjasok Egészségmegőrző Országos Szövetsége 330

164. Nyugdíjasok Egyesülete, Pécs 280

165. Nyugdíjasok Győri Érdekvédelmi Egyesülete 100

166. Nyugdíjasok Hajdú-Bihar megyei Képviselete 280

167. Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége 200

168. Nyugdíjasok Klubjainak Megyei Jogú Városi Szövetsége 200

169. Nyugdíjasok Országos Képviselete 480

170. Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 280

171. Országos Kommunikációs Alapítvány 200

172. Óvári Ferenc Baráti Kör 400

173. Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 200

174. Önkéntes Tartalékos Katonák Országos Szövetsége 100

175. Ösvény Esélynövelő Alapítvány 280

176. Pacsáért Alapítvány 200

177. PAX CHRISTI Egyesület 100

178. Pax et bonum Magyar Katolikus Ferences Diákegyesület 380

179. Pécsi Keresztény Kör 330

180. Periféria Egyesület 200

181. Petneházáért Alapítvány 200

182. Polgári Érdekvédelmi Egyesület 380

183. Polgári Kör 380

184. Polgári Tanácsadó Szolgálat 570

185. Pro Patria Összefogás a Kereszténydemokráciáért 570

186. Püspökladányi Szabadidős Társaság Lovasklub 280

187. Rábaköz Csángóföldért Alapítvány 480

188. Rádiósok Országos Egyesülete 100

189. Rákóczi Szövetség 1 670

190. Rákosligeti Atlétikai Club 280

191. Raoul Wallenberg Egyesület 670

192. Recski Szövetség 1 070

193. Sárkány PKSE 480

194. Sárrét Falusi Turizmusáért Egyesület 100

195. Simonyi Óbester Kulturális Szociális Alapítvány 480

196. Síoktatók Magyarországi Szövetsége 280

197. Somogy Megyei Tűzoltószövetség 200

198. Somogyért Egyesület 280

199. Speciális Készenléti Mentőegység Egyesület 570

200. Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete 500

201. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége 330

202. Székesfehérvári Regionális Nagycsaládosok Egyesülete 280

203. Szemere Telepi Református Alapítvány 100

204. Szent Korona Társaság 200

205. Szent László Társulat 380

206. Sziklára Épített Ház, Csángó–Magyar Lelki Közösség Alapítvány 280

207. Szivárvány–Háló Egyesület 380

208. Szóla Rádió Alapítvány 380

209. Szovjetunióban volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete (SZORAKÉSZ) 770

210. Társadalmi Egyesülések Szövetsége Hajdú-Bihar Megyei Iroda 280

211. Társadalmi Érdekegyeztető Tanács 770

212. Társadalmi Unió, Civil Szervezetek Országos Tömörülése 770

213. Tartalékos Katonák Országos Egyesülete 250

214. Településfejlesztés és Turizmus Egyesület 480

215. Tolnai Diák és Szabadidő Vízisport Alapítvány 200

216. Tóth Árpád Gimnázium Öregdiákok Baráti Köre 280

217. Történelmi Igazságtétel Bizottság 870

218. TRANSYLVANIA CARITAS Országos Egyesület 380

219. Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége Szegedi Tagozata 280

220. Vám- és Pénzügyőrség Nyugdíjasainak Országos Szövetsége 250

221. Városi Nyugdíjasok Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Egyesülete, Veszprém 100

222. Városvédő és Szépítő Egyesület, Sátoraljaújhely 190

223. Vasutasok és Közlekedési Dolgozók Jótékonysági Egyesülete 200

224. Veszprém megyei Nyugdíjas Szervezetek Érdekvédelmi, Érdekképviseleti Szövetsége 280

225. Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület 100

226. Vidék Parlamentje 280

227. Villány–Siklósi Borút Egyesület 330

228. Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége 200

229. Zemplénért Civil Szervezetek Szövetsége 380

230. Zöldkereszt Közérdekű Közhasznú Egyesület 380

231. Zuglói Baráti és Polgári Kör 380

232. Zsámbéki Műemlékbarát Kör 380

-------------

84 830

I. Egészségügyi, rehabilitációs, prevenciós, egészségmegőrzési és karitatív feladatokat ellátó szervezetek 75 150

II. Gyermek- és ifjúsági szervezetek, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat, illetve érdekképviseletet ellátó szervezetek, oktatási tevékenységet végző szervezetek 53 910

III. Természet- és környezetvédelmi tevékenységet végző szervezetek 34 000

IV. Ismeretterjesztői, kulturális és művelődési feladatokat ellátó, tudományos tevékenységet végző szervezetek 100 210

V. Egyéb közérdekű feladatokat ellátó szervezetek 84 830

-------------
348 100
1

A határozatot az Országgyűlés a 2000. május 2-i ülésnapján fogadta el.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére